راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 53901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53901 شقایق شیبانی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
53902 عالیه شیبانی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
53903 عبدالحمید شیبانی 1360 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53904 عزّت شیبانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53905 علی شیبانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
53906 فرامرز شیبانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53907 فرشته شیبانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53908 مجید شیبانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53909 محسن شیبانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
53910 محسن شیبانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53911 محمد شیبانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
53912 محمدرضا شیبانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53913 محمود شیبانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
53914 مرجان شیبانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
53915 مرضیه شیبانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53916 مریم شیبانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53917 مهتاب شیبانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53918 هانیه شیبانی 1385 علوم پايه فیزیک
53919 هانیه شیبانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
53920 گل صونا شیبانی پور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
53921 راحله شیبانی تذرجی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53922 داود شیبانی دلوئی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53923 صدف شیبانی دلوئی 1387 علوم پايه فیزیک
53924 صنوبر شیبانی دلوئی 1378 علوم پايه فیزیک
53925 عبدالرسول شیبانی دلوئی 1355 علوم پايه فیزیک
53926 مرجان شیبانی دلوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53927 زینب شیبانی راد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53928 علیرضا شیبانی راد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
53929 راحیل شیبانی عبدالیوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53930 الیاس شیبانی فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
53931 رقیه شیبانی فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53932 رقیه شیبانی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53933 رقیه شیبانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53934 ریحانه شیبانی فر 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
53935 سمانه شیبانی فر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53936 سمانه شیبانی فر 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
53937 مریم شیبانی فهندری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
53938 مرادعلی شیبانی فیص آبادی 1353 علوم پايه دبیری فیزیک
53939 کاظم شیبانی فیض آبادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53940 هانیه شیبانی کاشانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53941 محمد شیبانی نوغابی 1353 علوم پايه زیست شناسی
53942 سعید شیبانی نوقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53943 فهیمه شیبانی نوقابی 1380 علوم پايه زمین شناسی
53944 ملیحه شیبانی نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
53945 نسرین شیبانی نوقابی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53946 نسرین شیبانی نوقابی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
53947 آرزو شیبانی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53948 راضیه شیبک 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
53949 مهرداد شیپوری کرمجوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53950 بهرام شیخ 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53951 بهمن شیخ 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53952 جواد شیخ 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
53953 حسنیه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53954 راضیه شیخ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53955 زهرا شیخ 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53956 زهره شیخ 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53957 ساره شیخ 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
53958 سعید شیخ 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53959 شاهین شیخ 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
53960 شهریار شیخ 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
53961 شیما شیخ 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53962 طیبه شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
53963 علیرضا شیخ 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53964 فائم بردی شیخ 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
53965 فاطمه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53966 فرزانه شیخ 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53967 فرناز شیخ 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
53968 فرناز شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
53969 لیلا شیخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53970 محمدرضا شیخ 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53971 معصومه شیخ 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53972 معصومه شیخ 1378 علوم رياضي آمار
53973 مله ایشان شیخ 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53974 مرضیه شیخ الاسلامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53975 محمد شیخ پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53976 مریم شیخ زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53977 الهام شیخ زاده شاندیز 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
53978 محمد شیخ سیاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53979 ثریا شیخ نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53980 احمد شیخ نظامی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53981 سمانه شیخ نظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53982 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53983 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53984 فاطمه شیخ احمدی شهرنوی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53985 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
53986 آسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53987 حمید شیخ الاسلامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53988 حوریه شیخ الاسلامی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
53989 رضا شیخ الاسلامی 1355 مهندسي راه و ساختمان
53990 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53991 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53992 زهرا شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
53993 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53994 سیدمحمدعلی شیخ الاسلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
53995 طاهره شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53996 لیلا شیخ الاسلامی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53997 محمد شیخ الاسلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53998 محمد شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
53999 محمدعلی شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54000 مریم شیخ الاسلامی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201306