راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 56801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56801 علی اصغر طالبی رستمی 1371 علوم رياضي ریاضی
56802 عاطفه طالبی زاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56803 فاطمه طالبی زاد 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56804 سیده مهسا طالبی زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56805 بهناز طالبی زاده سردری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56806 زهرا طالبی زاده سردری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56807 محبوبه طالبی زاده سردری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
56808 محسن طالبی زاده سردری 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
56809 نیره طالبی زاده سردری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56810 بهناز طالبی زاده سروری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56811 بهاره طالبی شیروان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56812 حمید طالبی طادی 1364 مهندسي نقشه برداری
56813 شادی طالبی فر 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56814 علی محمد طالبی فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
56815 زینب طالبی فرد 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
56816 مهدی طالبی فرد 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
56817 فضل اله طالبی کهدوئی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56818 عمادالدین طالبی مظاهری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56819 طیبه طالبی میمند 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
56820 فاطمه طالبی میمند 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
56821 نرگس طالبی نوقابی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56822 هاجر طالبی ورنامخواستی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
56823 هاجر طالبی ورنامخواستی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
56824 احمد طالبیان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56825 اسماء سادات طالبیان 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
56826 الیاس طالبیان 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56827 پریسا طالبیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56828 حمید طالبیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56829 راضیه طالبیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56830 زهره طالبیان 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
56831 زینب طالبیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56832 سارا طالبیان 1380 علوم پايه فیزیک
56833 سیدامیر طالبیان 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56834 سیدحمید طالبیان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
56835 سیدرضا طالبیان 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56836 سیدرضا طالبیان 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
56837 سیدطاها طالبیان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56838 سیدطاها طالبیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56839 سیدعبداله طالبیان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
56840 سیدمحمود طالبیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56841 سیدمحمود طالبیان 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
56842 سیده زهره طالبیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56843 سیده فاطمه طالبیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56844 سیده لیلا طالبیان 1379 علوم پايه زمین شناسی
56845 سیده لیلا طالبیان 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
56846 شراره طالبیان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56847 طاها طالبیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
56848 فریده طالبیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56849 مریم طالبیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
56850 هدی طالبیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56851 هدی طالبیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56852 سعید طالبیان زاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56853 جعفر طالبیان شریف 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56854 جعفر طالبیان شریف 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56855 جعفر طالبیان شریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
56856 حمیدرضا طالبیان شریف 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56857 فاطمه طالبیان شریف 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56858 فاطمه طالبیان شریف 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
56859 مجتبی طالبیان شریف 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56860 مصطفی طالبیان شریف 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56861 عارفه طالبیان کرمانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
56862 عارفه طالبیان کرمانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
56863 منا طالبیان کرمانی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56864 فاطمه طالبیان مشهدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
56865 محمود طالبیان مشهدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56866 مریم طالبیان مشهدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56867 میترا طالبیان مشهدی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
56868 مهری طالبیان یزد 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56869 مهین طالبیان یزدی 1357 علوم پايه دبیری شیمی
56870 عبدالحسین طالع 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56871 حسین طالع زاری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
56872 ملیحه طالع زاری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56873 وحید طالع زاری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56874 غلامرضا طالعی ملکی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56875 افسانه طالقانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56876 پروانه طالقانی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
56877 زینب طالقانی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
56878 سمیه طالقانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
56879 شیرین طالقانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56880 فرزانه طالقانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56881 لیلا طالقانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56882 مختار طالقانی 1363 مهندسي نقشه برداری
56883 مهری طالقانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
56884 میترا طالقانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56885 اکرم طالقانی چافجیری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56886 صادق طالقانی قاضیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56887 مرتضی طامندی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56888 مصطفی طامندی 1380 علوم رياضي آمار
56889 علیرضا طاوسی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
56890 فاطمه طاوسی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56891 مجتبی طاوسی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
56892 معصومه طاوسی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
56893 راضیه طاوسی بیرگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56894 حمیده طاوسی خسرویه 1386 علوم پايه زمین شناسی
56895 محمدرضا طاوسی گل 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56896 حسن طاووسی باغسیاه 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
56897 سیدعلی رضا طاهانی نژادنوبری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
56898 امیرعلی طاهباز 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56899 حسین کلیلان طاهر 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
56900 ویدا طاهر پور خلیل آباد 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39466384