راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 54001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54001 رقیه شیبانی فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54002 رقیه شیبانی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54003 رقیه شیبانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54004 ریحانه شیبانی فر 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
54005 سمانه شیبانی فر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54006 سمانه شیبانی فر 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
54007 مریم شیبانی فهندری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
54008 مرادعلی شیبانی فیص آبادی 1353 علوم پايه دبیری فیزیک
54009 کاظم شیبانی فیض آبادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54010 هانیه شیبانی کاشانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54011 محمد شیبانی نوغابی 1353 علوم پايه زیست شناسی
54012 سعید شیبانی نوقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54013 فهیمه شیبانی نوقابی 1380 علوم پايه زمین شناسی
54014 ملیحه شیبانی نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
54015 نسرین شیبانی نوقابی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54016 نسرین شیبانی نوقابی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
54017 آرزو شیبانی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54018 راضیه شیبک 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
54019 مهرداد شیپوری کرمجوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54020 بهرام شیخ 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54021 بهمن شیخ 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54022 جواد شیخ 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
54023 حسنیه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54024 راضیه شیخ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54025 زهرا شیخ 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54026 زهره شیخ 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54027 ساره شیخ 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
54028 سعید شیخ 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54029 شاهین شیخ 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
54030 شهریار شیخ 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
54031 شیما شیخ 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54032 طیبه شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
54033 علیرضا شیخ 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54034 فائم بردی شیخ 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
54035 فاطمه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54036 فرزانه شیخ 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54037 فرناز شیخ 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
54038 فرناز شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
54039 لیلا شیخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54040 محمدرضا شیخ 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54041 معصومه شیخ 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54042 معصومه شیخ 1378 علوم رياضي آمار
54043 مله ایشان شیخ 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54044 مرضیه شیخ الاسلامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54045 محمد شیخ پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54046 مریم شیخ زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54047 الهام شیخ زاده شاندیز 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
54048 محمد شیخ سیاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54049 ثریا شیخ نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54050 احمد شیخ نظامی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54051 سمانه شیخ نظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54052 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54053 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
54054 فاطمه شیخ احمدی شهرنوی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54055 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
54056 آسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54057 حمید شیخ الاسلامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54058 حوریه شیخ الاسلامی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
54059 رضا شیخ الاسلامی 1355 مهندسي راه و ساختمان
54060 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54061 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
54062 زهرا شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
54063 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54064 سیدمحمدعلی شیخ الاسلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
54065 طاهره شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54066 لیلا شیخ الاسلامی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54067 محمد شیخ الاسلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54068 محمد شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
54069 محمدعلی شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54070 مریم شیخ الاسلامی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
54071 مهدی شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54072 نونا شیخ الاسلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
54073 سپیده شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
54074 سحر شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
54075 میرکاظم شیخ الاسلامی شیراز 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54076 محمدعلی شیخ الاسلامی کندلوسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
54077 حسنعلی شیخ الاسلامی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54078 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1381 علوم پايه فیزیک
54079 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
54080 حمید شیخ الطایفه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54081 محمدعلی شیخ الطایفه 1393 مهندسي مهندسی عمران
54082 آتوسا شیخ امیرلو 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54083 مرتضی شیخ امیرلو 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54084 میثم شیخ امیری 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54085 میثم شیخ امیری 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
54086 رضا شیخ اویسی 1353 مهندسي راه و ساختمان
54087 غلامرضا شیخ اویسی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54088 احمد شیخ بهاء الدین زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54089 پوران شیخ بهائی 1353 علوم پايه شیمی
54090 زهرا شیخ بهائی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
54091 شیوا شیخ بهائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54092 مریم شیخ بهائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54093 رضا شیخ بهایی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54094 زهرا شیخ بهایی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54095 مریم شیخ بهایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54096 جعفر شیخ پورقاسمی نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54097 حمید شیخ جامی استادی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی ( آموزش محور )
54098 ابوالحسن شیخ حسنی 1353 علوم پايه زمین شناسی
54099 بهمن شیخ حسنی 1355 مهندسي مكانيك
54100 وحید شیخ حسنی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249017