راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 54701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54701 سکینه صارمی گروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54702 سکینه صارمی گروی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54703 فریدون صاری پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54704 طاهره صاعدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54705 عاطفه صاعدی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54706 راضیه صاعدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
54707 عفت صاعدی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54708 فهیمه صاغری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54709 رضا صاف نائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54710 جلیل صافحیان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
54711 جلیل صافحیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
54712 جواد صافحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54713 جواد صافحیان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54714 فهیمه صافدل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54715 ملیحه صافدل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54716 فائزه صافدل دهمیانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54717 احمد صافی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54718 جواد صافی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54719 حامد صافی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54720 محمّدعلی صافی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54721 مرجان صافی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
54722 نجمه صافی زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54723 محمد صافی یگانه 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54724 آناهیتا صال مصلحیان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54725 آناهیتا صال مصلحیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54726 محمد صال مصلحیان 1368 علوم رياضي ریاضی
54727 محمد صال مصلحیان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
54728 حسن صالح 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
54729 حسن هادی صالح 1395 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
54730 رامین صالح 1379 علوم پايه فیزیک
54731 رضا صالح 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54732 رضا صالح 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54733 سحر صالح 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54734 سید رضا صالح 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54735 سید رضا صالح 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54736 سید محسن صالح 1386 علوم رياضي ریاضی محض
54737 سیدحجت صالح 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54738 سیدرضا صالح 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
54739 سیدفرید صالح 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54740 سیدمحسن صالح 1377 علوم رياضي ریاضی محض
54741 سیدمحسن صالح 1381 علوم رياضي ریاضی محض
54742 سیدوحید صالح 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
54743 شیرین صالح 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54744 فاطمه صالح 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54745 گلریز صالح 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54746 مریم صالح 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
54747 نعیمه سادات صالح 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
54748 زهرا صالح کاشانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54749 آزاده صالح آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54750 احسان صالح آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
54751 احمد صالح آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54752 حانیه صالح آبادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54753 راضیه صالح آبادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
54754 ریحانه صالح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54755 ریحانه صالح آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
54756 سمانه صالح آبادی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
54757 سمیرا صالح آبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
54758 سیدمهدی صالح آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
54759 صادق صالح آبادی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
54760 علی صالح آبادی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54761 فاطمه صالح آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
54762 محسن صالح آبادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54763 محسن صالح آبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
54764 مریم صالح آبادی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54765 مصطفی صالح آبادی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54766 معصومه صالح آبادی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
54767 نرگس صالح آبادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
54768 یلدا صالح آبادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54769 یلدا صالح آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54770 ابراهیم صالح ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
54771 سیدعلی اصغر صالح ابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54772 نسرین صالح ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54773 لیلا صالح پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54774 مریم صالح پور 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
54775 معصومه صالح پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54776 هادی صالح پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54777 معصومه صالح پورخانقاه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
54778 پریوش صالح پوردهکردی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54779 لیلا صالح تیتکانلو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54780 بهاره صالح زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54781 سعید صالح زاده 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54782 صبا صالح زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54783 مرتضی صالح زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54784 مهدی صالح زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
54785 سیدجواد صالح زاده بایگی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
54786 طاهره السادات صالح شریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54787 مریم السادات صالح عقیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
54788 رضا صالح علیپور 1394 مهندسي مهندسی عمران
54789 معصومه صالح فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
54790 ملیحه صالح قمری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54791 ملیحه صالح قمری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54792 وحید صالح کاشانی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
54793 نرگس صالح محمدآبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54794 ریحانه صالح مقدم 1384 علوم پايه فیزیک
54795 ریحانه صالح مقدم 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
54796 ریحانه صالح مقدم 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
54797 زهرا صالح مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی محض
54798 محمدمعین صالح مقدم 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
54799 سعید صالح نژاد 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
54800 نرجس صالح نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161093