راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 54901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54901 محبت صالحی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54902 محبوبه صالحی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
54903 محبوبه صالحی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54904 محدثه صالحی 1380 علوم پايه زمین شناسی
54905 محسن صالحی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54906 محسن صالحی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
54907 محمد صالحی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54908 محمد صالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
54909 محمد صالحی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
54910 محمدصادق صالحی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
54911 محمدعلی صالحی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
54912 محمود صالحی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
54913 محمود صالحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54914 محمودرضا صالحی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
54915 مرجان صالحی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
54916 مرجان صالحی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
54917 مرضیه صالحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54918 مرضیه صالحی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
54919 مرضیه صالحی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
54920 مژگان صالحی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54921 مسعود صالحی 1371 علوم رياضي آمار
54922 مسعود صالحی 1374 علوم پايه زیست شناسی
54923 مسعود صالحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
54924 مسلم صالحی 1393 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
54925 مظاهر صالحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54926 معصومه صالحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54927 معصومه صالحی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54928 معصومه صالحی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
54929 منیره صالحی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
54930 مهدی صالحی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
54931 مهدی صالحی 1381 علوم رياضي آمار
54932 مهدی صالحی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
54933 مهدی صالحی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
54934 مهناز صالحی 1376 علوم پايه زمین شناسی
54935 نجفقلی صالحی 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
54936 نشاط صالحی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54937 نشاط صالحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
54938 نوید صالحی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
54939 وحیداحمد صالحی 1376 علوم پايه فیزیک
54940 هاجر صالحی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
54941 هادی صالحی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
54942 هما صالحی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54943 محمود صالحی پویا 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
54944 سهیلا صالحی تیزابی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
54945 رضا صالحی سده 1380 مهندسي مهندسی عمران - آب
54946 فاطمه صالحی کامرود 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54947 مریم صالحی نیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54948 فاطمه صالحی یکتا 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
54949 مهشید صالحی ابرقوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54950 مصطفی صالحی احمدآباد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54951 احمدرضا صالحی احمداباد 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
54952 عباس صالحی احمداباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54953 فاطمه صالحی احمداباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
54954 مصطفی صالحی احمداباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
54955 فاطمه صالحی اذری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54956 پیمان صالحی ارشلو 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54957 رامین صالحی ارشلو 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54958 ام البنین صالحی استاج 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54959 رضا صالحی اسفندارانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
54960 جابر صالحی اقدم 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
54961 حسن صالحی ایمنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54962 سیدرضا صالحی بایگی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
54963 سیدعلی صالحی بایگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
54964 سیدمهدی صالحی بایگی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
54965 سیدمهدی صالحی بایگی 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
54966 احمد صالحی بزدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54967 سّمیه صالحی بزدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54968 صفیه صالحی بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54969 طیبه صالحی بزدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
54970 فاطمه صالحی بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54971 بتول صالحی بنابید 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54972 فرزاد صالحی پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54973 فرهاد صالحی پور 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
54974 محمامین صالحی پور 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
54975 نسرین صالحی پورمؤدب 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
54976 ریحانه صالحی تبار 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
54977 طاهره صالحی تبار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
54978 محمد صالحی تبار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
54979 مشکات صالحی تبار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
54980 مشکوه صالحی تبار 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
54981 فائزه صالحی ترابی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
54982 شیما صالحی تیزآبی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
54983 فرنگیس صالحی تیزابی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
54984 کمال صالحی جعفرآبادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
54985 زهرا صالحی جهرمی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
54986 زهره صالحی حسن آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
54987 کلثوم صالحی خنار 1375 علوم پايه زمین شناسی
54988 دین محمد صالحی خواجه ورو 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54989 ابراهیم صالحی خوجه ورو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54990 حسن صالحی خور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
54991 پیمان صالحی درمنکی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54992 محمدرضا صالحی راد 1375 علوم رياضي آمار
54993 مریم صالحی رشخوار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54994 فرزانه صالحی رضاآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
54995 فرزانه صالحی رضاابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
54996 سکینه صالحی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
54997 سمیه صالحی زارعی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54998 زهره صالحی سلامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54999 مسعود صالحی سلامی 1390 علوم پايه زمین شناسی
55000 زکیه صالحی سیرزار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161077