راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 55401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55401 حسین صداقتی نسب 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55402 زهرا صداقتی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
55403 نسرین صداقتی نوقابی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55404 لیلا صداقتیان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
55405 اعظم صداقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55406 عباس صدخروی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55407 مریم صدخروی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55408 ملیحه صدخروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55409 آیه السادات صدر 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
55410 بنفشه صدر 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55411 زهرا صدر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55412 سید محسن صدر 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55413 سیدعلیرضا صدر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55414 سیدمحسن صدر 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
55415 سیدمحسن صدر 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55416 صدیقه هما صدر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55417 محمد صدر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55418 مهرداد صدر 1353 علوم پايه زیست شناسی
55419 نفیسه سادات صدر 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55420 نفیسه سادات صدر 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
55421 زهرا صدر بنارکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55422 محمد جعفر صدر زاده خراسانی 1385 علوم پايه زمین شناسی
55423 فاطمه صدر نیا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
55424 سامان صدرآبادی حقیقی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
55425 شیما صدرآبادی حقیقی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
55426 پری صدرا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55427 سمیه صدرا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55428 فرزاد صدرائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55429 مجید صدرائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
55430 محبوبه صدرائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55431 ملیحه صدرائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55432 نسرین صدرائی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
55433 هدی صدرائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55434 مسعود صدرابادی حقیقی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55435 سعید صدرارحامی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55436 مرتضی صدراصفهانی 1361 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55437 آناهیتا صدرالسادات 1395 علوم پايه زیست شناسی جانوری
55438 آیدا صدرالسّادات 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
55439 پروانه صدرالسادات 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55440 سیده فاطمه صدرالسادات 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55441 عنایت اله صدرالسادات 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55442 محمد صدرالفضلائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55443 عالمه صدراللهی 1385 علوم پايه فیزیک
55444 عالمه صدراللهی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
55445 محمد صدرالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55446 اعظم صدرایی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
55447 امید صدرایی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
55448 ثمین صدربزاز 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55449 سحر صدربزاز 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55450 مرضیه صدربزاز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55451 مهدی صدربزاز 1368 مهندسي مهندسی عمران
55452 پروین صدربلوریان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55453 پروین صدربلوریان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55454 حامد صدربلوریان 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55455 مرضیه صدربلوریان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55456 حمیدرضا صدرزاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55457 سیدمحسن صدرزاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
55458 مینو صدرزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55459 حانیه صدرزاده خراسانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55460 فاطمه صدرزاده خراسانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
55461 محمدجواد صدرزاده خراسانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
55462 محمدجواد صدرزاده خراسانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
55463 سهیل صدرزاده مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
55464 سوسن صدرزمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55465 کمال صدرزمانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55466 فریبا صدرعاملی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55467 محمدابراهیم صدرمقدم 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
55468 مرتضی صدرمقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55469 فاطمه صدرنبوی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55470 حسن صدرنیا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
55471 آیدا صدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
55472 ابوالفضل صدری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55473 بنفشه صدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55474 بهاره صدری 1385 علوم پايه زمین شناسی
55475 بهاره صدری 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
55476 جواد صدری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55477 حسین صدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55478 سیداحسان صدری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55479 سیده الهام صدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55480 سیده الهام صدری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55481 سیما صدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55482 عصام صدری 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55483 محبوبه صدری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55484 مریم صدری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55485 منیژه صدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55486 مهدی صدری 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55487 ناهید صدری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
55488 فاطمه صدری کمال 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55489 محسن صدری انباردان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55490 فریدون صدری بقال 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
55491 الهه صدری پور 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری - تکوینی
55492 سمن صدری پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55493 تانیا صدری تبریزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55494 سیدجلال صدری زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55495 رضا صدری فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55496 زکیه صدری گل خیلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55497 پانته ا صدری مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
55498 پانته ا صدری مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55499 هدا صدری مقدم 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
55500 شاهرخ صدری میلانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444223