راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,933

نمایش موارد : 56501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56501 زهره صنعتی یکتا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56502 اسفندیار صنعی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
56503 امیر صنعی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56504 امیر صنعی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
56505 ثمین صنعی 1394 علوم پايه شیمی گرایش محض
56506 ساره صنعی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56507 ساناز صنعی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
56508 صدف صنعی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56509 حمید صنعی شرق 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
56510 آذر صنم بری 1385 علوم پايه زمین شناسی
56511 شکورا صنم یار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56512 ابوالفضل صنمی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
56513 نجمه صنمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56514 زهرا صنوبری 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
56515 زهره صنوبری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56516 عباس صنوبری 1370 علوم رياضي ریاضی
56517 عیسی صنوبری 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
56518 فرزانه صنوبری 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56519 مجتبی صنوبری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56520 محبوبه صنوبری 1387 علوم رياضي آمار
56521 محبوبه صنوبری 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
56522 محمد صنوبری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56523 مرضیه صنوبری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56524 علی صنوبری کوشک آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
56525 امیر صنیع زر 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56526 پرتو صنیعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
56527 عاطفه صنیعی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56528 عاطفه صنیعی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
56529 فرزانه صنیعی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56530 فرزانه صنیعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56531 محمد صنیعی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56532 بهاره صوابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56533 علی صوابی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56534 حسین صوابی فر 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56535 امیر صورتی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56536 عصمت صورتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56537 مجید صورتی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56538 دنیا صورتی جابلو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
56539 مینا صورتی جابلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
56540 سیاوش صوری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56541 سمیرا صوفی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56542 سهیلا صوفی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56543 صلاح صوفی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
56544 مجید صوفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56545 محمدباقر صوفی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
56546 نورمحمد صوفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
56547 مرضیه صوفی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56548 سمیرا صوفی حسن آباد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
56549 فاطمه صوفی حسن آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
56550 ناهید صوفی حسن آبادی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
56551 ندا صوفی دوست 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56552 عبدالسلیم صوفی زاده 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56553 سروش صوفی سیاوش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56554 سارا صوفیان 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
56555 سوسن صوفیان خاکستر 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56556 الهه صوفیان نیستانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
56557 طیبه صولت پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
56558 اعظم صولتی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56559 اکبر صولتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
56560 جعفر صولتی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56561 رضا صولتی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56562 سعید صولتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56563 سعیده صولتی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
56564 شوکت صولتی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
56565 شیلا صولتی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56566 شیما صولتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56567 صدیقه صولتی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
56568 فریبا صولتی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56569 محمد صولتی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56570 مرضیه صولتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56571 مریم صولتی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56572 مریم صولتی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56573 معصومه صولتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56574 نرگس صولتی 1380 علوم پايه زمین شناسی
56575 وجیهه صولتی بقمچ 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56576 ام البنین صولتی جشن اباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56577 حسن صولتی دولت ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56578 حسن صولتی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56579 علی صولتی طاهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56580 بی بی طاهره صولتی عنبران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56581 اکبر صولتی فرد 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
56582 اعظم صومعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56583 الهه صومعه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56584 زهره صومعه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56585 مرتضی صومعه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56586 مریم صومعه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56587 حمید صهبائی 1371 علوم رياضي ریاضی
56588 حسین صهبائی اجلالی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56589 محسن صهبائی اجلالی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
56590 آزاده صهبائی احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56591 زهرا صهبائی باقرزاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56592 غلامرضا صهبائی زارعی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56593 امیرعطا صهبائی لطفی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56594 فاطمه صهبائی لطفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56595 معصومه صهبائی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56596 ازاده صهبایی احمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56597 سیده سیمین صهبایی رضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56598 رویا صهبایی قدیمی 1385 علوم پايه فیزیک
56599 الیاس صیاحی 1393 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40038171