راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 55101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55101 ریحانه صادقی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
55102 ریحانه صادقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55103 زهرا صادقی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55104 زهرا صادقی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55105 زهرا صادقی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55106 زهرا صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
55107 زهرا صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55108 زهرا صادقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55109 زهرا صادقی 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی اکولوژیک
55110 سارا صادقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55111 سارا صادقی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55112 ساناز صادقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55113 ساناز صادقی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55114 سجاد صادقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55115 سلمان صادقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55116 سلیمان صادقی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55117 سمانه صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
55118 سمیه صادقی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55119 سیدبرات صادقی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55120 سیدسلیمان صادقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55121 سیدمرتضی صادقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
55122 سیدمرتضی صادقی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
55123 سیمین صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55124 سیمین دخت صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55125 شایان صادقی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
55126 شیما صادقی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55127 صادق صادقی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
55128 صدیقه صادقی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55129 صدیقه صادقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55130 صدیقه صادقی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
55131 صدیقه صادقی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
55132 صمد صادقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55133 طوبی صادقی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
55134 طیبه صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55135 عاطفه صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55136 عباس صادقی 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
55137 عصمت صادقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55138 عطیه صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55139 عطیه صادقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
55140 عقیل صادقی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی
55141 علی صادقی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55142 علی صادقی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
55143 علی صادقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55144 علی صادقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55145 علی صادقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55146 علی صادقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
55147 علی صادقی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
55148 علی صادقی 1394 مهندسي مهندسی برق
55149 علی اصغر صادقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
55150 علی اصغر صادقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
55151 علی اصغر صادقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
55152 علی رضا صادقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55153 علی محمد صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
55154 علی محمّد صادقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
55155 علیرضا صادقی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55156 علیرضا صادقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
55157 علیرضا صادقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55158 علیرضا صادقی 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
55159 علیرضا صادقی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
55160 غلامرضا صادقی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55161 غلامعلی صادقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55162 فاطمه صادقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55163 فاطمه صادقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55164 فاطمه صادقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
55165 فاطمه صادقی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
55166 فاطمه صادقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
55167 فاطمه صادقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
55168 فاطمه صادقی 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
55169 فخری صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
55170 فرزاد صادقی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
55171 فرزاد صادقی 1396 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
55172 فرزانه صادقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55173 فرشته صادقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55174 فرشته صادقی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
55175 فرشته صادقی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
55176 فرهاد صادقی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55177 فهیمه صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
55178 قاسم صادقی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55179 قدیر صادقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
55180 کریمه صادقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
55181 کوروش صادقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
55182 مجتبی صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55183 مجتبی صادقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55184 مجتبی صادقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55185 مجید صادقی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
55186 محبوب صادقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55187 محبوبه صادقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55188 محتشم صادقی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55189 محدثه صادقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55190 محدثه صادقی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
55191 محسن صادقی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55192 محسن صادقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55193 محسن صادقی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55194 محسن صادقی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
55195 محصی صادقی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
55196 محمد صادقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55197 محمد صادقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
55198 محمد صادقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55199 محمد صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55200 محمد صادقی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223205