راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 54001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54001 رویا صالحی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54002 زکیه صالحی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54003 زهرا صالحی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54004 زهرا صالحی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54005 زهرا صالحی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54006 زهره صالحی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54007 سارا صالحی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54008 سامرند صالحی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54009 سپیده صالحی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54010 سروش صالحی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور )
54011 سعیده صالحی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
54012 سمیرا صالحی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
54013 سمیع صالحی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54014 سمیه صالحی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54015 سیداصغر صالحی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
54016 سیدمهدی صالحی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54017 شوکت صالحی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54018 شوکت صالحی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54019 طاهره صالحی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
54020 عادله صالحی 1384 هنر نيشابور نقاشی
54021 عباس صالحی 1356 مهندسي مكانيك
54022 عبدالخالق صالحی 1391 مهندسي مهندسی عمران
54023 عبدالرضا صالحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54024 عبدالمجید صالحی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54025 عبدالهادی صالحی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54026 علی صالحی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
54027 علیرضا صالحی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54028 علیرضا صالحی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54029 علیرضا صالحی 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
54030 غزاله صالحی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
54031 غلامرضا صالحی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54032 فاطمه صالحی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54033 فاطمه صالحی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54034 فتح الله صالحی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54035 فخرالدین صالحی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
54036 فروغ صالحی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54037 لیلا صالحی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54038 لیلا صالحی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54039 مجید صالحی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54040 محبت صالحی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54041 محبوبه صالحی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54042 محبوبه صالحی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54043 محدثه صالحی 1380 علوم پايه زمین شناسی
54044 محسن صالحی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54045 محسن صالحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
54046 محمد صالحی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54047 محمد صالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54048 محمد صالحی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
54049 محمدصادق صالحی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
54050 محمدعلی صالحی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
54051 محمود صالحی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54052 محمود صالحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54053 محمودرضا صالحی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54054 مرجان صالحی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
54055 مرجان صالحی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
54056 مرضیه صالحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54057 مرضیه صالحی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
54058 مرضیه صالحی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
54059 مژگان صالحی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54060 مسعود صالحی 1371 علوم رياضي آمار
54061 مسعود صالحی 1374 علوم پايه زیست شناسی
54062 مسعود صالحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54063 مسلم صالحی 1393 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
54064 مظاهر صالحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54065 معصومه صالحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54066 معصومه صالحی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54067 معصومه صالحی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
54068 منیره صالحی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
54069 مهدی صالحی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
54070 مهدی صالحی 1381 علوم رياضي آمار
54071 مهدی صالحی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54072 مهدی صالحی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
54073 مهناز صالحی 1376 علوم پايه زمین شناسی
54074 نجفقلی صالحی 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54075 نشاط صالحی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54076 نشاط صالحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
54077 نوید صالحی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54078 وحیداحمد صالحی 1376 علوم پايه فیزیک
54079 هاجر صالحی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54080 هادی صالحی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
54081 هما صالحی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54082 محمود صالحی پویا 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54083 سهیلا صالحی تیزابی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54084 رضا صالحی سده 1380 مهندسي مهندسی عمران - آب
54085 فاطمه صالحی کامرود 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54086 مریم صالحی نیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54087 فاطمه صالحی یکتا 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
54088 مهشید صالحی ابرقوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54089 مصطفی صالحی احمدآباد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54090 احمدرضا صالحی احمداباد 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
54091 عباس صالحی احمداباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54092 فاطمه صالحی احمداباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54093 مصطفی صالحی احمداباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54094 فاطمه صالحی اذری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54095 پیمان صالحی ارشلو 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54096 رامین صالحی ارشلو 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54097 ام البنین صالحی استاج 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54098 رضا صالحی اسفندارانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54099 جابر صالحی اقدم 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54100 حسن صالحی ایمنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409101