راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 53601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53601 هاجر صادقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53602 هدی صادقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53603 روشنک صادقی زاده 1378 علوم پايه فیزیک
53604 علی رضا صادقی زرقری 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
53605 فرشته صادقی شکیب 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53606 زهرا صادقی طرقی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
53607 علی اصغر صادقی علویجه 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53608 حسین صادقی نیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53609 مهناز صادقی آزادی 1356 علوم پايه عمومی
53610 نیره صادقی ابرده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53611 مریم صادقی اردوبادی 1361 كشاورزى علوم زراعی
53612 مهرزاد صادقی اردوبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53613 مریم صادقی اردوباری 1361 كشاورزى علوم زراعی
53614 افسون صادقی ازادی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53615 ملیحه صادقی استاد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
53616 لعیا صادقی اسکوئی 1369 علوم رياضي آمار
53617 سیده صبا صادقی الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53618 علیرضا صادقی امین 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
53619 پویا صادقی انارکی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53620 فریده صادقی اورنگ 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53621 نسرین صادقی اول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
53622 هادی صادقی اول 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53623 علیرضا صادقی اول شهر 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53624 محمد صادقی اول شهر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
53625 مریم صادقی اهنگر 1375 علوم رياضي آمار
53626 زهرا صادقی باجگیران 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53627 امیر صادقی باقرآبادی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
53628 معصومه صادقی بایگی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53629 معصومه صادقی بایگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53630 منصوره صادقی بایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53631 ایرج صادقی بجد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53632 محمود صادقی بجد 1366 علوم پايه زمین شناسی
53633 مسعود صادقی بنجار 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53634 حسین صادقی بنده قرائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53635 سمانه صادقی بورنگ 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53636 ایمان صادقی بوگر 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53637 رحمن صادقی بوگر 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
53638 محمدشفیع صادقی بوگر 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53639 سهند صادقی بهمنی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53640 سودابه صادقی بهنوئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53641 فوزیه صادقی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53642 محمد صادقی پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53643 نجمه صادقی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
53644 محمد حسین صادقی پور کرمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
53645 محمدحسن صادقی پورکرمانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53646 صدیقه صادقی پورگوغری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53647 حسنیه صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
53648 سمانه صادقی پورمروی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53649 شراره صادقی پورمروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53650 شراره صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
53651 مهدی صادقی پورمروی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53652 فاطمه صادقی جلال ابادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53653 فاطمه صادقی جنت آباد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53654 سکینه صادقی چلمه سنگ 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53655 سعید صادقی حصار 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53656 مسعود صادقی حصار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53657 سعید صادقی حصاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53658 جواد صادقی خباز 1374 علوم رياضي ریاضی
53659 هاشم صادقی خباز 1368 مهندسي مهندسی عمران
53660 حسین صادقی داشخانه 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53661 سمانه صادقی دستجرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53662 حمیدرضا صادقی دلوئی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53663 مهران صادقی دلوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
53664 مهران صادقی دلویی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
53665 فاطمه صادقی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53666 حمزه صادقی ده چشمه 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
53667 محمدعلی صادقی دهبنه 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
53668 رضا صادقی راد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
53669 فاطمه صادقی رکاوندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53670 آمنه صادقی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53671 امیر صادقی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53672 محمدمهدی صادقی زاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53673 مهدی صادقی زاده 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53674 مهین صادقی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53675 سمانه صادقی زاده اله آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53676 رضا صادقی زاده بافنده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
53677 شهرزاد صادقی زاده بافنده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53678 محمدحسن صادقی زاده عبدل ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
53679 جلال صادقی زاده یزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
53680 فهیمه صادقی زاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53681 فهیمه صادقی زاده یزدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53682 علیرضا صادقی زرقری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53683 مجید صادقی زیارتگاهی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53684 بهشته صادقی سبزواری 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53685 محمد صادقی سبزواری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53686 مریم صادقی سبزواری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
53687 سپیده صادقی سراجی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
53688 علی صادقی سقزچی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
53689 سیدجعفر صادقی سکه 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53690 وحیده صادقی سکه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
53691 خدیجه صادقی سمرجان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53692 مجتبی صادقی سیاهکلائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53693 حسین صادقی شاهرخت 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
53694 خدیجه صادقی شاهرخت 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53695 طاهره صادقی شاهرخت 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
53696 طاهره صادقی شاهرخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
53697 سکینه صادقی شرق 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53698 حمیدرضا صادقی شقاقی 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53699 اقدس صادقی شکیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53700 الهه صادقی شکیب 1385 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432611