راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 55801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55801 احمدرضا صالحی احمداباد 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
55802 عباس صالحی احمداباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55803 فاطمه صالحی احمداباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
55804 مصطفی صالحی احمداباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
55805 فاطمه صالحی اذری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55806 پیمان صالحی ارشلو 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55807 رامین صالحی ارشلو 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55808 ام البنین صالحی استاج 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55809 رضا صالحی اسفندارانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
55810 جابر صالحی اقدم 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55811 حسن صالحی ایمنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55812 سیدرضا صالحی بایگی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55813 سیدعلی صالحی بایگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
55814 سیدمهدی صالحی بایگی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
55815 سیدمهدی صالحی بایگی 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
55816 احمد صالحی بزدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55817 سّمیه صالحی بزدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55818 صفیه صالحی بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55819 طیبه صالحی بزدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
55820 فاطمه صالحی بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
55821 بتول صالحی بنابید 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55822 فرزاد صالحی پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55823 فرهاد صالحی پور 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
55824 فریده صالحی پور 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
55825 محمامین صالحی پور 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55826 مهدی صالحی پور 1394 كشاورزى علوم و مهندسی آب
55827 نسرین صالحی پورمؤدب 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
55828 ریحانه صالحی تبار 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55829 محمد صالحی تبار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55830 مشکات صالحی تبار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
55831 مشکوه صالحی تبار 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55832 فائزه صالحی ترابی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
55833 شیما صالحی تیزآبی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55834 فرنگیس صالحی تیزابی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55835 کمال صالحی جعفرآبادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
55836 زهرا صالحی جهرمی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
55837 زهره صالحی حسن آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55838 کلثوم صالحی خنار 1375 علوم پايه زمین شناسی
55839 دین محمد صالحی خواجه ورو 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55840 ابراهیم صالحی خوجه ورو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55841 حسن صالحی خور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55842 امین صالحی دربندی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
55843 پیمان صالحی درمنکی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55844 محمدرضا صالحی راد 1375 علوم رياضي آمار
55845 مریم صالحی رشخوار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55846 فرزانه صالحی رضاآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
55847 فرزانه صالحی رضاابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
55848 سکینه صالحی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55849 سمیه صالحی زارعی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55850 زهره صالحی سلامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55851 مسعود صالحی سلامی 1390 علوم پايه زمین شناسی
55852 زکیه صالحی سیرزار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55853 مژگان صالحی سیرزار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55854 سیمین صالحی سیوکی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55855 مسلم صالحی سیوکی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55856 آمنه صالحی شکور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55857 زهرا صالحی شکور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
55858 عبداله صالحی شکور 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
55859 فاطمه صالحی شکور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55860 ندا صالحی شهربابکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55861 طاهره صالحی شیرازی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
55862 محمدامین صالحی شیروان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55863 زهرا صالحی شیرین سو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55864 وجیهه صالحی شیرین سو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55865 یاسمن صالحی صاریانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55866 سپیده صالحی طالقانی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55867 مجیدرضا صالحی علی اباد 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
55868 جواد صالحی فدردی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55869 محیا صالحی فدردی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55870 حسن صالحی فر 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55871 سپیده صالحی فر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
55872 سپیده صالحی فر 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
55873 سمیه صالحی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
55874 عفت صالحی فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
55875 عفت صالحی فر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55876 قاسم صالحی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55877 مهران صالحی فر 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
55878 هما صالحی فر 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
55879 مرجان صالحی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55880 مرجان صالحی فرد 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
55881 مریم صالحی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
55882 مبین صالحی قادرآبادی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55883 رضا صالحی کارشک 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55884 محمود صالحی کارشک 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55885 نیره صالحی کرابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55886 سیدمهدی صالحی کلاته سادات 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
55887 فاطمه صالحی کلاته نو 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55888 امیر صالحی کلام 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
55889 زهره صالحی گزل آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55890 زهره صالحی گزل آباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
55891 سیامک صالحی گلسفید 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
55892 کلثوم صالحی لائین 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
55893 محمود صالحی لقب 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
55894 فهیمه صالحی متعهد 1380 علوم پايه زمین شناسی
55895 فهیمه صالحی متعهد 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
55896 ولی اله صالحی متعهد 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55897 امیر صالحی مجرد 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55898 زهرا صالحی مرزیجرانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55899 زهرا صالحی مرزیجرانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55900 سارا صالحی مقدم 1393 مهندسي مهندسی صنایع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226002