راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 55001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55001 منیژه صانعی طبس 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
55002 سعیده صانعی فر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55003 روشنک صانعی قالی باف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55004 روشنک صانعی قالی باف 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55005 زهرا صانعی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55006 سبا صانعی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55007 یوسف صایغ 1394 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
55008 عباسعلی صبا 1368 علوم پايه زمین شناسی
55009 فرهاد صبا 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55010 فرهاد صبا 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
55011 نرجس صبا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55012 رقیه صباح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55013 سمانه صباح 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55014 سمانه صباح 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55015 معصومه صباح 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
55016 مسعود صباح مشهدی 1354 مهندسي راه و ساختمان
55017 افسانه صباحی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55018 الهام صباحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55019 الهه صباحی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55020 حسن صباحی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55021 حسین صباحی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55022 حسین صباحی 1372 كشاورزى زراعت
55023 سارا صباحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55024 سجاد صباحی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
55025 سوده صباحی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
55026 سهراب صباحی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
55027 سیما صباحی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
55028 سیما صباحی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
55029 شیما صباحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
55030 علیرضا صباحی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55031 فرناز صباحی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55032 ملیکا صباحی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
55033 اشرف صباحی اق کندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55034 حمید صباحی گراغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55035 زهرا صباحی گراغانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
55036 علی صبازاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55037 اکبر صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55038 بهاره صباغ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55039 پریسا صباغ 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55040 حسین صباغ 1375 علوم پايه شیمی
55041 حمید صباغ 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55042 سینا صباغ 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55043 عبدالمجید صباغ 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55044 علیرضا صباغ 1379 علوم رياضي ریاضی محض
55045 فرشید صباغ 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55046 مریم صبّاغ 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
55047 نیکی صباغ 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
55048 فرهاد صباغ کلات 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55049 فاطمه صباغ اف 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55050 مرضیه صباغ اف 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55051 بهناز صباغ بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55052 مهناز صباغ بجستانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
55053 مهناز صباغ بجستانی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
55054 مهناز صباغ بجستانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
55055 هانیه صباغ بجستانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
55056 فاطمه صباغ جاغرق 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55057 فریما صباغ حسن پور 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55058 آسیه صباغ حسن زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
55059 نرگس صباغ خور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55060 احمد صباغ زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55061 بهزاد صباغ زاده 1354 مهندسي راه و ساختمان
55062 بهنام صباغ زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
55063 جمشید صباغ زاده 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
55064 حامد صباغ زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55065 شهرام صباغ زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55066 فرزانه صباغ زاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
55067 مریم صباغ زاده ایرانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55068 فاطمه صباغ زاده فریز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
55069 هادی صباغ سجادیه 1357 علوم پايه شیمی
55070 امید صباغ کلات 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
55071 پریسا صباغ کلات 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55072 رزیتا صباغ کلات 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55073 صدیقه صباغ کلات 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55074 علی صباغ کلات 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55075 علی صباغ کلات 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
55076 مریم صباغ کلات 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55077 وحید صباغ کلات 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55078 حسین صباغ گل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55079 حمیدرضا صباغ گل 1356 علوم پايه زمین شناسی
55080 صادق صباغ گل 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55081 علیرضا صباغ معینی 1391 علوم پايه فیزیک
55082 قاسم صباغ مقدم 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55083 مرضیه صباغ نکونام 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55084 امین صباغان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
55085 بهروز صباغزاده 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55086 حوریه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55087 داود صباغی 1388 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
55088 ریحانه صباغی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
55089 زهرا صباغی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55090 زینب صباغی 1383 علوم رياضي آمار
55091 زینب صباغی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
55092 سپیده صباغی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
55093 سمانه صباغی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55094 سمانه صباغی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55095 سمیرا صباغی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55096 سیدجواد صباغی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
55097 شمسی صباغی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55098 صفورا صباغی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55099 علیرضا صباغی 1367 علوم پايه زمین شناسی
55100 فایزه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765061