راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 54201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54201 طاهره صاحبیان سقی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54202 مهدی صاحبیان سقی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54203 هادی صاحبیان سقی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
54204 محمود صادتی جانبهان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54205 زینب صادری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54206 سروناز صادری بی بالان 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54207 اعظم صادق 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
54208 حامد صادق 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54209 حسن صادق 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54210 راضیه صادق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54211 زهرا صادق 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54212 سمیّه صادق 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54213 طاهره صادق 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
54214 فهیمه صادق 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
54215 مجتبی صادق 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54216 محمد صادق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54217 مصطفی صادق 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54218 فرنوش صادق بیگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54219 ام کلثوم صادق آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54220 ملیحه صادق ابکوه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54221 راضیه صادق احمدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54222 سامان صادق اقبالی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54223 فاطمه صادق اقبالی 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
54224 طاهره صادق النجاه 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54225 مریم صادق امیری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54226 امینه صادق پور 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
54227 حسین صادق پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54228 حسین صادق پور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
54229 حمید رضا صادق پور 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
54230 حمیده صادق پور 1380 علوم رياضي آمار
54231 رسول صادق پور 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54232 رویا صادق پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54233 رویا صادق پور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
54234 فتانه صادق پور 1355 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
54235 مهران صادق پور 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
54236 محمد رضا صادق پور بهابادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54237 سینا صادق پورشمس آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54238 صابره صادق پورگیلده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54239 صابره صادق پورگیلده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54240 محمد صادق پورمبارکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54241 مژگان صادق پورمروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
54242 نادیّه صادق پورمروی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54243 فهیمه صادق پورهروی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54244 فهیمه صادق پورهروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
54245 محمد صادق پورهروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
54246 سورج صادق تباربائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
54247 امیر صادق تبریزی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54248 زهرا صادق تبریزی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
54249 سمیه صادق تبریزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
54250 زیور صادق تهرانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
54251 نرجس صادق جوادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54252 زهرا صادق چری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54253 معصومه صادق حسنی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54254 عبدالناصر صادق خانی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
54255 حسن صادق خیجی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54256 احمد صادق زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54257 اعظم صادق زاده 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54258 اعلا صادق زاده 1364 علوم رياضي آمار
54259 اکرم صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54260 ام البنین صادق زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54261 تکتم صادق زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54262 حسن صادق زاده 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54263 حسین صادق زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54264 راحله صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54265 رضا صادق زاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54266 زهره صادق زاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54267 ساره صادق زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54268 سروش صادق زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54269 سیدحسن صادق زاده 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
54270 سیدحسین صادق زاده 1377 علوم رياضي ریاضی محض
54271 شاهین صادق زاده 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54272 شهین صادق زاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
54273 علی صادق زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54274 فاطمه صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54275 فاطمه صادق زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
54276 فاطمه صادق زاده 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
54277 فاطمه صادق زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
54278 فاطمه صادق زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
54279 فاطمه صادق زاده 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
54280 محبوبه صادق زاده 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
54281 محمّد صادق زاده 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54282 محمود صادق زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54283 مریم صادق زاده 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
54284 منوچهر صادق زاده 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54285 مهدی صادق زاده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54286 مهدی صادق زاده 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54287 میثم صادق زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54288 ناصر صادق زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
54289 ناصر صادق زاده 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54290 هما صادق زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54291 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54292 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
54293 سمانه صادق زاده بقمچ 1394 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54294 فاطمه صادق زاده ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54295 شکوفه صادق زاده شیراز 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
54296 فرخنده صادق زاده شیراز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54297 مهدی صادق زاده شیراز 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
54298 اسماء صادق زاده شیرازی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54299 مریم صادق زاده طباطبائی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
54300 نرگس صادق زاده طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489038