راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 54201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54201 فاطمه ضیاء شهابی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
54202 مریم ضیاء ظریفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54203 امین ضیاء فروغی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54204 بشری ضیاء فیروز آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
54205 سیده شوکت ضیاء قریشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54206 فاطمه ضیاء مقنی 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
54207 علیرضا ضیاء میرزائی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54208 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54209 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
54210 سیدمحمدسعید ضیاءالحق 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54211 علی ضیاءالحق 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54212 محبوبه ضیاءالدینی دشت خاکی 1386 علوم پايه فیزیک
54213 مهرداد ضیاءحسین پور 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54214 مهرداد ضیاءحسین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
54215 امین ضیاءفروغی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
54216 محمود ضیاءکمالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54217 احسان ضیائی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54218 احسان ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
54219 احمد ضیائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54220 احمد ضیائی 1354 كشاورزى دامپروری
54221 اقدس سادات ضیائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54222 اکبر ضیائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
54223 امید ضیائی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
54224 امیرمنصور ضیائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54225 بتول ضیائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54226 پریسا ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54227 پریسا ضیائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54228 حجت ضیائی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
54229 حجت اله ضیائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54230 راما ضیائی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54231 رضا ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54232 زهرا ضیائی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54233 زهرا گلریز ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
54234 زهراگلریز ضیائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
54235 سبحان ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54236 سمانه ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
54237 سیدامیر ضیائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54238 سیدامین ضیائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54239 سیدحسین ضیائی 1363 مهندسي مهندسی عمران
54240 سیدعلی ضیائی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54241 سیدمحسن ضیائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
54242 سیدمحمدرضا ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
54243 سیدمرتضی ضیائی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
54244 سیدمسعود ضیائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
54245 سیدمسعود ضیائی 1392 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
54246 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54247 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54248 سیده پریسا ضیائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54249 سیده سلیل ضیائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54250 سیده عاطفه ضیائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54251 سیده عاطفه ضیائی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
54252 سیده فرنوش ضیائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
54253 سیده مارال ضیائی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54254 سیما ضیائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54255 شهاب ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
54256 شهرزاد ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
54257 شیما ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
54258 عطاءاله ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54259 علی ضیائی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54260 علی ضیائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54261 علی ضیائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54262 علی اکبر ضیائی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54263 علی نقی ضیائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54264 غلامرضا ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
54265 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54266 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
54267 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54268 لاله ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54269 محمد ضیائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
54270 محمد ضیائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
54271 محمد ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
54272 محمداحسان ضیائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54273 محمدعلی ضیائی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54274 محمود ضیائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54275 مرجانه ضیائی 1379 علوم رياضي آمار
54276 منیژه ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
54277 مهدی ضیائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54278 مهدی ضیائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54279 میترا ضیائی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
54280 نفیسه ضیائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54281 نیکو ضیائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
54282 هادی ضیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54283 یاسمن ضیائی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54284 مسعود ضیائی راد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54285 فائزه ضیائی آسیابان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54286 فاطمه ضیائی اندادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54287 علی ضیائی بوکانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54288 مهری ضیائی بیدسکان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
54289 جمال ضیائی بیده 1365 علوم پايه زمین شناسی
54290 میترا ضیائی بیده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
54291 مجید ضیائی پرور 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
54292 زهرا ضیائی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54293 حسن ضیائی جنان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54294 حمید ضیائی جنان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
54295 نسرین ضیائی حسینی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
54296 سپیده ضیائی داوری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54297 فاطمه ضیائی رستم زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
54298 فاطمه ضیائی رستم زاده 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
54299 جمال ضیائی سی سخت 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54300 طاهره ضیائی سیستانی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581520