راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 53501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53501 علی صابر مقدم مجیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
53502 سعید صابرالشعرا 1383 دامپزشكي دامپزشکی
53503 رامین صابربازکیاگورابی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53504 مسعود صابربازکیاگورابی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53505 بیژن صابرباغبان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53506 طاهره صابرباغی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
53507 زینب صابرپور 1380 علوم رياضي آمار
53508 زینب صابرپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53509 زینب صابرپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53510 مصطفی صابرپور 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53511 علی صابرتنها 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53512 حسین صابرجبدرق 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
53513 مهدی صابرچکینی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53514 بی بی زهرا صابرحاتمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53515 حسن صابرحبیبی 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
53516 سیدمجتبی صابرحسینی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53517 سیدمحمدمهدی صابرحسینی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53518 اکرم صابرحقیقت 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
53519 مینا صابردل ساده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53520 علی صابردمیرچی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53521 زهرا صابرزاده 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
53522 سالار صابرزعیمیان کاظمی 1363 علوم رياضي آمار
53523 لادن صابرسنگانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53524 صدرا صابرطهرانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53525 احمد صابرفرد 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53526 محمد صابرفریمانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53527 زهره صابرقره سو 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
53528 طاهره صابرقره سو 1380 علوم پايه فیزیک
53529 طیبه صابرقره سو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53530 لیلا صابرگرمی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53531 جواد صابرلتیباری 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53532 علیرضا صابرمجتهدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53533 فاطمه صابرمجتهدی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53534 فاطمه صابرمقدم عنبری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53535 افشین صابرمقدم میرزائی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53536 عقیل صابرورگ 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53537 احمد صابری 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53538 احمد صابری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53539 اعظم صابری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53540 اعظم صابری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53541 الهه صابری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53542 الهه صابری 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
53543 امید صابری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53544 امین صابری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
53545 ایمان صابری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
53546 ایمان صابری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
53547 جعفرطیار صابری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
53548 حبیب اله صابری 1362 كشاورزى امور دامی
53549 حسن رضا صابری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53550 حسین صابری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53551 حسین صابری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53552 حسین صابری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53553 حمزه صابری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53554 حمزه صابری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53555 راضیه صابری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
53556 رضا صابری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
53557 زهرا صابری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53558 زینب صابری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53559 زینب صابری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53560 ستار صابری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
53561 ستار صابری 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
53562 سجاد صابری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53563 طوطیا صابری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53564 عاتکه صابری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53565 عاصم صابری 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
53566 عاطفه صابری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53567 عطیّه صابری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53568 علی صابری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53569 علی اکبر صابری 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53570 غلامرضا صابری 1376 علوم رياضي آمار
53571 فائزه صابری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53572 فائزه صابری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
53573 فاطمه صابری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53574 فضه صابری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53575 کبری صابری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53576 کمال الدین صابری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
53577 لیلا صابری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53578 محبوبه صابری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53579 محبوبه صابری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53580 محسن صابری 1385 علوم رياضي آمار
53581 محسن صابری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53582 محسن صابری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53583 محسن صابری 1394 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک (آموزش محور)
53584 محمد صابری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53585 محمد صابری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53586 محمد صابری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53587 محمد حسین صابری 1365 كشاورزى علوم زراعی
53588 محمدابراهیم صابری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53589 محمدحسین صابری 1374 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
53590 محمدرضا صابری 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53591 مرتضی صابری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53592 مرضیه صابری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53593 مسعود صابری 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53594 مهدی صابری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53595 مهدی صابری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
53596 مهدی صابری 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53597 مهدی صابری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53598 مهدی صابری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53599 مهدی صابری 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53600 مهدی صابری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436501