راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 55501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55501 عطیه صبوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55502 علی صبوری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55503 علی صبوری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55504 علی صبوری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
55505 علی صبوری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
55506 علی اکبر صبوری 1358 علوم پايه شیمی
55507 غلامرضا صبوری 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
55508 فاطمه صبوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
55509 فاطمه صبوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55510 فاطمه صبوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
55511 فاطمه صبوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55512 فرحناز صبوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55513 فهیمه صبوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55514 فهیمه صبوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
55515 فهیمه صبوری 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
55516 مجتبی صبوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55517 محبوبه صبوری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55518 محبوبه صبوری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55519 محبوبه صبوری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی)
55520 محمد صبوری 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
55521 مرجان صبوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55522 مرجان صبوری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55523 مریم صبوری 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55524 معصومه صبوری 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55525 ملیحه صبوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55526 ملیحه صبوری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
55527 منصوره صبوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55528 منیر صبوری 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
55529 مهدی صبوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55530 ندا صبوری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55531 نرگس صبوری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
55532 نسرین صبوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
55533 هادی صبوری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
55534 هادی صبوری 1381 علوم رياضي آمار
55535 هادی صبوری 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
55536 ابراهیم صبوری دودجی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55537 عبدالرضا صبوری املشی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
55538 محمدحسین صبوری چوری 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55539 سمیه صبوری حاجی آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55540 یوسف صبوری حصار 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55541 محمدحسین صبوری خراسانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
55542 سمیرا صبوری راد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55543 سمیرا صبوری راد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
55544 سمیرا صبوری راد 1386 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
55545 سیما صبوری راد 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
55546 علی صبوری راد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55547 زینب صبوری شاندیز 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55548 محمد صبوری شاندیز 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55549 محمد صبوری شاندیز 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
55550 جواد صبوری شکفته 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55551 شیدا صبوری طباطبایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55552 بهاره صبوری فخرآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55553 طاهره صبوری کلاتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55554 جواد صبوری کیوانلو 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
55555 علیرضا صبوری کیوانلو 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55556 فاطمه صبوری گلیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55557 محمد صبوری گلیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55558 محمدرضا صبوری مطلق 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55559 المیرا صبوری مقدم 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
55560 شیرین صبوری مقدم شریف اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55561 احمد صبوری نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
55562 علی اکبر صبوری نسب 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55563 زیبا صبوری یزدی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55564 فرشته صبوری یزدی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55565 کیمیا صبوری یزدی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
55566 کیوان صبوری یزدی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55567 زهرا صبوریان 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55568 فریدون صبوریان 1364 علوم رياضي آمار
55569 محدثه صبوریان 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55570 سوده صبوریان سررودی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55571 صابر صبوریان سررودی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55572 محمدصادق صبوریان سرودی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55573 زهرا صحابه تبریزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55574 وحیده صحابه تبریزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55575 حسین صحابی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55576 حسین صحابی 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
55577 رضا صحابی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55578 سیده طاهره صحابی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
55579 سیده نغمه صحابی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
55580 فاطمه صحابی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55581 محمدحسن صحابی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55582 کاظم صحابی فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55583 علی اکبر صحابیان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55584 آسیه صحاف 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
55585 بی بی زهرا صحاف 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55586 سیداحمد صحاف 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
55587 سیدحسین صحاف 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
55588 سیدعلی صحاف 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55589 سیدعلی صحاف 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
55590 سیدمهدی صحاف 1362 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
55591 سیده زهرا صحاف 1388 علوم پايه فیزیک
55592 سیده زهرا صحاف 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
55593 سیده ساحل صحاف 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55594 سیده مریم صحاف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
55595 علی رضا صحاف 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
55596 مهساسادات صحاف 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
55597 زهرا صحاف حسینی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55598 محمدرضا صحاف زاده کاخکی 1370 كشاورزى زراعت
55599 الهه صحاف نیا 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55600 احسان صحافیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489217