راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,451

نمایش موارد : 55601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55601 مرتضی صدراصفهانی 1361 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55602 آناهیتا صدرالسادات 1395 علوم پايه زیست شناسی جانوری
55603 آیدا صدرالسّادات 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
55604 پروانه صدرالسادات 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55605 سیده فاطمه صدرالسادات 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55606 عنایت اله صدرالسادات 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55607 محمد صدرالفضلائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55608 عالمه صدراللهی 1385 علوم پايه فیزیک
55609 عالمه صدراللهی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
55610 محمد صدرالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55611 اعظم صدرایی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
55612 امید صدرایی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
55613 ثمین صدربزاز 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55614 سحر صدربزاز 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55615 مرضیه صدربزاز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55616 مهدی صدربزاز 1368 مهندسي مهندسی عمران
55617 پروین صدربلوریان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55618 پروین صدربلوریان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55619 حامد صدربلوریان 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55620 مرضیه صدربلوریان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55621 حمیدرضا صدرزاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55622 سیدمحسن صدرزاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
55623 مینو صدرزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55624 حانیه صدرزاده خراسانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55625 فاطمه صدرزاده خراسانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
55626 محمدجواد صدرزاده خراسانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
55627 محمدجواد صدرزاده خراسانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
55628 سهیل صدرزاده مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
55629 سوسن صدرزمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55630 کمال صدرزمانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55631 فریبا صدرعاملی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55632 محمدابراهیم صدرمقدم 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
55633 مرتضی صدرمقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55634 فاطمه صدرنبوی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55635 حسن صدرنیا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
55636 آیدا صدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
55637 ابوالفضل صدری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55638 بنفشه صدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55639 بهاره صدری 1385 علوم پايه زمین شناسی
55640 بهاره صدری 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
55641 جواد صدری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55642 حسین صدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
55643 سیداحسان صدری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55644 سیده الهام صدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55645 سیده الهام صدری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55646 سیما صدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55647 عصام صدری 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
55648 محبوبه صدری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55649 مریم صدری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55650 منیژه صدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55651 مهدی صدری 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55652 ناهید صدری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
55653 فاطمه صدری کمال 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55654 محسن صدری انباردان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55655 فریدون صدری بقال 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
55656 الهه صدری پور 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری - تکوینی
55657 سمن صدری پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55658 تانیا صدری تبریزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
55659 سروش صدری زاده 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55660 سیدجلال صدری زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55661 رضا صدری فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55662 زکیه صدری گل خیلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55663 پانته ا صدری مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
55664 پانته ا صدری مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55665 هدا صدری مقدم 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
55666 شاهرخ صدری میلانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55667 زهره صدری نیا 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55668 فاطمه صدری نیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55669 تکتم صدفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55670 فاطمه صدفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55671 مریم صدفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55672 معصومه صدفی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
55673 مهدی صدفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55674 مهدی صدفی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
55675 حسام صدق دوست 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
55676 یاسمین صدق دوست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55677 ابوالفضل صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
55678 اعظم صدقی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
55679 جواد صدقی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55680 حسین صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55681 زهرا صدقی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
55682 سارا صدقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55683 سپیده صدقی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
55684 سعید صدقی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55685 سمیه صدقی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55686 سمیه صدقی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55687 سینا صدقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
55688 صبا صدقی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55689 عباس صدقی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
55690 فاطمه صدقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55691 کاظم صدقی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
55692 محسن صدقی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55693 محمد صدقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55694 محمد صدقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
55695 محمّد صدقی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
55696 مسعود صدقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55697 ملیحه صدقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55698 منصوره صدقی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55699 مهدی صدقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55700 مهران صدقی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40892803