راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 55601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55601 مریم سادات ضیاء الحق 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55602 سیدجواد ضیاء تبار 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55603 علیرضا ضیاء توحیدی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
55604 فاطمه ضیاء شهابی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
55605 مریم ضیاء ظریفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
55606 امین ضیاء فروغی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55607 بشری ضیاء فیروز آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
55608 سیده شوکت ضیاء قریشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55609 فاطمه ضیاء مقنی 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
55610 علیرضا ضیاء میرزائی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55611 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55612 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
55613 سیدمحمدسعید ضیاءالحق 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
55614 علی ضیاءالحق 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55615 محبوبه ضیاءالدینی دشت خاکی 1386 علوم پايه فیزیک
55616 مهرداد ضیاءحسین پور 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55617 مهرداد ضیاءحسین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
55618 امین ضیاءفروغی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
55619 فهیمه ضیاءقریشی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55620 محمود ضیاءکمالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55621 احسان ضیائی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55622 احسان ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
55623 احمد ضیائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55624 احمد ضیائی 1354 كشاورزى دامپروری
55625 اقدس سادات ضیائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
55626 اکبر ضیائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
55627 امید ضیائی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55628 امیرمنصور ضیائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55629 بتول ضیائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55630 پریسا ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55631 پریسا ضیائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55632 حجت ضیائی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
55633 حجت اله ضیائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55634 راما ضیائی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55635 رضا ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55636 زهرا ضیائی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55637 زهرا گلریز ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
55638 زهراگلریز ضیائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
55639 سبحان ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55640 سبحان ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
55641 سمانه ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
55642 سیدامیر ضیائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55643 سیدامین ضیائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55644 سیدحسین ضیائی 1363 مهندسي مهندسی عمران
55645 سیدعلی ضیائی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55646 سیدمحسن ضیائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
55647 سیدمحمدرضا ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55648 سیدمرتضی ضیائی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
55649 سیدمسعود ضیائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
55650 سیدمسعود ضیائی 1392 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
55651 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55652 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55653 سیده اکرم ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55654 سیده پریسا ضیائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55655 سیده سلیل ضیائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55656 سیده عاطفه ضیائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55657 سیده عاطفه ضیائی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
55658 سیده فرنوش ضیائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
55659 سیده مارال ضیائی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55660 سیما ضیائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
55661 شهاب ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
55662 شهرزاد ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
55663 شیما ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
55664 عطاءاله ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55665 علی ضیائی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55666 علی ضیائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55667 علی ضیائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55668 علی اکبر ضیائی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55669 علی نقی ضیائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55670 غلامرضا ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
55671 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55672 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
55673 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55674 لاله ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55675 محمد ضیائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
55676 محمد ضیائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
55677 محمد ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
55678 محمداحسان ضیائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55679 محمدعلی ضیائی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55680 محمود ضیائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55681 مرجانه ضیائی 1379 علوم رياضي آمار
55682 منیژه ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
55683 مهدی ضیائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55684 مهدی ضیائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55685 میترا ضیائی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
55686 نفیسه ضیائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55687 نیکو ضیائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
55688 هادی ضیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55689 یاسمن ضیائی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
55690 مسعود ضیائی راد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55691 فائزه ضیائی آسیابان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55692 فاطمه ضیائی اندادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55693 علی ضیائی بوکانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55694 مهری ضیائی بیدسکان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
55695 جمال ضیائی بیده 1365 علوم پايه زمین شناسی
55696 میترا ضیائی بیده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
55697 مجید ضیائی پرور 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
55698 زهرا ضیائی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
55699 حسن ضیائی جنان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55700 حمید ضیائی جنان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38134397