راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 56701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56701 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56702 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56703 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56704 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56705 سمانه صمیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56706 سمیه صمیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56707 سیدکاظم صمیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56708 سیده مهدیه صمیمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56709 عذرا صمیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56710 مرضیه صمیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
56711 مرضیه صمیمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56712 مهران صمیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56713 مهران صمیمی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56714 منصوره صمیمی چنار 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
56715 جواد صمیمی رباط 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56716 فرهمند صمیمی رشتخوار 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56717 زهرا صمیمی سارنگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56718 حسین صمیمی فرد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
56719 اکرم صمیمی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56720 شعبانعلی صمیمی گرد 1364 علوم پايه زمین شناسی
56721 سارا صمیمی لقمانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56722 علیرضا صمیمی متقی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56723 ملیحه صمیمی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56724 پریسا صناعت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56725 حامد صناعت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56726 احسان صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56727 بتول صناعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56728 بتول صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
56729 افشین صناعی سده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56730 محمّدهادی صناعی مقدم 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
56731 فائزه صنایع پرکار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56732 حمیدرضا صندوقچین 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
56733 صدیقه صندوقی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56734 اعظم صنعت جو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56735 اعظم صنعت جو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56736 سهیلا صنعت نگار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56737 امیر حسین صنعت کار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56738 فاطمه صنعت کار 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56739 لیلا صنعت کار 1382 علوم پايه زمین شناسی
56740 مجید صنعت کارچایجانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56741 مجید صنعت کارچایجانی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56742 سمانه صنعت گر 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
56743 سارا صنعت نگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56744 سارا صنعت نگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56745 محمدرضا صنعتکار 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56746 رایحه صنعتگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56747 سمانه صنعتگر 1384 علوم پايه فیزیک
56748 مجید صنعتگر 1386 علوم رياضي آمار
56749 مجید صنعتگر 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
56750 علی صنعتگر قوچانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
56751 احمد صنعتگرایوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56752 اکرم صنعتگرایوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56753 زینب صنعتگرایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56754 اعظم صنعتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
56755 افسانه صنعتی 1374 علوم پايه زمین شناسی
56756 الهه صنعتی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
56757 حسین صنعتی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56758 زهرا صنعتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
56759 زهرا صنعتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56760 زینب صنعتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56761 زینب صنعتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56762 سمیه صنعتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56763 سهیل صنعتی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56764 سیدسینا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
56765 سیده معصومه صنعتی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
56766 شاهرخ صنعتی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56767 شیرین صنعتی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56768 شیرین صنعتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
56769 شیوا صنعتی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56770 شیوا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
56771 طاهره صنعتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56772 عباس صنعتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
56773 محمدتقی صنعتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56774 محمدحسن صنعتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56775 محمدحسین صنعتی 1356 علوم پايه شیمی
56776 مهدی صنعتی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56777 مهدی صنعتی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56778 مهدی صنعتی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56779 مینا صنعتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56780 نعمت اله صنعتی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56781 عذرا صنعتی سیجاوندی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56782 محمدصالح صنعتی فر 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56783 اکرم صنعتی ابرده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56784 نصرت صنعتی اسفیوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56785 فاطمه صنعتی انابت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56786 سیدمهدی صنعتی باب الحکم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
56787 اکرم صنعتی بایگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56788 محمود صنعتی بایگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56789 سیما صنعتی پور 1387 علوم رياضي ریاضی محض
56790 نسرین صنعتی تیرگان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56791 نسرین صنعتی تیرگان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
56792 شیما صنعتی حجار 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56793 شیماء صنعتی حجار 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
56794 نصرت صنعتی راینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56795 نادر صنعتی شرقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56796 ناصر صنعتی شرقی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
56797 سمیه صنعتی فاروجی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
56798 مهدی صنعتی فاروجی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56799 رام صنعتی فروش 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
56800 علیرضا صنعتی قدیم 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734916