راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 53501 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53501 محسن شیردل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53502 محمد شیردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
53503 محمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53504 مرضیه شیردل 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53505 معصومه شیردل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53506 ملک بهمن شیردل 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53507 ملک بهمن شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
53508 مهدی شیردل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53509 نورمحمد شیردل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53510 هنده شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53511 مریم شیردل بایگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53512 عاطفه شیردل برآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53513 جواد شیردل پهلوانلو 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
53514 مریم شیردل حسین آبادقاینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53515 ندا شیردل حقوردی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53516 فهیمه شیردل سرطاوس 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53517 طاهره شیردل سرکاریزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53518 مهناز شیردل سرکاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53519 مهناز شیردل سرکاریزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53520 سَمیه شیردل عباس آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53521 ربابه شیردل محمدآباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53522 ربابه شیردل محمدآباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
53523 شیوا شیردل نیت 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
53524 علی اصغر شیردلی درح 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
53525 پروانه شیردلی ماکو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53526 اعظم شیررفیع اردکانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
53527 جلال شیررفیع اردکانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53528 مریم شیررفیع اردکانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53529 مریم شیررفیع اردکانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
53530 حسن شیرزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53531 رضا شیرزاد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
53532 زهرا شیرزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53533 زینب شیرزاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
53534 طیبه شیرزاد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
53535 فائزه شیرزاد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
53536 محدثه شیرزاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53537 محمدرضا شیرزاد 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
53538 محمدرضا شیرزاد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53539 مریم شیرزاد 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53540 مریم شیرزاد 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
53541 مسعود شیرزاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
53542 وحید شیرزاد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53543 عالیه شیرزاد دلاور 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53544 عالیه شیرزاد دلاور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53545 امنه شیرزاددرزاب 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53546 زهرا شیرزادمقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53547 مریم شیرزادمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53548 آرمین شیرزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
53549 بهرام شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
53550 بهمن شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
53551 حمیدرضا شیرزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53552 سمیه شیرزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
53553 نگار شیرزاده 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
53554 امیر شیرزادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
53555 حسن شیرزادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
53556 علی شیرزادی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
53557 میترا شیرزادی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53558 سحر شیرزادی مرگاوی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
53559 زهرا شیرزورعلی آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53560 زهرا شیرزورعلی آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53561 ناهید شیرسوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53562 علی رضا شیرشاد 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
53563 تاج محمد شیرعلی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53564 مجید شیرعلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53565 مهسا شیرعلی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53566 ترگل شیرعلیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53567 شهین شیرغانی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
53568 اسماعیل شیرغلامی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
53569 حسینعلی شیرغلامی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53570 روح الله شیرغلامی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53571 زهرا شیرغلامی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
53572 محمدجواد شیرغلامی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53573 هادی شیرغلامی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53574 هادی شیرغلامی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53575 زهره شیرقاضی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
53576 فاطمه شیرقاضی دلوئی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
53577 نرجس شیرک 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53578 زهره شیرکوند 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53579 مرتضی شیرکوندهداوند 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53580 یاسمن شیرمحمدزاده 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
53581 فریدون شیرمحمدلی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
53582 نعمت شیرمحمدلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53583 جلال شیرمحمدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53584 جواد شیرمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53585 حسین شیرمحمدی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
53586 سارا شیرمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53587 سارا شیرمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53588 شادی شیرمحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53589 طیبه شیرمحمدی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53590 عباس شیرمحمدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
53591 کیانوش شیرمحمدی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
53592 محبوبه شیرمحمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
53593 محسن شیرمحمدی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
53594 محمد شیرمحمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53595 میثم شیرمحمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53596 طاهره شیرمحمدی اسطرخی 1363 كشاورزى حرف روستایی
53597 اسماء شیرمحمدی توپکانلو 1387 علوم رياضي ریاضی محض
53598 سوسن شیرمحمدی زه اب 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161120