راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 54101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54101 فرشته صادقی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54102 فرشته صادقی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
54103 فرهاد صادقی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54104 فهیمه صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
54105 قاسم صادقی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54106 قدیر صادقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
54107 کریمه صادقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
54108 کوروش صادقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
54109 مجتبی صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54110 مجتبی صادقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54111 مجتبی صادقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54112 مجید صادقی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
54113 محبوب صادقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54114 محبوبه صادقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54115 محتشم صادقی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54116 محدثه صادقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54117 محدثه صادقی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
54118 محسن صادقی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54119 محسن صادقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54120 محسن صادقی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54121 محسن صادقی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
54122 محصی صادقی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
54123 محمد صادقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54124 محمد صادقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
54125 محمد صادقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54126 محمد صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54127 محمد صادقی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54128 محمد صادقی 1353 علوم پايه زمین شناسی
54129 محمد صادقی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54130 محمد صادق صادقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54131 محمدتقی صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
54132 محمدرضا صادقی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54133 محمدرضا صادقی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
54134 محمدصادق صادقی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
54135 محمدصادق صادقی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
54136 محمدصدرا صادقی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54137 محمدعلی صادقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54138 محمدعلی صادقی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54139 محمود صادقی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54140 محمود صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54141 مرتضی صادقی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54142 مرتضی صادقی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54143 مرضیه صادقی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
54144 مرضیه صادقی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
54145 مریم صادقی 1374 علوم رياضي آمار
54146 مریم صادقی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
54147 مریم صادقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54148 مریم صادقی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54149 مریم صادقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54150 مریم صادقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54151 مریم صادقی 1382 علوم پايه فیزیک
54152 مریم صادقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54153 مریم صادقی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
54154 مریم صادقی 1391 علوم پايه شیمی گرایش محض
54155 مژگان صادقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54156 مژگان صادقی 1387 علوم رياضي آمار
54157 مسعود صادقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54158 مسلم صادقی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
54159 مصطفی صادقی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54160 مصطفی صادقی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54161 مصطفی صادقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
54162 معصومه صادقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54163 معصومه صادقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54164 معصومه صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54165 منیره صادقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54166 موسی صادقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54167 مهدی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
54168 مهدی صادقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54169 مهدی صادقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
54170 مهدی صادقی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
54171 مهدی صادقی 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد کشاورزی
54172 مهدی صادقی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54173 مهری صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54174 مهری صادقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54175 میترا صادقی 1388 علوم رياضي آمار
54176 میثم صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54177 نازنین صادقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54178 ناصر صادقی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54179 ناصره صادقی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54180 ناهید صادقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54181 نرگس صادقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54182 نسرین صادقی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54183 نعیمه صادقی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
54184 نفیسه صادقی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54185 نوشین صادقی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54186 نوشین صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
54187 وحید صادقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54188 وحید صادقی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
54189 هاجر صادقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54190 هدی صادقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54191 روشنک صادقی زاده 1378 علوم پايه فیزیک
54192 علی رضا صادقی زرقری 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
54193 فرشته صادقی شکیب 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54194 زهرا صادقی طرقی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
54195 علی اصغر صادقی علویجه 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54196 حسین صادقی نیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54197 مهناز صادقی آزادی 1356 علوم پايه عمومی
54198 نیره صادقی ابرده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54199 مریم صادقی اردوبادی 1361 كشاورزى علوم زراعی
54200 مهرزاد صادقی اردوبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489073