راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 55701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55701 سیدمسعود ضیائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
55702 سیدمسعود ضیائی 1392 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
55703 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55704 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55705 سیده اکرم ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55706 سیده پریسا ضیائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55707 سیده سلیل ضیائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55708 سیده عاطفه ضیائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55709 سیده عاطفه ضیائی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
55710 سیده فرنوش ضیائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
55711 سیده مارال ضیائی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55712 سیما ضیائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
55713 شهاب ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
55714 شهرزاد ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
55715 شیما ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
55716 عطاءاله ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55717 علی ضیائی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55718 علی ضیائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55719 علی ضیائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55720 علی اکبر ضیائی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55721 علی نقی ضیائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55722 غلامرضا ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
55723 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55724 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
55725 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55726 لاله ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55727 محمد ضیائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
55728 محمد ضیائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
55729 محمد ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
55730 محمداحسان ضیائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55731 محمدعلی ضیائی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55732 محمود ضیائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55733 مرجانه ضیائی 1379 علوم رياضي آمار
55734 منیژه ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
55735 مهدی ضیائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55736 مهدی ضیائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55737 میترا ضیائی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
55738 نفیسه ضیائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55739 نیکو ضیائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
55740 هادی ضیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55741 یاسمن ضیائی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
55742 مسعود ضیائی راد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55743 فائزه ضیائی آسیابان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55744 فاطمه ضیائی اندادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
55745 علی ضیائی بوکانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55746 مهری ضیائی بیدسکان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
55747 جمال ضیائی بیده 1365 علوم پايه زمین شناسی
55748 میترا ضیائی بیده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
55749 مجید ضیائی پرور 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
55750 زهرا ضیائی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
55751 حسن ضیائی جنان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55752 حمید ضیائی جنان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
55753 نسرین ضیائی حسینی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
55754 سپیده ضیائی داوری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55755 فاطمه ضیائی رستم زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
55756 فاطمه ضیائی رستم زاده 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
55757 جمال ضیائی سی سخت 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55758 طاهره ضیائی سیستانی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
55759 سارا ضیائی شیروان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55760 سیما ضیائی شیروان 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
55761 اعظم ضیائی ضیابری 1358 كشاورزى صنایع غذایی
55762 میترا ضیائی عاقل 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55763 سیدعلی ضیائی عظیمی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55764 زهرا ضیائی علی اکبرزاده 1372 كشاورزى صنایع غذایی
55765 انسیه ضیائی غیورمشهد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55766 حسین ضیائی غیورمشهد 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55767 غلام رضا ضیائی فر 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55768 وحید ضیائی فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55769 محمود ضیائی فرد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55770 محدثه ضیائی قوچان عتیق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55771 هدی ضیائی قوچان عتیق 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
55772 حمیده ضیائی کوشا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55773 علی اصغر ضیائی لائین 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55774 سیده سارا ضیائی مزینان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55775 جواد ضیائی منظری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
55776 مجتبی ضیائی موحد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55777 هنگامه ضیائی مهر 1375 علوم رياضي ریاضی
55778 بهجت ضیائی نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
55779 مرضیه ضیائی نژاد 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
55780 صابر ضیائی نیا 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55781 سیدمحمدعلی ضیائی هاشمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55782 مرضیه ضیائی هاشمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55783 هاجر ضیائی هزارجریبی 1356 علوم پايه علوم جانوری
55784 مسعود ضیائی یزدی پور 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
55785 نسترن ضیائی یزدی پور 1378 علوم رياضي آمار
55786 محمد ضیائیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55787 علیرضا ضیائیان مهدیزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55788 حسین ضیائیان ابراهیم پور 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
55789 بی بی نیره ضیائیان حسینیان 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55790 سیدمحمود ضیائیان حسینیان 1353 مهندسي راه و ساختمان
55791 نگار ضیائیان قاسم زاده 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55792 احمد ضیائیان قاسمزاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55793 سیدمهدی ضیائیان کاظم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55794 محمد ضیائیان مفید 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55795 شادی ضیائیان مهدی زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55796 نوید ضیائیان مهدی زاده 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55797 ندا ضیائیان مهدیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55798 نوید ضیائیان مهدیزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55799 مهسا ضیابخش دیلمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
55800 رضا ضیاتوحیدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38162942