راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 56601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56601 رضا عشقی نقاب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56602 مریم عشوری کیوانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56603 رسول عشیری لیوسی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56604 پارسا عصار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56605 پدرام عصار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56606 زهرا عصار 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
56607 شهناز عصار 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
56608 صالح عصار 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56609 علی عصار 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56610 منیره عصار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
56611 هایده عصار 1374 علوم پايه زیست شناسی
56612 سعید عصار زاده 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56613 آلاله عصارآن دربان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56614 بی بی فاطمه عصاران 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
56615 ثمین عصاران 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
56616 سیدعلی عصاران 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
56617 شیماسادات عصاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56618 صغری عصاران 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56619 محمد عصاران 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56620 لیلی عصاران دربان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56621 محمدحسین عصاران دربان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56622 مریم عصاران دربان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56623 مصطفی عصاران دربان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56624 سعید عصارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56625 موسی الرضا عصارزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56626 مینا عصارزاده 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56627 مینا عصارزاده 1393 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56628 محمدتقی عصارگل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56629 زهره عصارنوقابی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
56630 عفت عصارنوقابی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
56631 ریحانه عصارنیا 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56632 ریحانه عصارنیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
56633 فاطمه عصارنیا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56634 زهرا عصاره زادگان دزفولی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
56635 مهشید عصاره زادگان دزفولی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56636 محمدرضا عصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56637 معصومه عصاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56638 محمد عصاریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56639 محمدرضا عصاریان 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
56640 عاطفه عصفوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
56641 مهدی عصفوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56642 علیرضا عصمت پرست 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56643 محمود عصمت پناه رودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56644 امیرحسین عصمتی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56645 پروانه عصمتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56646 رقیه عصمتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
56647 سیدجواد عصمتی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56648 سیدحسین عصمتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56649 علی عصمتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56650 مرتضی عصمتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
56651 مریم عصمتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56652 ملیحه عصمتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56653 مهدی عصمتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56654 مهدی عصمتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56655 ناصر عصمتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56656 محمدحسین عصمتی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56657 سیدمحسن عصمتی سرند 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56658 نرگس السادات عصمتی سرند 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
56659 بی بی فاطمه عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56660 زهرا عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56661 فرشته عصمتیان قوچانی 1374 علوم پايه فیزیک
56662 اعظم عضدپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56663 جواد عضدپور 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
56664 وجیهه عضدپور 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
56665 طیبه عضدی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
56666 مرضیه عضدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56667 طاهره عضدی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56668 مریم عضدی نیا 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56669 مریم عضدی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
56670 امید عضوامینیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
56671 نگار عضوامینیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56672 نگار عضوامینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56673 بهنام عطا 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
56674 محمد قلیچ عطا گزلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
56675 فرامرز عطااللهی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56676 فروغ عطاالهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
56677 حبیب اله عطاءاله گروه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56678 آرزو عطائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
56679 امیر عطائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
56680 بهاره عطائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
56681 جواد عطائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
56682 حسن عطائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56683 حمید رضا عطائی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
56684 زهرا عطائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56685 زهرا عطائی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
56686 سارا عطائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56687 سمانه عطائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
56688 سیده سمانه عطائی 1383 علوم پايه فیزیک
56689 طرلان عطائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56690 عبدالحسین عطائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
56691 علی عطائی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
56692 علیرضا عطائی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56693 علیرضا عطائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56694 عماد عطائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56695 مجتبی عطائی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56696 محمد عطائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
56697 محمّد عطائی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56698 محمد عطائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56699 محمود عطائی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56700 معصومه عطائی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913516