راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 54501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54501 نرگس صالح آبادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
54502 یلدا صالح آبادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54503 یلدا صالح آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54504 ابراهیم صالح ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54505 سیدعلی اصغر صالح ابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54506 نسرین صالح ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54507 لیلا صالح پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54508 مریم صالح پور 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
54509 معصومه صالح پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54510 هادی صالح پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54511 معصومه صالح پورخانقاه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54512 پریوش صالح پوردهکردی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54513 لیلا صالح تیتکانلو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54514 بهاره صالح زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54515 سعید صالح زاده 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54516 صبا صالح زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54517 مرتضی صالح زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54518 مهدی صالح زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54519 سیدجواد صالح زاده بایگی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54520 طاهره السادات صالح شریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54521 مریم السادات صالح عقیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
54522 رضا صالح علیپور 1394 مهندسي مهندسی عمران
54523 معصومه صالح فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54524 ملیحه صالح قمری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54525 ملیحه صالح قمری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54526 وحید صالح کاشانی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54527 نرگس صالح محمدآبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54528 ریحانه صالح مقدم 1384 علوم پايه فیزیک
54529 ریحانه صالح مقدم 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
54530 ریحانه صالح مقدم 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
54531 زهرا صالح مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی محض
54532 محمدمعین صالح مقدم 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
54533 سعید صالح نژاد 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
54534 نرجس صالح نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
54535 نرگس صالح نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54536 وحیده صالح نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54537 وحیده صالح نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
54538 سیداسمعیل صالح نژاد امری 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54539 سید بهروز صالح نژادامرئی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54540 سیدداود صالح نژادامرئی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54541 اکرم صالح نیا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54542 حسین صالح نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54543 سعید صالح نیا 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54544 سمیه صالح نیا 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54545 محمدمهدی صالح نیا 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54546 مریم صالح نیا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54547 نرگس صالح نیا 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54548 نرگس صالح نیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54549 نرگس صالح نیا 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54550 نسترن صالح نیا 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
54551 نسرین صالح نیا 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
54552 نسرین صالح نیا 1392 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
54553 نفیسه صالح نیا 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54554 نفیسه صالح نیا 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54555 نیره صالح نیا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54556 وجیهه صالح نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54557 زهرا صالحان 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
54558 علیرضا صالحان 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54559 علیرضا صالحان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54560 فریبا صالحان 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
54561 نجمه صالحان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54562 ابراهیم صالحی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54563 ابراهیم صالحی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54564 احسان صالحی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
54565 ادریس صالحی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54566 اسد صالحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
54567 افسانه صالحی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54568 اکرم صالحی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54569 اکرم صالحی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
54570 اکرم صالحی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
54571 الهام صالحی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54572 ام کلثوم صالحی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54573 امیرمحمد صالحی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
54574 بلن صالحی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54575 بهناز صالحی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54576 بهنوش صالحی 1369 علوم رياضي آمار
54577 پروین صالحی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54578 تکتم صالحی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
54579 جواد صالحی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54580 جواد صالحی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54581 حجّت صالحی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
54582 حسن صالحی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54583 حسن صالحی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54584 حسن صالحی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
54585 حسن صالحی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54586 حسن صالحی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی
54587 حسین صالحی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54588 حسین صالحی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54589 حمدالله صالحی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
54590 حمید صالحی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54591 راضیه صالحی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
54592 رامین صالحی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
54593 رضا صالحی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54594 رضا صالحی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54595 رضا صالحی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54596 رویا صالحی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54597 زکیه صالحی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54598 زهرا صالحی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54599 زهرا صالحی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54600 زهرا صالحی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444695