راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 54601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54601 شایان صارمی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
54602 صدیقه صارمی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
54603 عبدالله صارمی 1355 كشاورزى علوم زراعی
54604 علی اکبر صارمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54605 علی اکبر صارمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54606 محمدامین صارمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54607 محمدرضا صارمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
54608 مهدی صارمی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
54609 مهین صارمی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54610 اکرم صارمی ساداتی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
54611 میترا صارمی فرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
54612 فرح صارمی کوزه گران 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54613 سکینه صارمی گروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54614 سکینه صارمی گروی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54615 فریدون صاری پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54616 طاهره صاعدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54617 عاطفه صاعدی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54618 راضیه صاعدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54619 عفت صاعدی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54620 فهیمه صاغری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54621 رضا صاف نائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54622 جلیل صافحیان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54623 جلیل صافحیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
54624 جواد صافحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54625 جواد صافحیان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54626 فهیمه صافدل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54627 ملیحه صافدل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54628 فائزه صافدل دهمیانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54629 احمد صافی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54630 جواد صافی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54631 حامد صافی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54632 محمّدعلی صافی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54633 مرجان صافی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
54634 نجمه صافی زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54635 محمد صافی یگانه 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54636 آناهیتا صال مصلحیان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54637 آناهیتا صال مصلحیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54638 محمد صال مصلحیان 1368 علوم رياضي ریاضی
54639 محمد صال مصلحیان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
54640 حسن صالح 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
54641 حسن هادی صالح 1395 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
54642 رامین صالح 1379 علوم پايه فیزیک
54643 رضا صالح 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54644 رضا صالح 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54645 سحر صالح 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54646 سید رضا صالح 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54647 سید رضا صالح 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54648 سید محسن صالح 1386 علوم رياضي ریاضی محض
54649 سیدحجت صالح 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54650 سیدرضا صالح 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54651 سیدفرید صالح 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54652 سیدمحسن صالح 1377 علوم رياضي ریاضی محض
54653 سیدمحسن صالح 1381 علوم رياضي ریاضی محض
54654 سیدوحید صالح 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
54655 شیرین صالح 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54656 فاطمه صالح 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54657 گلریز صالح 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54658 مریم صالح 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54659 زهرا صالح کاشانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54660 آزاده صالح آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54661 احسان صالح آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
54662 احمد صالح آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54663 حانیه صالح آبادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54664 راضیه صالح آبادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
54665 ریحانه صالح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54666 ریحانه صالح آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
54667 سمانه صالح آبادی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
54668 سمیرا صالح آبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
54669 سیدمهدی صالح آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
54670 صادق صالح آبادی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
54671 علی صالح آبادی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54672 فاطمه صالح آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
54673 محسن صالح آبادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54674 محسن صالح آبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
54675 مریم صالح آبادی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54676 مصطفی صالح آبادی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54677 معصومه صالح آبادی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54678 نرگس صالح آبادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
54679 یلدا صالح آبادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54680 یلدا صالح آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54681 ابراهیم صالح ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54682 سیدعلی اصغر صالح ابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54683 نسرین صالح ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54684 لیلا صالح پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54685 مریم صالح پور 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
54686 معصومه صالح پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54687 هادی صالح پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54688 معصومه صالح پورخانقاه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54689 پریوش صالح پوردهکردی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54690 لیلا صالح تیتکانلو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54691 بهاره صالح زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54692 سعید صالح زاده 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54693 صبا صالح زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54694 مرتضی صالح زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54695 مهدی صالح زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54696 سیدجواد صالح زاده بایگی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54697 طاهره السادات صالح شریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54698 مریم السادات صالح عقیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
54699 رضا صالح علیپور 1394 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905107