راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 55701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55701 رضا صمدی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55702 زهرا صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
55703 زهرا صمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55704 زین العابدین صمدی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55705 زینب صمدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
55706 زینب صمدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
55707 سارا صمدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55708 سارا صمدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55709 سعید صمدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55710 سکینه صمدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55711 سمانه صمدی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55712 سمانه صمدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55713 سمیرا صمدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55714 سمیه صمدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55715 سمیه صمدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55716 شروین صمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
55717 علی صمدی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55718 علی صمدی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55719 علی صمدی 1383 علوم رياضي آمار
55720 غلامعلی صمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
55721 فاطمه صمدی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
55722 فرزانه صمدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55723 فرزانه صمدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
55724 فریبا صمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55725 فیروز صمدی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55726 قنبرعلی صمدی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
55727 قنبرعلی صمدی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
55728 کتایون صمدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
55729 لیلا صمدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
55730 لیلا صمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
55731 لیلی صمدی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55732 لیلی صمدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55733 مجتبی صمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
55734 محبوبه صمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55735 محسن صمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
55736 محسن صمدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55737 محسن صمدی 1394
55738 محمد صمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
55739 محمد صمدی 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
55740 محمدتقی صمدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55741 محمدعلی صمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55742 محمدفواد صمدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55743 محمدمهدی صمدی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55744 محمدهادی صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55745 مرتضی صمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55746 مرتضی صمدی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55747 مریم صمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55748 مریم صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
55749 مسعود صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55750 معصومه صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
55751 مقصود صمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
55752 منصوره صمدی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55753 موسی الرضا صمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
55754 مهناز صمدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55755 میثم صمدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55756 نازنین صمدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55757 ناصر صمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55758 نرگس صمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55759 نسترن صمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
55760 نگار صمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55761 نگار صمدی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
55762 نیما صمدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
55763 وحیدرضا صمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55764 وحید صمدی بخارائی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55765 مهدی صمدی بی نیازی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55766 مهدی صمدی بی نیازی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55767 غلامرضا صمدی تربتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55768 سینا صمدی تقاب 1375 علوم پايه فیزیک
55769 علی صمدی تیله نوئی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55770 امیدرضا صمدی جوان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55771 علی صمدی جوان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
55772 سکینه صمدی حسن آباد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55773 درویش صمدی خورشیدی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55774 مجید صمدی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55775 نصرت صمدی راوری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55776 ناهید صمدی سالارآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55777 عالیه صمدی سلجوقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55778 عالیه صمدی سلجوقی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
55779 افتخار سادات صمدی سنگتراشانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55780 الهام صمدی طرقبه 1388 علوم رياضي آمار
55781 الهام صمدی طرقبه 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
55782 فاطمه صمدی علامه جنان 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55783 زهره صمدی علم شیری 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55784 اکرم صمدی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
55785 فاطمه صمدی فرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
55786 فاطمه صمدی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
55787 نادر صمدی قربانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
55788 اعظم صمدی قوچان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55789 ناصر صمدی قوچانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55790 ملیحه صمدی کاظمی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
55791 ملیحه صمدی کاظمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
55792 سهیلا صمدی کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
55793 بتول صمدی کوشکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
55794 میخک صمدی کوهی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
55795 ملیحه صمدی کیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
55796 مریم صمدی مجرد 1377 علوم پايه فیزیک
55797 مریم صمدی مجرد 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
55798 مریم صمدی مجرد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
55799 مسعود صمدی مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55800 نسیم صمدی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044042