راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 54001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54001 مجید صوفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54002 محمدباقر صوفی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
54003 نورمحمد صوفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
54004 مرضیه صوفی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54005 سمیرا صوفی حسن آباد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
54006 فاطمه صوفی حسن آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
54007 ناهید صوفی حسن آبادی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
54008 سمیرا صوفی حسن اباد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
54009 ندا صوفی دوست 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54010 عبدالسلیم صوفی زاده 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54011 سروش صوفی سیاوش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54012 سوسن صوفیان خاکستر 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54013 الهه صوفیان نیستانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
54014 طیبه صولت پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
54015 اعظم صولتی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54016 اکبر صولتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
54017 جعفر صولتی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54018 رضا صولتی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54019 سعید صولتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54020 سعیده صولتی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
54021 شوکت صولتی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
54022 شیلا صولتی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54023 شیما صولتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54024 صدیقه صولتی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
54025 فریبا صولتی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54026 محمد صولتی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54027 مرضیه صولتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54028 مریم صولتی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54029 مریم صولتی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54030 معصومه صولتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54031 نرگس صولتی 1380 علوم پايه زمین شناسی
54032 وجیهه صولتی بقمچ 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54033 ام البنین صولتی جشن اباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54034 حسن صولتی دولت ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54035 حسن صولتی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54036 علی صولتی طاهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54037 بی بی طاهره صولتی عنبران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54038 اکبر صولتی فرد 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
54039 اعظم صومعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54040 زهره صومعه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54041 مرتضی صومعه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54042 مریم صومعه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54043 حمید صهبائی 1371 علوم رياضي ریاضی
54044 حسین صهبائی اجلالی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54045 آزاده صهبائی احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54046 زهرا صهبائی باقرزاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54047 غلامرضا صهبائی زارعی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54048 امیرعطا صهبائی لطفی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54049 فاطمه صهبائی لطفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54050 معصومه صهبائی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54051 ازاده صهبایی احمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54052 سیده سیمین صهبایی رضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54053 رویا صهبایی قدیمی 1385 علوم پايه فیزیک
54054 مصطفی صیاحی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54055 امیر صیاحی بجستانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
54056 حامد صیاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
54057 سمانه صیاد 1383 مهندسي مهندسی شیمی
54058 عاطفه صیاد 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
54059 علیرضا صیاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54060 محمد صیاد 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54061 محمدحسن صیّاد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
54062 المیرا صیادچی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54063 رمضان صیادسالار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54064 الهام صیادعبدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
54065 ایمان صیادمحمدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
54066 ذبیح اله صیادنامنی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54067 آذردخت صیادی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54068 چیمن صیادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
54069 حاجی مراد صیادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54070 حلیمه صیادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54071 حلیمه صیادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54072 سبحان صیادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54073 سمانه صیادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54074 سمیه صیادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54075 غلامحسین صیادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54076 فروهه صیادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54077 مرجان صیادی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54078 هاجر صیادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54079 هادی صیادی 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
54080 علیرضا صیادی اناری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54081 حدیثه صیادی برزل اباد 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54082 سمیّه صیادی فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54083 مصطفی صیادی قصبه 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54084 سعیده صیادی لطف آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54085 فاطمه صیادی موبندانی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54086 علیرضا صیاف زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54087 محمدصادق صیام پوراشکاوندی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
54088 بصیر صیامی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54089 حسن صیامی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
54090 فاطمه صیامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54091 فهیمه صیامی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54092 قدیر صیامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54093 محدثه صیامی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54094 مریم صیامی 1381 علوم پايه فیزیک
54095 زهرا صیامی کلاتی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54096 فاطمه صیامی درمیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54097 جواد صیامی کاخکی 1386 علوم رياضي آمار
54098 الهام صیامی کتلر 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54099 فاطمه صیامی گوجه 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54100 زهیر صیامیان گرجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622396