راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 53601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53601 نورجان صفدرثانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53602 سیدمحمد صفدرزاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53603 لیلا صفدرنژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53604 ابراهیم صفدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53605 احسان صفدری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53606 احمد صفدری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53607 اعظم صفدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53608 الناز صفدری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53609 اله نظر صفدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53610 اله نظر صفدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
53611 الهام صفدری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53612 حسین صفدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53613 حسین اصغر صفدری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53614 حمید صفدری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53615 حمید صفدری 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
53616 زهرا صفدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53617 زهرا صفدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53618 زهرا صفدری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
53619 زین العابدین صفدری 1381 علوم پايه فیزیک
53620 سجاد صفدری 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
53621 سکینه صفدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53622 سیدابوالقاسم صفدری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
53623 سیدعلی صفدری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53624 سیما صفدری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53625 شیخ رضا صفدری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53626 صفدر صفدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
53627 غلامعلی صفدری 1362 مهندسي مهندسی عمران
53628 محبوبه صفدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53629 محمد صفدری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
53630 محمدحسن صفدری 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
53631 محمدرضا صفدری 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
53632 مرتضی صفدری 1382 علوم پايه فیزیک
53633 معصومه صفدری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53634 مهدی صفدری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53635 نجمه صفدری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53636 نجمه صفدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53637 یوکابد صفدری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53638 یونس صفدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53639 زهرا صفدری بروانلو 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53640 علی صفدری دوغائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53641 سمیه صفدری سه گنبد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53642 مهدی صفدری سه گنبد 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53643 احمد صفدری شرشر 1375 علوم پايه زیست شناسی
53644 فاطمه صفدری کلاته میراسماعیل 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53645 زینب صفدری نژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53646 علی صفدری نسب 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53647 مظاهر صفدریان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53648 محمد صفر پناه 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53649 سمیه صفرائی جردوی 1379 علوم پايه زمین شناسی
53650 سمیه صفرپناه 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
53651 فرزانه صفرپناه 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
53652 امین صفرپور 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53653 امین صفرپور 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53654 سهیلا صفرپور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53655 شراره صفرپور 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53656 شراره صفرپور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53657 مجتبی صفرپور 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
53658 محبوبه صفرپور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53659 محمدحسین صفرپور 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
53660 انیس صفرپورچهل حجره 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53661 ملیحه صفرپورخضربیگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53662 محمدحسین صفرپورکاخک 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53663 حسین صفرپورنقندر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53664 محمد صفرخان مؤذنی 1386 علوم پايه زمین شناسی
53665 مائده صفردخت مشهدسرا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53666 ساناز صفردوست 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
53667 مهدیه صفررضوی زاده 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
53668 حمید صفرزائی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53669 عبداله صفرزائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
53670 حسین صفرزادگان 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
53671 جواد صفرزادگان مقدم 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
53672 آرزو صفرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
53673 آسیه صفرزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53674 ابراهیم صفرزاده 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53675 احمد صفرزاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53676 اسیه صفرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53677 تکتم صفرزاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
53678 حسین صفرزاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
53679 حمیده صفرزاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
53680 سجاد صفرزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
53681 سجاد صفرزاده 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53682 سروش صفرزاده 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
53683 سمانه صفرزاده 1385 علوم پايه زمین شناسی
53684 سمیه صفرزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
53685 سمیه صفرزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53686 عاطفه صفرزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53687 عاطفه صفرزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53688 علی صفرزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53689 علی رضا صفرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53690 فاطمه صفرزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53691 لیدا صفرزاده 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
53692 محسن صفرزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53693 محمد صفرزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53694 منصوره صفرزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53695 منصوره صفرزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53696 مهدی صفرزاده 1377 علوم پايه شیمی
53697 مهدی صفرزاده 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53698 نرگس صفرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53699 نسرین صفرزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53700 وجیهه صفرزاده 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307086