راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 55001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55001 فریدون صبوریان 1364 علوم رياضي آمار
55002 سوده صبوریان سررودی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55003 صابر صبوریان سررودی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55004 محمدصادق صبوریان سرودی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55005 زهرا صحابه تبریزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55006 وحیده صحابه تبریزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55007 حسین صحابی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55008 حسین صحابی 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
55009 رضا صحابی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55010 سیده طاهره صحابی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
55011 سیده نغمه صحابی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
55012 فاطمه صحابی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55013 محمدحسن صحابی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55014 کاظم صحابی فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55015 علی اکبر صحابیان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55016 آسیه صحاف 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
55017 بی بی زهرا صحاف 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55018 سیداحمد صحاف 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
55019 سیدحسین صحاف 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
55020 سیدعلی صحاف 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55021 سیدعلی صحاف 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
55022 سیدمهدی صحاف 1362 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
55023 سیده زهرا صحاف 1388 علوم پايه فیزیک
55024 سیده زهرا صحاف 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
55025 سیده ساحل صحاف 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55026 سیده مریم صحاف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
55027 علی رضا صحاف 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
55028 مهساسادات صحاف 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
55029 زهرا صحاف حسینی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55030 محمدرضا صحاف زاده کاخکی 1370 كشاورزى زراعت
55031 الهه صحاف نیا 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55032 احسان صحافیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55033 امیرحسین صحافیان 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55034 محسن صحافیان 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55035 مهدی صحافیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55036 ذیهاب صحبت زاده 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
55037 علی صحبت لو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
55038 الهه صحت 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55039 امیررضا صحت 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55040 رامین صحت 1374 دامپزشكي دامپزشکی
55041 طلعت صحت 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
55042 محبوبه صحت پناه 1376 علوم پايه زمین شناسی
55043 صادق صحت بخش 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55044 صادق صحت بخش 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55045 جلال صحت پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55046 طلیعه صحت شیروان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55047 افسانه صحتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55048 رضا صحتی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55049 سوزانه صحتی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
55050 الهه صحرائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55051 الهه صحرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
55052 حمیدرضا صحرائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
55053 ذبیح اله صحرائی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55054 زکیه صحرائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
55055 زهرا صحرائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55056 زهرا صحرائی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55057 سکینه صحرائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
55058 علی صحرائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55059 علیرضا صحرائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55060 فرامرز صحرائی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55061 محمد صحرائی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55062 محمد صحرائی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
55063 محمدحسن صحرائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
55064 مهدی صحرائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55065 کمال صحرائی اردکانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55066 بتول صحرائی سرمزده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55067 ربابه صحرائی سرمزده 1374 علوم پايه دبیری شیمی
55068 فاطمه صحرائی سرمزده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55069 فاطمه صحرائی سرمزده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55070 جواد صحرائی یامی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55071 بهاره صحرائیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
55072 بهاره صحرائیان 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
55073 عبدالعلی صحرائیان 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55074 لیلا صحرائیان 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
55075 محدثه صحرابین 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55076 مریم صحراجو 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55077 کبری صحرارو 1380 علوم پايه زمین شناسی
55078 اعظم صحراگرد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55079 جعفر صحراگرد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55080 زهرا صحراگرد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55081 زهرا صحراگرد 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55082 سیدقاسم صحراگرد 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
55083 صائمه صحراگرد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55084 طیبه صحراگرد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55085 علیرضا صحراگرد 1367 علوم پايه زمین شناسی
55086 فاطمه صحراگرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55087 مجتبی صحراگرد 1383 دامپزشكي دامپزشکی
55088 محبوبه صحراگرد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55089 محمدهادی صحراگرد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55090 مرتضی صحراگرد 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
55091 فاطمه صحرانشین 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55092 سهیلا صحرانشین سامانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55093 آمنه صحرانورد 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
55094 اعظم صحرانورد 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
55095 رضا صحرانورد 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55096 رضا صحرانورد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55097 سلطان رضا صحرانورد 1362 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55098 سیدسعید صحرانورد 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
55099 صدیقه صحرانورد 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55100 علی محمد صحرانورد 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051521