راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 53901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53901 طناز صابری فر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
53902 محبوبه صابری قصاب 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53903 سحر صابری کاخکی 1375 علوم پايه زیست شناسی
53904 یاسمن صابری کاخکی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53905 زهرا صابری کاریزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
53906 سمیه صابری کاریزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
53907 محسن صابری کاریزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53908 زهره صابری کردی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53909 مریم صابری کریمیان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53910 میعاد صابری کلائی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53911 سهیلا صابری کیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53912 سروش صابری محمودآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53913 سروش صابری محمودآبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
53914 بهنام صابری مرادیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53915 افسانه صابری معین 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53916 رضا صابری مقدم 1378 علوم پايه فیزیک
53917 محمدحسین صابری مقدم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53918 مصطفی صابری مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
53919 نادیا صابری مقدم تهرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53920 ریحانه صابری مقدم طهرانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53921 ناهید صابری مقدم طهرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53922 فاطمه صابری مقصودآباد 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
53923 فرشاد صابری موحد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53924 حسن صابری نجار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53925 علی اصغر صابری نجار 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
53926 معصومه صابری نجار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
53927 نرگس صابری نجار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53928 عرفان صابری نجفی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53929 علی صابری نجفی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
53930 محسن صابری نجفی 1356 علوم پايه علوم جانوری
53931 نسیم صابری نجفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53932 نوید صابری نجفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53933 نیلوفر صابری نجفی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
53934 بهنوش صابری نژادهمدانی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53935 امیر صابری نسب 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
53936 علی صابری نسب 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
53937 علی صابری نصرآبادسفلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
53938 عباس صابری نوقابی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53939 الهام صابری نیک 1395 دامپزشكي باکتری شناسی
53940 حسن صابری نیک 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
53941 جلال صابریان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53942 حمید صابریان 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53943 رباب صابریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53944 زهرا صابریان 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
53945 سروش صابریان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53946 عباس صابریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53947 علی صابریان 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53948 علی صابریان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53949 علیرضا صابریان 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53950 علیرضا صابریان 1361 علوم پايه زمین شناسی
53951 محمد صابریان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53952 محمد صابریان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
53953 محمدکاظم صابریان 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53954 منا صابریان 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
53955 نفیسه صابریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53956 نیره صابریان 1388 علوم پايه فیزیک
53957 نیره صابریان 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
53958 محبوبه صابریان راد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53959 امیره صابریان قاسمی 1363 علوم پايه عمومی
53960 معصومه صابقی مقدم 1374 علوم پايه زمین شناسی
53961 مرضیه صابوناتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53962 معین صابونچی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53963 زهره صابونچی کرهرودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53964 زهره صابونچی کرهرودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53965 مجید صابونی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53966 محمدعلی صابونی شیخی زاده 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
53967 امیر صابونیها 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53968 زهراسادات صاحب 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53969 زهراسادات صاحب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53970 ابوالقاسم صاحب الزمانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
53971 حجیه فاطمه صاحب الزمانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53972 علی رضا صاحب الزمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53973 مهدی صاحب الزمانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53974 زهره صاحب پورلیقوان 1365 علوم رياضي آمار
53975 مرتضی صاحب جمع 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53976 مرتضی صاحب جمع 1377 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
53977 بهزاد صاحب زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53978 بهزاد صاحب زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53979 اسدالله صاحب علم 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53980 اسدالله صاحب علم 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53981 ساره صاحب علم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53982 فرح صاحب قلم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53983 قاسمعلی صاحب نسق 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
53984 صدیقه صاحب نظر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53985 مریم صاحب اختیار 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53986 یاسر صاحب اختیار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53987 بهاره صاحب جمع 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53988 بهاره صاحب جمع 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
53989 سمانه صاحب جمع 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53990 سمانه صاحب جمع 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53991 کامران صاحب دل فرد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
53992 صدرا صاحب زاده 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53993 ناهید صاحب شورابی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53994 اسدالله صاحب علم 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53995 اکرم صاحب علم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53996 حسن صاحب علم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
53997 سروش صاحب علم 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53998 سولماز صاحب علم 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53999 طاهره صاحب علم 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54000 عاطفه صاحب علم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41157708