راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 53801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53801 رضا صاحبی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53802 زکیه صاحبی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53803 زهرا صاحبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53804 سعیده صاحبی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53805 سمانه صاحبی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
53806 سمیه صاحبی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53807 شیرین صاحبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53808 عطامحمد صاحبی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
53809 غلامحسین صاحبی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
53810 فاطمه صاحبی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53811 کاظم صاحبی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53812 محمد صاحبی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
53813 محمدرضا صاحبی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53814 مرضیه صاحبی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53815 مسعود صاحبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
53816 منصوره صاحبی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53817 فاطمه صاحبی اعلا 1392 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
53818 محترم صاحبی امیری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53819 مهدی صاحبی باغ عباسی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
53820 محمدجان صاحبی بهنمیری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53821 مهلا صاحبی جهان آبادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
53822 هانیه صاحبی جهان آبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
53823 محمد صاحبی خادر 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53824 مریم صاحبی راستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53825 اکرم صاحبی رهنی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53826 طاهره صاحبی سالاراباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53827 محمدجواد صاحبی سماغچه 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53828 میثم صاحبی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
53829 فائزه صاحبی فرد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53830 احمد صاحبی کلات 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه
53831 شهربانو صاحبی گلمکانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
53832 سمانه صاحبیان سقی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53833 سمانه صاحبیان سقی 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
53834 بتول صاحبیان سقی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
53835 سمانه صاحبیان سقی 1387 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
53836 طاهره صاحبیان سقی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53837 مهدی صاحبیان سقی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53838 هادی صاحبیان سقی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
53839 محمود صادتی جانبهان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53840 زینب صادری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53841 سروناز صادری بی بالان 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53842 اعظم صادق 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
53843 حامد صادق 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53844 حسن صادق 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53845 راضیه صادق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53846 زهرا صادق 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
53847 سمیّه صادق 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53848 طاهره صادق 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
53849 فهیمه صادق 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
53850 مجتبی صادق 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53851 محمد صادق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53852 مصطفی صادق 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53853 فرنوش صادق بیگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53854 ام کلثوم صادق آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53855 ملیحه صادق ابکوه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53856 راضیه صادق احمدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53857 سامان صادق اقبالی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53858 فاطمه صادق اقبالی 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
53859 طاهره صادق النجاه 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53860 مریم صادق امیری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53861 امینه صادق پور 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
53862 حسین صادق پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53863 حسین صادق پور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
53864 حمید رضا صادق پور 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
53865 حمیده صادق پور 1380 علوم رياضي آمار
53866 رسول صادق پور 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53867 رویا صادق پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53868 رویا صادق پور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
53869 فتانه صادق پور 1355 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
53870 مهران صادق پور 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
53871 محمد رضا صادق پور بهابادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53872 سینا صادق پورشمس آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53873 صابره صادق پورگیلده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53874 صابره صادق پورگیلده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53875 محمد صادق پورمبارکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
53876 مژگان صادق پورمروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
53877 نادیّه صادق پورمروی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53878 فهیمه صادق پورهروی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53879 فهیمه صادق پورهروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53880 محمد صادق پورهروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
53881 سورج صادق تباربائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
53882 امیر صادق تبریزی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53883 زهرا صادق تبریزی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
53884 سمیه صادق تبریزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
53885 زیور صادق تهرانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
53886 نرجس صادق جوادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53887 زهرا صادق چری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53888 معصومه صادق حسنی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53889 عبدالناصر صادق خانی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
53890 حسن صادق خیجی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53891 احمد صادق زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53892 اعظم صادق زاده 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53893 اعلا صادق زاده 1364 علوم رياضي آمار
53894 اکرم صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53895 ام البنین صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53896 تکتم صادق زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53897 حسن صادق زاده 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53898 حسین صادق زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53899 راحله صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53900 رضا صادق زاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40458988