راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 55801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55801 محمدحسین صفرپور 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55802 انیس صفرپورچهل حجره 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
55803 ملیحه صفرپورخضربیگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55804 محمدحسین صفرپورکاخک 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
55805 حسین صفرپورنقندر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55806 محمد صفرخان مؤذنی 1386 علوم پايه زمین شناسی
55807 مائده صفردخت مشهدسرا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55808 ساناز صفردوست 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
55809 مهدیه صفررضوی زاده 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
55810 حمید صفرزائی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55811 عبداله صفرزائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
55812 حسین صفرزادگان 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
55813 جواد صفرزادگان مقدم 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
55814 آرزو صفرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
55815 آسیه صفرزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55816 ابراهیم صفرزاده 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
55817 احمد صفرزاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
55818 اسیه صفرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55819 تکتم صفرزاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
55820 حسین صفرزاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
55821 حمیده صفرزاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
55822 سجاد صفرزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
55823 سجاد صفرزاده 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55824 سروش صفرزاده 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
55825 سمانه صفرزاده 1385 علوم پايه زمین شناسی
55826 سمیه صفرزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
55827 سمیه صفرزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55828 عاطفه صفرزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55829 عاطفه صفرزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55830 علی صفرزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55831 علی رضا صفرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
55832 فاطمه صفرزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55833 لیدا صفرزاده 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
55834 محسن صفرزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55835 محمد صفرزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55836 منصوره صفرزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55837 منصوره صفرزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55838 مهدی صفرزاده 1377 علوم پايه شیمی
55839 مهدی صفرزاده 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55840 نرگس صفرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55841 نسرین صفرزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55842 وجیهه صفرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
55843 وجیهه صفرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
55844 هادی صفرزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
55845 بتول صفرزاده سامانی 1378 علوم پايه فیزیک
55846 فاطمه صفرزاده ایسک 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
55847 سعید صفرزاده بقال 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55848 فاطمه صفرزاده بقال 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
55849 فیروزه صفرزاده بقال 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55850 جواد صفرزاده گورابی 1365 كشاورزى دامپروری
55851 مهرناز صفرزایی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55852 زهره صفرعلیزاده قوچان عتیق 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
55853 علی محمد صفرمقدم 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55854 مصطفی صفرمقدم 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
55855 اعظم صفرنژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
55856 سعیده صفرنژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
55857 عبدالصمد صفرنژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
55858 علی صفرنژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55859 علی صفرنژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55860 فاطمه صفرنژاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
55861 لیدا صفرنژاد 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55862 محمد صفرنژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55863 محمدرضا صفرنژاد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
55864 مریم صفرنژاد 1382 علوم پايه زمین شناسی
55865 مریم صفرنژاد 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
55866 حسین صفرنژاد زنده جان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55867 نرجس صفرنژادزنده جان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
55868 علی صفرنژادزنده جان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55869 آزاده صفرنیاشهری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
55870 بتول صفرنیاشهری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
55871 حسن صفرنیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55872 آرزو صفری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
55873 ابوذر صفری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
55874 ارش صفری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55875 اعظم صفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
55876 اعظم صفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
55877 الهام صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
55878 الهام صفری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55879 ام البنین صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
55880 بهروز صفری 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
55881 بهناز صفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55882 پیمان صفری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55883 تکتم صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55884 جعفر صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
55885 جمیله صفری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
55886 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55887 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55888 حجت صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
55889 حسن صفری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
55890 حسن صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
55891 حمیدرضا صفری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55892 حمیدرضا صفری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
55893 راضیه صفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
55894 رشید صفری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
55895 رشید صفری 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
55896 زهرا صفری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55897 زهره صفری 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
55898 زینب صفری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
55899 زینب صفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55900 سعید صفری 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772165