راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 54001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54001 علی اصغر صادقی علویجه 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54002 حسین صادقی نیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54003 مهناز صادقی آزادی 1356 علوم پايه عمومی
54004 نیره صادقی ابرده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54005 مریم صادقی اردوبادی 1361 كشاورزى علوم زراعی
54006 مهرزاد صادقی اردوبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54007 مریم صادقی اردوباری 1361 كشاورزى علوم زراعی
54008 افسون صادقی ازادی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54009 ملیحه صادقی استاد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
54010 لعیا صادقی اسکوئی 1369 علوم رياضي آمار
54011 سیده صبا صادقی الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54012 علیرضا صادقی امین 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
54013 پویا صادقی انارکی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54014 فریده صادقی اورنگ 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54015 نسرین صادقی اول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
54016 هادی صادقی اول 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54017 علیرضا صادقی اول شهر 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54018 محمد صادقی اول شهر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
54019 مریم صادقی اهنگر 1375 علوم رياضي آمار
54020 زهرا صادقی باجگیران 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54021 امیر صادقی باقرآبادی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
54022 معصومه صادقی بایگی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54023 معصومه صادقی بایگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54024 منصوره صادقی بایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54025 ایرج صادقی بجد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54026 محمود صادقی بجد 1366 علوم پايه زمین شناسی
54027 مسعود صادقی بنجار 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54028 حسین صادقی بنده قرائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54029 سمانه صادقی بورنگ 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54030 ایمان صادقی بوگر 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54031 رحمن صادقی بوگر 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54032 محمدشفیع صادقی بوگر 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
54033 سهند صادقی بهمنی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54034 سودابه صادقی بهنوئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54035 فوزیه صادقی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54036 محمد صادقی پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54037 نجمه صادقی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
54038 محمد حسین صادقی پور کرمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54039 محمدحسن صادقی پورکرمانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54040 صدیقه صادقی پورگوغری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54041 حسنیه صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
54042 سمانه صادقی پورمروی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54043 شراره صادقی پورمروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54044 شراره صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
54045 مهدی صادقی پورمروی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54046 فاطمه صادقی جلال ابادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54047 فاطمه صادقی جنت آباد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54048 سکینه صادقی چلمه سنگ 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54049 سعید صادقی حصار 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54050 مسعود صادقی حصار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54051 سعید صادقی حصاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54052 جواد صادقی خباز 1374 علوم رياضي ریاضی
54053 هاشم صادقی خباز 1368 مهندسي مهندسی عمران
54054 حسین صادقی داشخانه 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54055 سمانه صادقی دستجرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54056 حمیدرضا صادقی دلوئی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54057 مهران صادقی دلوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
54058 مهران صادقی دلوئی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
54059 فاطمه صادقی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54060 حمزه صادقی ده چشمه 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
54061 محمدعلی صادقی دهبنه 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
54062 رضا صادقی راد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
54063 فاطمه صادقی رکاوندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54064 آمنه صادقی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54065 امیر صادقی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54066 محمدمهدی صادقی زاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54067 مهدی صادقی زاده 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54068 مهین صادقی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54069 سمانه صادقی زاده اله آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54070 رضا صادقی زاده بافنده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
54071 شهرزاد صادقی زاده بافنده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54072 محمدحسن صادقی زاده عبدل ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
54073 جلال صادقی زاده یزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
54074 فهیمه صادقی زاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54075 فهیمه صادقی زاده یزدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54076 علیرضا صادقی زرقری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54077 مجید صادقی زیارتگاهی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54078 بهشته صادقی سبزواری 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54079 محمد صادقی سبزواری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54080 مریم صادقی سبزواری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54081 سپیده صادقی سراجی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54082 علی صادقی سقزچی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
54083 سیدجعفر صادقی سکه 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54084 وحیده صادقی سکه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54085 خدیجه صادقی سمرجان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54086 مجتبی صادقی سیاهکلائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54087 حسین صادقی شاهرخت 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
54088 خدیجه صادقی شاهرخت 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54089 طاهره صادقی شاهرخت 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54090 طاهره صادقی شاهرخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
54091 سکینه صادقی شرق 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54092 حمیدرضا صادقی شقاقی 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54093 اقدس صادقی شکیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54094 الهه صادقی شکیب 1385 علوم رياضي آمار
54095 فرشته صادقی شکیب 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
54096 محمد صادقی شکیب 1394 مهندسي مهندسی صنایع
54097 جلال الدین صادقی شهرستانک 1363 علوم پايه زمین شناسی
54098 موسی الرضا صادقی صفت 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54099 سیدمهدی صادقی طرقبه 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54100 میثم صادقی طرقی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051536