راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 54201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54201 محمد صادقی پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54202 نجمه صادقی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
54203 محمد حسین صادقی پور کرمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54204 محمدحسن صادقی پورکرمانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54205 صدیقه صادقی پورگوغری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54206 حسنیه صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
54207 سمانه صادقی پورمروی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54208 شراره صادقی پورمروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54209 شراره صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
54210 مهدی صادقی پورمروی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54211 فاطمه صادقی جلال ابادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54212 فاطمه صادقی جنت آباد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54213 سکینه صادقی چلمه سنگ 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54214 سعید صادقی حصار 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54215 مسعود صادقی حصار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54216 سعید صادقی حصاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54217 جواد صادقی خباز 1374 علوم رياضي ریاضی
54218 هاشم صادقی خباز 1368 مهندسي مهندسی عمران
54219 حسین صادقی داشخانه 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54220 سمانه صادقی دستجرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54221 حمیدرضا صادقی دلوئی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54222 مهران صادقی دلوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
54223 مهران صادقی دلوئی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
54224 فاطمه صادقی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54225 حمزه صادقی ده چشمه 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
54226 محمدعلی صادقی دهبنه 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
54227 رضا صادقی راد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
54228 فاطمه صادقی رکاوندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54229 آمنه صادقی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54230 امیر صادقی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54231 محمدمهدی صادقی زاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54232 مهدی صادقی زاده 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54233 مهین صادقی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54234 سمانه صادقی زاده اله آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54235 رضا صادقی زاده بافنده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
54236 شهرزاد صادقی زاده بافنده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54237 محمدحسن صادقی زاده عبدل ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
54238 جلال صادقی زاده یزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
54239 فهیمه صادقی زاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54240 فهیمه صادقی زاده یزدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54241 علیرضا صادقی زرقری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54242 مجید صادقی زیارتگاهی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54243 بهشته صادقی سبزواری 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54244 محمد صادقی سبزواری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54245 مریم صادقی سبزواری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
54246 سپیده صادقی سراجی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
54247 علی صادقی سقزچی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
54248 سیدجعفر صادقی سکه 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54249 وحیده صادقی سکه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54250 خدیجه صادقی سمرجان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54251 مجتبی صادقی سیاهکلائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54252 حسین صادقی شاهرخت 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
54253 خدیجه صادقی شاهرخت 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54254 طاهره صادقی شاهرخت 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54255 طاهره صادقی شاهرخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
54256 سکینه صادقی شرق 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54257 حمیدرضا صادقی شقاقی 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54258 اقدس صادقی شکیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54259 الهه صادقی شکیب 1385 علوم رياضي آمار
54260 فرشته صادقی شکیب 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
54261 محمد صادقی شکیب 1394 مهندسي مهندسی صنایع
54262 جلال الدین صادقی شهرستانک 1363 علوم پايه زمین شناسی
54263 موسی الرضا صادقی صفت 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54264 سیدمهدی صادقی طرقبه 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54265 میثم صادقی طرقی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
54266 اعظم صادقی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54267 حمیدرضا صادقی علی آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
54268 امیرهوشنگ صادقی فاضل 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54269 ملیحه صادقی فاضل 1379 علوم رياضي آمار
54270 تکتم صادقی فتح اباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54271 سیدعلی صادقی فدکی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54272 علی صادقی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54273 محمد صادقی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
54274 مرتضی صادقی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
54275 مصطفی صادقی فر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54276 سمیه صادقی فرد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54277 سمیه صادقی فرد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
54278 محمدرضا صادقی فرد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54279 معصومه صادقی فرد 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54280 یاسر صادقی فرزقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54281 مهدی صادقی فرمائی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54282 سمیرا صادقی فریز 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54283 حامد صادقی فیروزجا 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54284 عبداله صادقی قطب آبادی 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
54285 لیلا صادقی قطب آبادی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54286 الهام صادقی قلعه سرخ 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
54287 سیما صادقی قلعه سرخ 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54288 احمد صادقی قوژدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54289 مریم صادقی کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54290 کریم صادقی کبوده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54291 محسن صادقی کریم ا بادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
54292 محمد صادقی کشکوئیه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54293 افسانه صادقی کیاکلایه 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54294 اعظم صادقی گل خطمی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54295 رسول صادقی گلسفیدی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54296 حمیدرضا صادقی گلمکان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54297 احمد صادقی گلمکانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54298 سعیده صادقی گلمکانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54299 سعیده صادقی گلمکانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54300 محمد صادقی گلمکانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444253