راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,933

نمایش موارد : 56301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56301 مجتبی صمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
56302 محبوبه صمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56303 محسن صمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56304 محسن صمدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56305 محسن صمدی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
56306 محمد صمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
56307 محمد صمدی 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
56308 محمد صمدی 1363 مهندسي مهندسی عمران
56309 محمدتقی صمدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56310 محمدعلی صمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56311 محمدفواد صمدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56312 محمدمهدی صمدی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56313 محمدهادی صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56314 مرتضی صمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56315 مرتضی صمدی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56316 مریم صمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56317 مریم صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
56318 مسعود صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56319 معصومه صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56320 مقصود صمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
56321 منصوره صمدی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56322 موسی الرضا صمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
56323 مهناز صمدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56324 میثم صمدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56325 نازنین صمدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
56326 ناصر صمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56327 نرگس صمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56328 نسترن صمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
56329 نگار صمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56330 نگار صمدی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
56331 نیما صمدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
56332 وحیدرضا صمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56333 وحید صمدی بخارائی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56334 مهدی صمدی بی نیازی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56335 مهدی صمدی بی نیازی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56336 غلامرضا صمدی تربتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56337 سینا صمدی تقاب 1375 علوم پايه فیزیک
56338 علی صمدی تیله نوئی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56339 امیدرضا صمدی جوان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56340 علی صمدی جوان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
56341 سکینه صمدی حسن آباد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56342 درویش صمدی خورشیدی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56343 مجید صمدی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56344 نصرت صمدی راوری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56345 ناهید صمدی سالارآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56346 عالیه صمدی سلجوقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56347 عالیه صمدی سلجوقی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
56348 افتخار سادات صمدی سنگتراشانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56349 الهام صمدی طرقبه 1388 علوم رياضي آمار
56350 الهام صمدی طرقبه 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
56351 فاطمه صمدی علامه جنان 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56352 زهره صمدی علم شیری 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56353 اکرم صمدی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
56354 فاطمه صمدی فرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56355 فاطمه صمدی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
56356 نادر صمدی قربانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
56357 اعظم صمدی قوچان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56358 ناصر صمدی قوچانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56359 ملیحه صمدی کاظمی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
56360 ملیحه صمدی کاظمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
56361 سهیلا صمدی کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56362 بتول صمدی کوشکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
56363 میخک صمدی کوهی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
56364 ملیحه صمدی کیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
56365 مریم صمدی مجرد 1377 علوم پايه فیزیک
56366 مریم صمدی مجرد 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
56367 مریم صمدی مجرد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
56368 مسعود صمدی مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
56369 نسیم صمدی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56370 مسعود صمدی نیگ آب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
56371 حسن صمدیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56372 آزاده صمدیانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56373 رویا صمدیانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56374 علیرضا صمدیانی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
56375 نجمه صمدیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56376 حسین صمدیه 1376 علوم پايه فیزیک
56377 حسین صمدیه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56378 حسین صمدیه 1389 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
56379 زکیه صمدیه 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56380 محبوبه صمدیه 1382 علوم پايه زمین شناسی
56381 محبوبه صمدیه 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
56382 مرضیه صمدیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56383 نرجس صمدیه 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
56384 هادی صمدیه 1390 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
56385 رضا صمصامی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56386 رضوان صمصامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
56387 رضوان صمصامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
56388 سپیده صمصامی 1393 علوم پايه فیزیک
56389 صدیقه صمصامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
56390 مهرداد صمصامی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
56391 فرید صمصامی خداداد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56392 امیر صمصامی کوشک اباد 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه
56393 عبدالرحمن صمیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56394 سمیرا صمیم پور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56395 سمیرا صمیم پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
56396 جواد صمیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56397 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56398 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56399 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56400 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40038178