راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 54301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54301 حمیدرضا صادقی علی آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
54302 امیرهوشنگ صادقی فاضل 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54303 ملیحه صادقی فاضل 1379 علوم رياضي آمار
54304 تکتم صادقی فتح اباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54305 سیدعلی صادقی فدکی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54306 علی صادقی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54307 محمد صادقی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
54308 مرتضی صادقی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
54309 مصطفی صادقی فر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54310 سمیه صادقی فرد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54311 سمیه صادقی فرد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
54312 محمدرضا صادقی فرد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54313 معصومه صادقی فرد 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54314 یاسر صادقی فرزقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54315 مهدی صادقی فرمائی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54316 سمیرا صادقی فریز 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54317 حامد صادقی فیروزجا 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54318 عبداله صادقی قطب آبادی 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
54319 لیلا صادقی قطب آبادی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54320 الهام صادقی قلعه سرخ 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
54321 سیما صادقی قلعه سرخ 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54322 احمد صادقی قوژدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
54323 مریم صادقی کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54324 کریم صادقی کبوده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54325 محسن صادقی کریم ا بادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
54326 محمد صادقی کشکوئیه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54327 افسانه صادقی کیاکلایه 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54328 اعظم صادقی گل خطمی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54329 رسول صادقی گلسفیدی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
54330 حمیدرضا صادقی گلمکان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54331 احمد صادقی گلمکانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54332 سعیده صادقی گلمکانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54333 سعیده صادقی گلمکانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54334 محمد صادقی گلمکانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
54335 هدی صادقی گلمکانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
54336 شهربانو صادقی گورجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54337 محمدباقر صادقی گوغری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54338 محمدصادق صادقی گوغری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
54339 فریده صادقی گیو 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54340 اشکان صادقی لطف آبادی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54341 اشکان صادقی لطف آبادی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
54342 سجاد صادقی لطف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
54343 مونا صادقی لطف آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54344 اریا صادقی لطف ابادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
54345 منصور صادقی مال امیری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54346 اکرم صادقی ماهانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54347 مریم صادقی ماهانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
54348 علیرضا صادقی ماهونک 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54349 علیرضا صادقی ماهونک 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54350 محسن صادقی محسن آباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54351 محمداسماعیل صادقی محسن اباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54352 هاشم صادقی محسن اباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54353 فریبا صادقی مرشت 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54354 نقشعلی صادقی مرشت 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54355 تکتم سادات صادقی مفرد 1388 علوم پايه فیزیک
54356 بهفر صادقی مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54357 بهنوش صادقی مقدم 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
54358 فرامرز صادقی مقدم 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54359 محمد صادقی مقدم 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
54360 معصومه صادقی مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
54361 صفیه صادقی مقدم بیلندی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54362 سیدرضا صادقی مقدم پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54363 مرتضی صادقی مندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54364 عزت صادقی منش 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54365 محسن صادقی موحد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
54366 کیانوش صادقی نائینی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54367 سینا صادقی نامقی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
54368 کیانوش صادقی نایینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54369 پروین صادقی نژاد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54370 فاطمه صادقی نژاد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54371 لعیا صادقی نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54372 معصومه صادقی نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54373 ملیحه صادقی نژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54374 مهسا صادقی نژاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54375 مهسا صادقی نژاد 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
54376 مینا صادقی نژاد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
54377 مینا صادقی نژاد 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
54378 فاطمه صادقی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54379 مصطفی صادقی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
54380 معصومه صادقی نوده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54381 ابوالفضل صادقی نیا 1376 علوم پايه فیزیک
54382 اعظم صادقی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54383 حمید صادقی نیا 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
54384 سمانه صادقی نیا 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54385 علی صادقی نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54386 محمد صادقی نیا 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
54387 معصومه صادقی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
54388 فاطمه صادقی وزین 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54389 فاطمه صادقی وزین 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54390 هما صادقی وزین 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54391 حسن صادقی یونسی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54392 حسین صادقی یونسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54393 اکبر صادقیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
54394 جعفر صادقیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54395 حمید صادقیان 1377 علوم پايه شیمی
54396 حمید صادقیان 1381 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
54397 حمید صادقیان 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
54398 راحله صادقیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
54399 رباب صادقیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54400 ریحانه صادقیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491425