راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 56001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56001 سهیلا صنعت نگار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56002 امیر حسین صنعت کار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56003 فاطمه صنعت کار 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56004 لیلا صنعت کار 1382 علوم پايه زمین شناسی
56005 مجید صنعت کارچایجانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56006 مجید صنعت کارچایجانی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56007 سمانه صنعت گر 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
56008 سارا صنعت نگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56009 سارا صنعت نگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56010 محمدرضا صنعتکار 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56011 رایحه صنعتگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56012 سمانه صنعتگر 1384 علوم پايه فیزیک
56013 مجید صنعتگر 1386 علوم رياضي آمار
56014 مجید صنعتگر 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
56015 علی صنعتگر قوچانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56016 احمد صنعتگرایوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56017 اکرم صنعتگرایوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56018 زینب صنعتگرایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56019 اعظم صنعتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
56020 افسانه صنعتی 1374 علوم پايه زمین شناسی
56021 الهه صنعتی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
56022 حسین صنعتی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56023 زهرا صنعتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
56024 زهرا صنعتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56025 زینب صنعتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56026 زینب صنعتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56027 سمیه صنعتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56028 سهیل صنعتی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56029 سیدسینا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
56030 سیده معصومه صنعتی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
56031 شاهرخ صنعتی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56032 شیرین صنعتی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56033 شیرین صنعتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
56034 شیوا صنعتی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56035 شیوا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
56036 طاهره صنعتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56037 عباس صنعتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
56038 محمدتقی صنعتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56039 محمدحسن صنعتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56040 محمدحسین صنعتی 1356 علوم پايه شیمی
56041 مهدی صنعتی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56042 مهدی صنعتی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56043 مهدی صنعتی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56044 مینا صنعتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56045 نعمت اله صنعتی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56046 عذرا صنعتی سیجاوندی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56047 محمدصالح صنعتی فر 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56048 اکرم صنعتی ابرده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56049 نصرت صنعتی اسفیوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56050 فاطمه صنعتی انابت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56051 سیدمهدی صنعتی باب الحکم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
56052 اکرم صنعتی بایگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56053 محمود صنعتی بایگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56054 سیما صنعتی پور 1387 علوم رياضي ریاضی محض
56055 نسرین صنعتی تیرگان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56056 نسرین صنعتی تیرگان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
56057 شیما صنعتی حجار 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56058 شیماء صنعتی حجار 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
56059 نصرت صنعتی راینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56060 نادر صنعتی شرقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56061 ناصر صنعتی شرقی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
56062 سمیه صنعتی فاروجی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56063 مهدی صنعتی فاروجی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56064 رام صنعتی فروش 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
56065 علیرضا صنعتی قدیم 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56066 ملیحه صنعتی قدیم 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56067 نسرین صنعتی مشهدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
56068 حسن صنعتی نسب 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56069 علی صنعتی نسب 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56070 زهره صنعتی یکتا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56071 اسفندیار صنعی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
56072 امیر صنعی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56073 امیر صنعی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
56074 ثمین صنعی 1394 علوم پايه شیمی گرایش محض
56075 ساره صنعی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56076 ساناز صنعی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
56077 صدف صنعی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56078 حمید صنعی شرق 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
56079 آذر صنم بری 1385 علوم پايه زمین شناسی
56080 شکورا صنم یار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56081 ابوالفضل صنمی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
56082 نجمه صنمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56083 زهرا صنوبری 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
56084 زهره صنوبری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56085 عباس صنوبری 1370 علوم رياضي ریاضی
56086 عیسی صنوبری 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
56087 فرزانه صنوبری 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56088 مجتبی صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56089 محبوبه صنوبری 1387 علوم رياضي آمار
56090 محبوبه صنوبری 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
56091 محمد صنوبری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56092 مرضیه صنوبری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56093 علی صنوبری کوشک آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
56094 امیر صنیع زر 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56095 پرتو صنیعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
56096 عاطفه صنیعی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56097 عاطفه صنیعی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
56098 فرزانه صنیعی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56099 فرزانه صنیعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409081