راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 55001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55001 سعیده صادقپور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55002 صمد صادقپور 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
55003 رحیم صادقپورشاره 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55004 روح افزا صادقپورصابر 1354 علوم رياضي ریاضی
55005 زهره صادقپورکلوری 1378 علوم پايه فیزیک
55006 بهرام صادقپورگیلده 1367 علوم رياضي آمار
55007 محمدحسین صادقپورمقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55008 انسیه صادقخانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55009 محمد صادقزاده رودمعجنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55010 سعیده صادقلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55011 مریم صادقلو 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
55012 ابوالقاسم صادقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55013 احمد صادقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55014 احمد صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55015 احمد صادقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
55016 احمدرضا صادقی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55017 احمدرضا صادقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
55018 اسماعیل صادقی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55019 اسمعیل صادقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55020 اعظم صادقی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
55021 افروز صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
55022 افسانه صادقی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55023 افشین صادقی 1392 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی (آموزش محور)
55024 اقبال صادقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
55025 اکرم صادقی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55026 الهام صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55027 الهام صادقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55028 امید صادقی 1390 علوم پايه زمین شناسی
55029 امیرحسین صادقی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55030 امیرحسین صادقی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
55031 امیرعلی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55032 بلال صادقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55033 بلال صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
55034 بلال صادقی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
55035 بهاالدین صادقی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55036 بهنام صادقی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55037 پوریا صادقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
55038 تقی صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55039 جعفر صادقی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
55040 جلال صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
55041 جلال صادقی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
55042 جواد صادقی 1368 علوم پايه زمین شناسی
55043 جواد صادقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55044 حبیب اله صادقی 1366 علوم رياضي آمار
55045 حجت صادقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55046 حسن صادقی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55047 حسن صادقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55048 حسین صادقی 1365 علوم پايه زمین شناسی
55049 حسین صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55050 حسین صادقی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
55051 حسین صادقی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
55052 حسین صادقی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
55053 حمید صادقی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55054 حمید صادقی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
55055 حمیدرضا صادقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55056 حمیدرضا صادقی 1380 علوم پايه فیزیک
55057 حمیدرضا صادقی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
55058 حمیده صادقی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
55059 حمیرا صادقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55060 حیدر صادقی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
55061 خدیجه صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55062 خدیجه صادقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55063 راحله صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55064 رضا صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55065 رضا صادقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55066 رقیه صادقی 1382 علوم پايه فیزیک
55067 رکسانا صادقی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
55068 رمضانعلی صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55069 رهام صادقی 1382 علوم رياضي آمار
55070 ریحانه صادقی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
55071 ریحانه صادقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55072 زهرا صادقی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55073 زهرا صادقی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55074 زهرا صادقی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55075 زهرا صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
55076 زهرا صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55077 زهرا صادقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55078 زهرا صادقی 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی اکولوژیک
55079 سارا صادقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55080 سارا صادقی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55081 ساناز صادقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55082 ساناز صادقی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55083 سجاد صادقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55084 سلمان صادقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55085 سلیمان صادقی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55086 سمانه صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
55087 سمیه صادقی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55088 سیدبرات صادقی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55089 سیدسلیمان صادقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55090 سیدمرتضی صادقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
55091 سیدمرتضی صادقی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
55092 سیمین صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55093 سیمین دخت صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55094 شایان صادقی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
55095 شیما صادقی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55096 صادق صادقی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
55097 صدیقه صادقی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55098 صدیقه صادقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55099 صدیقه صادقی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
55100 صدیقه صادقی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198714