راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 56901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56901 عطاءاله ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
56902 علی ضیائی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56903 علی ضیائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56904 علی ضیائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56905 علی اکبر ضیائی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56906 علی نقی ضیائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
56907 غلامرضا ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
56908 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56909 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
56910 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
56911 لاله ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56912 محمد ضیائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
56913 محمد ضیائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
56914 محمد ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
56915 محمداحسان ضیائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56916 محمدعلی ضیائی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56917 محمود ضیائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56918 مرجانه ضیائی 1379 علوم رياضي آمار
56919 منیژه ضیائی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
56920 مهدی ضیائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56921 مهدی ضیائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56922 میترا ضیائی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
56923 نفیسه ضیائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
56924 نیکو ضیائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
56925 هادی ضیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56926 یاسمن ضیائی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
56927 مسعود ضیائی راد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56928 فائزه ضیائی آسیابان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56929 فاطمه ضیائی اندادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
56930 علی ضیائی بوکانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56931 علی ضیائی بوکانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
56932 مهری ضیائی بیدسکان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
56933 جمال ضیائی بیده 1365 علوم پايه زمین شناسی
56934 میترا ضیائی بیده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
56935 مجید ضیائی پرور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
56936 زهرا ضیائی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
56937 حسن ضیائی جنان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56938 حمید ضیائی جنان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
56939 نسرین ضیائی حسینی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
56940 سپیده ضیائی داوری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56941 فاطمه ضیائی رستم زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
56942 فاطمه ضیائی رستم زاده 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
56943 جمال ضیائی سی سخت 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56944 طاهره ضیائی سیستانی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
56945 سارا ضیائی شیروان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56946 سیما ضیائی شیروان 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
56947 اعظم ضیائی ضیابری 1358 كشاورزى صنایع غذایی
56948 میترا ضیائی عاقل 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56949 سیدعلی ضیائی عظیمی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56950 زهرا ضیائی علی اکبرزاده 1372 كشاورزى صنایع غذایی
56951 انسیه ضیائی غیورمشهد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56952 حسین ضیائی غیورمشهد 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56953 غلام رضا ضیائی فر 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56954 وحید ضیائی فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56955 محمود ضیائی فرد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56956 محدثه ضیائی قوچان عتیق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56957 هدی ضیائی قوچان عتیق 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
56958 حمیده ضیائی کوشا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56959 علی اصغر ضیائی لائین 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56960 سیده سارا ضیائی مزینان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56961 جواد ضیائی منظری 1389 مهندسي مهندسی شیمی
56962 مجتبی ضیائی موحد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56963 هنگامه ضیائی مهر 1375 علوم رياضي ریاضی
56964 بهجت ضیائی نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
56965 مرضیه ضیائی نژاد 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
56966 صابر ضیائی نیا 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
56967 سیدمحمدعلی ضیائی هاشمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56968 مرضیه ضیائی هاشمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56969 هاجر ضیائی هزارجریبی 1356 علوم پايه علوم جانوری
56970 مسعود ضیائی یزدی پور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56971 نسترن ضیائی یزدی پور 1378 علوم رياضي آمار
56972 محمد ضیائیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56973 علیرضا ضیائیان مهدیزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56974 حسین ضیائیان ابراهیم پور 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
56975 بی بی نیره ضیائیان حسینیان 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56976 سیدمحمود ضیائیان حسینیان 1353 مهندسي راه و ساختمان
56977 نگار ضیائیان قاسم زاده 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
56978 احمد ضیائیان قاسمزاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56979 سیدمهدی ضیائیان کاظم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56980 محمد ضیائیان مفید 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
56981 شادی ضیائیان مهدی زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56982 نوید ضیائیان مهدی زاده 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56983 ندا ضیائیان مهدیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56984 نوید ضیائیان مهدیزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56985 مهسا ضیابخش دیلمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
56986 رضا ضیاتوحیدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56987 رضا ضیاتوحیدی 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه
56988 سیامک ضیاخدادادیان 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
56989 رقیه ضیاخرازی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56990 مهدی ضیارجائی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56991 جلال ضیاظریفی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56992 سیداحمد ضیافتی 1376 علوم پايه شیمی
56993 عباس ضیافتی بافراست 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56994 حمیده ضیافتی طالبی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
56995 سیدعلی ضیافتی فهمیده ثانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
56996 سیدعلی ضیافتی فهمیده ثانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
56997 زهرا ضیافتی کفش دوگر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56998 زهرا ضیافتی کفش دوگر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (آموزش محور)
56999 اکرم ضیافتی مالدار 1382 دامپزشكي دامپزشکی
57000 اشرف ضیافتی مستفیض 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100663