راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 56301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56301 قاسم صفری 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
56302 کیومرث صفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56303 مجید صفری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56304 محبوبه صفری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56305 محبوبه صفری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56306 محبوبه صفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
56307 محدثه صفری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56308 محمدابراهیم صفری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56309 محمدرحیم صفری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56310 محمدرضا صفری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56311 محمدرضا صفری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
56312 مظفرعلی صفری 1365 مهندسي مهندسی عمران
56313 منصوره صفری 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
56314 موسی صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56315 مهدی صفری 1380 علوم پايه فیزیک
56316 مهدی صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
56317 مهرداد صفری 1382 هنر نيشابور نقاشی
56318 ناهید صفری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56319 ناهید صفری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
56320 نسیم صفری 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56321 نسیم صفری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
56322 حمید صفری ازغندی 1381 علوم پايه فیزیک
56323 فاطمه صفری حاجیکلائی 1380 علوم رياضي آمار
56324 حسین صفری نسرانی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56325 حمید صفری ازغندی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
56326 فاطمه صفری اصل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
56327 قاسم صفری بادخور 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56328 رضا صفری برجی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
56329 غلام حسین صفری برجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56330 فرزانه صفری برجی 1386 علوم رياضي آمار
56331 فرزانه صفری برجی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
56332 مهدی صفری بک 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56333 مهدی صفری بک 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
56334 سلامت صفری بلیلی 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
56335 پریسا صفری بیدختی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
56336 علی صفری بیدختی 1393 مهندسي مهندسی عمران
56337 علی محمد صفری بیدختی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56338 فاطمه صفری توسنلو 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
56339 مریم صفری توسنلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56340 مریم صفری چافچیری 1384 هنر نيشابور نقاشی
56341 زهرا صفری حاجی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
56342 زهرا صفری حصاری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
56343 حاصل صفری خواه 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
56344 فرامرز صفری دلوئی 1372 علوم رياضي ریاضی
56345 فرامرز صفری دلویی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
56346 فریدون صفری دلویی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
56347 علیرضا صفری دولو 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56348 معصومه صفری دولو 1381 علوم پايه زمین شناسی
56349 میترا صفری دولو 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
56350 حسن صفری رزق اباد 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56351 خدیجه صفری رودبار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56352 خدیجه صفری رودبار 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56353 ماکان صفری زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56354 محسن صفری زاده 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56355 قنبر صفری زاده باغستانی 1355 علوم پايه زمین شناسی
56356 مریم صفری زاده مقدم 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56357 شهاب صفری سراسکانرود 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
56358 عاطفه صفری سرچاه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56359 مسعود صفری علی اکبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56360 هادی صفری فارمد 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56361 هادی صفری فارمد 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56362 مهدی صفری فخراباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56363 سجاد صفری فرخد 1393 علوم پايه زمین شناسی
56364 علی اصغر صفری قلعه زو 1369 علوم پايه زمین شناسی
56365 مهدی صفری قله زو 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
56366 جمشید صفری قوژدی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56367 خدیجه صفری کبودگنبدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56368 حمزه علی صفری کندسری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
56369 رضا صفری کندسری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56370 اعظم صفری کنگ 1388 علوم پايه زمین شناسی
56371 اعظم صفری کنگ 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
56372 زینب صفری کنگ 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56373 مریم صفری کنگ 1385 علوم رياضي ریاضی محض
56374 هاشم صفری کنگ 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56375 علی صفری کهنکی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
56376 علی اصغر صفری گرایلی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
56377 اسمعیل صفری لوکلایه 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
56378 احسان صفری محسن آباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56379 زهرا صفری محمدیه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56380 زهرا صفری محمدیه 1389
56381 زهرا صفری محمدیه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
56382 علی صفری مردخه 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
56383 مژگان صفری مقدم 1385 علوم پايه زمین شناسی
56384 ناصر صفری مقدم 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56385 ناصر صفری مقدم 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
56386 آسیه صفری ملک آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56387 زهرا صفری ملک آباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56388 محمدحسین صفری نادری 1362 علوم پايه شیمی گرایش محض
56389 محمدهادی صفری نادری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56390 علیرضا صفری نجف ابادی 1371 علوم پايه فیزیک
56391 سمانه صفری نژادفرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56392 فائزه صفری نصرآبادی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56393 مسعود صفری یزد 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
56394 فاطمه صفری یزد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56395 مجید صفری یزد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56396 مسعود صفری یزد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56397 نازیلا صفری یزد 1374 علوم پايه فیزیک
56398 فاطمه صفری یساقی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
56399 اقدس صفریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729679