راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 56201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56201 حسین صفرپورنقندر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56202 محمد صفرخان مؤذنی 1386 علوم پايه زمین شناسی
56203 مائده صفردخت مشهدسرا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56204 ساناز صفردوست 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
56205 مهدیه صفررضوی زاده 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
56206 حمید صفرزائی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56207 عبداله صفرزائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
56208 حسین صفرزادگان 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
56209 جواد صفرزادگان مقدم 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
56210 آرزو صفرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
56211 آسیه صفرزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56212 ابراهیم صفرزاده 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
56213 احمد صفرزاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
56214 اسیه صفرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56215 تکتم صفرزاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
56216 حسین صفرزاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
56217 حمیده صفرزاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
56218 سجاد صفرزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
56219 سجاد صفرزاده 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56220 سروش صفرزاده 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56221 سمانه صفرزاده 1385 علوم پايه زمین شناسی
56222 سمیه صفرزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
56223 سمیه صفرزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56224 عاطفه صفرزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56225 عاطفه صفرزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56226 علی صفرزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56227 علی رضا صفرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56228 فاطمه صفرزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56229 لیدا صفرزاده 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
56230 محسن صفرزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56231 محمد صفرزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56232 منصوره صفرزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56233 منصوره صفرزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56234 مهدی صفرزاده 1377 علوم پايه شیمی
56235 مهدی صفرزاده 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56236 نرگس صفرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56237 نسرین صفرزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56238 وجیهه صفرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56239 وجیهه صفرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
56240 هادی صفرزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56241 بتول صفرزاده سامانی 1378 علوم پايه فیزیک
56242 فاطمه صفرزاده ایسک 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
56243 سعید صفرزاده بقال 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56244 فاطمه صفرزاده بقال 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
56245 فیروزه صفرزاده بقال 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56246 جواد صفرزاده گورابی 1365 كشاورزى دامپروری
56247 مهرناز صفرزایی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56248 زهره صفرعلیزاده قوچان عتیق 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
56249 علی محمد صفرمقدم 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56250 مصطفی صفرمقدم 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56251 ندا صفرمقدم 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56252 اعظم صفرنژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56253 سعیده صفرنژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56254 عبدالصمد صفرنژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
56255 علی صفرنژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56256 علی صفرنژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56257 فاطمه صفرنژاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56258 لیدا صفرنژاد 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56259 محمد صفرنژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56260 محمدرضا صفرنژاد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56261 مریم صفرنژاد 1382 علوم پايه زمین شناسی
56262 مریم صفرنژاد 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
56263 حسین صفرنژاد زنده جان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56264 نرجس صفرنژادزنده جان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56265 علی صفرنژادزنده جان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56266 آزاده صفرنیاشهری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
56267 بتول صفرنیاشهری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56268 حسن صفرنیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56269 آرزو صفری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
56270 ابوذر صفری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56271 ارش صفری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56272 اعظم صفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
56273 اعظم صفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
56274 الهام صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
56275 الهام صفری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56276 ام البنین صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56277 بهروز صفری 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
56278 بهناز صفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56279 پیمان صفری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56280 تکتم صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56281 جعفر صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
56282 جمیله صفری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56283 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56284 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56285 حجت صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
56286 حسن صفری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
56287 حسن صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56288 حمیدرضا صفری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56289 حمیدرضا صفری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
56290 راضیه صفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56291 رشید صفری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
56292 رشید صفری 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
56293 زهرا صفری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56294 زهره صفری 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
56295 زینب صفری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56296 زینب صفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56297 سعید صفری 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
56298 سکینه صفری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56299 سمیه صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56300 سمیه صفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766550