راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 58 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 54601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54601 ذوالفقار عابدینی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
54602 راضیه عابدینی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54603 راضیه عابدینی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54604 رضا عابدینی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
54605 زهرا عابدینی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54606 زهرا عابدینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
54607 زینب عابدینی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54608 عباس عابدینی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54609 عسگر عابدینی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
54610 علی عابدینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54611 علی اکبر عابدینی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
54612 علیرضا عابدینی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54613 غلامرضا عابدینی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54614 فائزه عابدینی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
54615 فاطمه عابدینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
54616 فاطمه عابدینی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
54617 فاطمه عابدینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54618 فرهاد عابدینی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
54619 فریبا عابدینی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54620 فریده عابدینی 1376 علوم رياضي آمار
54621 کاظم عابدینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54622 محسن عابدینی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54623 محسن عابدینی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54624 محمود عابدینی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
54625 مرضییه عابدینی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
54626 مریم عابدینی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54627 مریم عابدینی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
54628 مریم عابدینی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54629 مریم عابدینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
54630 مصطفی عابدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
54631 معصومه عابدینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54632 منیره عابدینی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54633 مهدی عابدینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
54634 مهدی عابدینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54635 میترا عابدینی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54636 احد عابدینی اسفهلانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54637 زهرا عابدینی بدرآبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54638 حسن عابدینی حجی آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54639 رضا عابدینی حسن ابادی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54640 محمد عابدینی دستگردی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54641 زهرا عابدینی سفیدار 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54642 زهرا عابدینی شاندیز 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54643 زمان عابدینی صنوبری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54644 زمان عابدینی صنوبری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54645 الهام عابدینی طرقبه 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
54646 جواد عابدینی طرقبه 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
54647 علی عابدینی فنودی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54648 سارا عابدینی گزافرودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
54649 نعیمه عابدینی نجف ابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54650 محمد عابدینی نسب 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
54651 سمانه عابدینی نیا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54652 حمید عابدینی یزدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54653 عذرا عابذخن فخرابادی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54654 روشنک عابران تبریزی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
54655 سیده ملیحه عاجل 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
54656 صادق ثامر عاجل عاجل 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54657 سمانه عاجل تریقان 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54658 سیدمحمدرضا عادل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
54659 سیدمحمدرضا عادل 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54660 رکسانا عادل شوفر 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
54661 سیدمسعود عادل احمدیان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
54662 زهرا عادل برخوردار 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54663 سیّده لیلا عادل برخوردار 1387 مهندسي مهندسی شیمی
54664 الهه عادل پور 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54665 زهرا عادل پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
54666 بتول عادل خواه 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54667 سعیده عادل راستگو 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54668 عادله عادل راستگو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54669 سیداحسان عادل رستخیز 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54670 سیده الهه عادل رستخیز 1384 علوم رياضي آمار
54671 زهرا عادل زاده 1354 كشاورزى صنایع غذایی
54672 سهیلا عادل زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54673 رکسانا عادل شوفر 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
54674 عاتکه عادل صالحی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54675 مرجان عادل قهرمان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54676 مرجان عادل قهرمان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54677 معصومه عادل قهرمان 1368 علوم رياضي ریاضی
54678 آمنه عادل گمنام 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54679 عباس عادل مشهدسری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54680 مهلا عادل مشهدسری 1376 علوم رياضي آمار
54681 محسن عادلخانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54682 مرتضی عادلخواه 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54683 بهزاد عادلی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
54684 پریسا عادلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54685 زینب عادلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
54686 سیدمحمدعلی عادلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
54687 فاطمه عادلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54688 محمد جواد عادلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54689 محمدرضا عادلی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54690 محمدکاظم عادلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54691 معصومه عادلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54692 نینا عادلی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54693 حسینعلی عادلی اوچه 1365 علوم رياضي ریاضی
54694 زکیه عادلی پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
54695 سرور عادلی جاذب 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
54696 سکینه عادلی ساردو 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
54697 ابراهیم عادلی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
54698 الهام عادلی مجد 1391 مهندسي مهندسی عمران
54699 ویدا عادلی مسبب 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54700 فاطمه عادلی نسب 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33710054