راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 56001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56001 هما ضرغامی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56002 مهین ضرغامی رباط 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
56003 مریم ضرغامی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56004 مینا ضرغامی مقدم 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56005 مینا ضرغامی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
56006 الهام ضرغامیان 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
56007 محمودرضا ضرغامیان 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56008 شبنم ضروری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56009 شهاب ضروری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56010 شهروز ضروری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56011 شهریار ضروری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56012 غزاله ضریح الحسینی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
56013 محدثه ضعیف 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56014 نجمه ضعیف 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56015 الهام ضمانتی یار 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56016 ناصر ضماند 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
56017 محمدباقر ضمیرخرسندی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56018 شمسی ضمیرغلامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56019 آذر ضمیری 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56020 احسان ضمیری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56021 الهه ضمیری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
56022 الهه ضمیری 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
56023 امین ضمیری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56024 حسن ضمیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56025 رضوان ضمیری 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
56026 مونا ضمیری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
56027 نسیم ضمیری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
56028 فرشید ضمیری اخلاقی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56029 محسن ضمیری اخلاقی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56030 ناصر ضمیری اخلاقی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56031 حمید ضمیری اکبرزاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56032 سعید ضمیری اکبرزاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56033 مصطفی ضمیری بارانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56034 محمدکیا ضمیری جعفریان 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56035 یگانه ضمیری جعفریان 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56036 مهدی ضمیری زارعی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56037 سعید ضمیری زراعتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56038 محبوبه ضمیری زراعتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56039 مرضیه ضمیری زراعتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56040 فرزانه ضمیری شیردل 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
56041 محمّد ضمیری شیردل 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56042 مسعود ضمیری موسوی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56043 نسرین ضمیری نداف 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56044 علی اصغر ضمیری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
56045 عماد ضمیری نقره 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56046 محمد ضمیریان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56047 سیدحمیدرضا ضیاالحق 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
56048 مریم السادات ضیاالحق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56049 زهره ضیاالدین دشت خاکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56050 مرتضی ضیاالدینی دشتخاک 1379 علوم پايه زمین شناسی
56051 آمنه ضیاایزدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56052 فیروزه ضیاء 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
56053 مریم ضیاء 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56054 سیده صفیه ضیاء الحق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
56055 مریم سادات ضیاء الحق 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56056 سیدجواد ضیاء تبار 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56057 علیرضا ضیاء توحیدی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
56058 فاطمه ضیاء شهابی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
56059 مریم ضیاء ظریفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
56060 امین ضیاء فروغی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56061 بشری ضیاء فیروز آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
56062 سیده شوکت ضیاء قریشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56063 فاطمه ضیاء مقنی 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
56064 علیرضا ضیاء میرزائی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56065 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56066 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
56067 سیدمحمدسعید ضیاءالحق 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
56068 علی ضیاءالحق 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56069 محبوبه ضیاءالدینی دشت خاکی 1386 علوم پايه فیزیک
56070 مهرداد ضیاءحسین پور 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
56071 مهرداد ضیاءحسین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
56072 امین ضیاءفروغی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
56073 فهیمه ضیاءقریشی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56074 محمود ضیاءکمالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56075 احسان ضیائی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56076 احسان ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
56077 احمد ضیائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56078 احمد ضیائی 1354 كشاورزى دامپروری
56079 اقدس سادات ضیائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56080 اکبر ضیائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
56081 امید ضیائی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56082 امیرمنصور ضیائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56083 بتول ضیائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56084 پریسا ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56085 پریسا ضیائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56086 حجت ضیائی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
56087 حجت اله ضیائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56088 راما ضیائی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56089 رضا ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56090 زهرا ضیائی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56091 زهرا گلریز ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
56092 زهراگلریز ضیائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
56093 سبحان ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56094 سبحان ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
56095 سمانه ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
56096 سیدامیر ضیائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56097 سیدامین ضیائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56098 سیدحسین ضیائی 1363 مهندسي مهندسی عمران
56099 سیدعلی ضیائی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56100 سیدمحسن ضیائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640106