راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 56501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56501 نرگس صلاحی دیسفانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56502 محمدرضا صلاحی سینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56503 محمدرضا صلاحی سینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
56504 حمیده صلاحی فروتقه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56505 مصطفی صلاحی کجور 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56506 علیرضا صلاحی مقدم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56507 منوچهر صلاحی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
56508 منوچهر صلاحی مقدم 1362 كشاورزى امور زراعی
56509 سیدمحسن صلاحی نژاد 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
56510 فائزه صلایانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56511 فائزه صلایانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
56512 رقیه صلبی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
56513 فاطمه صلح چی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56514 بهناز صلح دوست 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56515 بهناز صلح دوست 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
56516 منصوره صلح دوست 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
56517 جواد صلحی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56518 سیمین صلحی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
56519 سمانه صلصالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56520 اکرم صلواتی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
56521 سید محمدرضا صلواتی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56522 سیدمحمدرضا صلواتی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56523 سیدمحمدرضا صلواتی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
56524 سیده حمیده صلواتی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
56525 علیرضا صلواتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56526 فرزانه صلواتی 1381 علوم پايه فیزیک
56527 محمدرضا صلواتی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56528 مهرانگیز صلواتی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56529 فاطمه صلواتی طرقی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56530 مریم صلواتی حصاری 1382 علوم رياضي آمار
56531 امیرعباس صلواتی خراسانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
56532 مجید صلواتی خوش قلب 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56533 سیدمحمد صلواتی خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56534 سپیده صلواتی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56535 علی صلواتی زاده 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56536 محدثه صلواتی زاده 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56537 محمّد صلواتی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
56538 مسعود صلواتی زاده 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56539 صالح صلواتی میبدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56540 محمدرضا صلواتی میبدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56541 هاله صلواتی میبدی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56542 مرضیه صلواتی نیک 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56543 فریبا صم 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56544 امیرحسین صمدانی 1363 علوم رياضي ریاضی
56545 محمدحسن صمدانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56546 حسین صمدبین 1356 علوم پايه شیمی
56547 سعید صمدپور 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
56548 فاطمه صمدپور 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56549 فاطمه صمدپور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
56550 محمدحسن صمدپور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56551 ملیکا صمدپور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
56552 اسماء صمدزاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی
56553 اسماء صمدزاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
56554 ندا صمدزاده 1385 دامپزشكي دامپزشکی
56555 نسرین صمدزاده 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56556 نسرین صمدزاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
56557 براتعلی صمدزاده بنی تاک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56558 بالغ صمدزاده هندواری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56559 ایمان صمدی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
56560 پریسا صمدی 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد کشاورزی
56561 تکتم صمدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56562 جواد صمدی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
56563 جواد صمدی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56564 رضا صمدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56565 رضا صمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56566 رضا صمدی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56567 زهرا صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
56568 زهرا صمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56569 زین العابدین صمدی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56570 زینب صمدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
56571 زینب صمدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
56572 سارا صمدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56573 سارا صمدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
56574 سعید صمدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56575 سکینه صمدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56576 سمانه صمدی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56577 سمانه صمدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56578 سمیرا صمدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56579 سمیه صمدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56580 سمیه صمدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56581 شروین صمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
56582 علی صمدی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56583 علی صمدی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56584 علی صمدی 1383 علوم رياضي آمار
56585 غلامعلی صمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56586 فاطمه صمدی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
56587 فرزانه صمدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56588 فرزانه صمدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56589 فریبا صمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56590 فیروز صمدی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56591 قنبرعلی صمدی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
56592 قنبرعلی صمدی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
56593 کتایون صمدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
56594 لیلا صمدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56595 لیلا صمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
56596 لیلی صمدی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56597 لیلی صمدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56598 مجتبی صمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
56599 محبوبه صمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56600 محسن صمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729672