راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 56501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56501 ناصرالدین صداقتی مختاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56502 سعید صداقتی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56503 حسین صداقتی نسب 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56504 زهرا صداقتی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
56505 نسرین صداقتی نوقابی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56506 لیلا صداقتیان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
56507 اعظم صداقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56508 عباس صدخروی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56509 مریم صدخروی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56510 ملیحه صدخروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56511 آیه السادات صدر 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
56512 بنفشه صدر 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56513 زهرا صدر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56514 سید محسن صدر 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56515 سیدعلیرضا صدر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56516 سیدمحسن صدر 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
56517 سیدمحسن صدر 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56518 صدیقه هما صدر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56519 محمد صدر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56520 مهرداد صدر 1353 علوم پايه زیست شناسی
56521 نفیسه سادات صدر 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56522 نفیسه سادات صدر 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
56523 زهرا صدر بنارکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56524 محمد جعفر صدر زاده خراسانی 1385 علوم پايه زمین شناسی
56525 فاطمه صدر نیا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
56526 سامان صدرآبادی حقیقی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
56527 شیما صدرآبادی حقیقی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
56528 پری صدرا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56529 سمیه صدرا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56530 فاطمه صدرائی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56531 فرزاد صدرائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56532 مجید صدرائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
56533 محبوبه صدرائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56534 ملیحه صدرائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56535 نسرین صدرائی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
56536 هدی صدرائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56537 مسعود صدرابادی حقیقی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56538 سعید صدرارحامی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56539 مرتضی صدراصفهانی 1361 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56540 آناهیتا صدرالسادات 1395 علوم پايه زیست شناسی جانوری
56541 آیدا صدرالسّادات 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
56542 پروانه صدرالسادات 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56543 سیده فاطمه صدرالسادات 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
56544 عنایت اله صدرالسادات 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56545 محمد صدرالفضلائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56546 عالمه صدراللهی 1385 علوم پايه فیزیک
56547 عالمه صدراللهی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
56548 محمد صدرالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56549 اعظم صدرایی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
56550 امید صدرایی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
56551 ثمین صدربزاز 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56552 سحر صدربزاز 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56553 مرضیه صدربزاز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56554 مهدی صدربزاز 1368 مهندسي مهندسی عمران
56555 پروین صدربلوریان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56556 پروین صدربلوریان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56557 حامد صدربلوریان 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56558 مرضیه صدربلوریان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56559 حمیدرضا صدرزاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56560 سیدامیر صدرزاده 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
56561 سیدمحسن صدرزاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
56562 مینو صدرزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56563 حانیه صدرزاده خراسانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56564 حانیه صدرزاده خراسانی 1395 الهيات شهيد مطهري علوم قرآن و حدیث
56565 فاطمه صدرزاده خراسانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
56566 محمدجواد صدرزاده خراسانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
56567 محمدجواد صدرزاده خراسانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
56568 سهیل صدرزاده مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
56569 سوسن صدرزمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56570 کمال صدرزمانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56571 فریبا صدرعاملی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56572 محمدابراهیم صدرمقدم 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
56573 مرتضی صدرمقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56574 فاطمه صدرنبوی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
56575 حسن صدرنیا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
56576 آیدا صدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
56577 ابوالفضل صدری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56578 بنفشه صدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56579 بهاره صدری 1385 علوم پايه زمین شناسی
56580 بهاره صدری 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
56581 جواد صدری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56582 حسین صدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56583 سیداحسان صدری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56584 سیده الهام صدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56585 سیده الهام صدری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56586 سیما صدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56587 عصام صدری 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56588 فرزام صدری 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
56589 محبوبه صدری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56590 مریم صدری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56591 منیژه صدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56592 مهدی صدری 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56593 ناهید صدری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
56594 فاطمه صدری کمال 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
56595 محسن صدری انباردان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56596 فریدون صدری بقال 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
56597 الهه صدری پور 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری - تکوینی
56598 سمن صدری پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56599 تانیا صدری تبریزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56600 سروش صدری زاده 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199297