راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 56901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
56901 مجید صورتی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56902 دنیا صورتی جابلو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
56903 مینا صورتی جابلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
56904 سیاوش صوری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56905 سمیرا صوفی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
56906 سهیلا صوفی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56907 صلاح صوفی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
56908 مجید صوفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56909 محمدباقر صوفی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
56910 معصومه صوفی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56911 نورمحمد صوفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
56912 مرضیه صوفی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56913 سمیرا صوفی حسن آباد 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
56914 فاطمه صوفی حسن آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
56915 ناهید صوفی حسن آبادی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
56916 ندا صوفی دوست 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
56917 عبدالسلیم صوفی زاده 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56918 سروش صوفی سیاوش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56919 سارا صوفیان 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
56920 سوسن صوفیان خاکستر 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
56921 الهه صوفیان نیستانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
56922 طیبه صولت پور 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
56923 اعظم صولتی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56924 اکبر صولتی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
56925 جعفر صولتی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56926 رضا صولتی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
56927 سعید صولتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56928 سعیده صولتی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
56929 شوکت صولتی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
56930 شیلا صولتی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56931 شیما صولتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56932 صدیقه صولتی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
56933 فریبا صولتی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56934 محمد صولتی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56935 مرضیه صولتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
56936 مریم صولتی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56937 مریم صولتی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56938 معصومه صولتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56939 نرگس صولتی 1380 علوم پايه زمین شناسی
56940 وجیهه صولتی بقمچ 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
56941 ام البنین صولتی جشن اباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56942 حسن صولتی دولت ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56943 حسن صولتی دولت ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56944 علی صولتی طاهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56945 بی بی طاهره صولتی عنبران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56946 اکبر صولتی فرد 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
56947 اعظم صومعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56948 الهه صومعه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56949 زهره صومعه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56950 مرتضی صومعه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56951 مریم صومعه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56952 حمید صهبائی 1371 علوم رياضي ریاضی
56953 حسین صهبائی اجلالی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56954 محسن صهبائی اجلالی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
56955 آزاده صهبائی احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56956 زهرا صهبائی باقرزاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
56957 غلامرضا صهبائی زارعی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
56958 امیرعطا صهبائی لطفی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
56959 فاطمه صهبائی لطفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56960 معصومه صهبائی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
56961 ازاده صهبایی احمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
56962 سیده سیمین صهبایی رضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56963 رویا صهبایی قدیمی 1385 علوم پايه فیزیک
56964 الیاس صیاحی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
56965 مصطفی صیاحی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
56966 امیر صیاحی بجستانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
56967 حامد صیاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
56968 سمانه صیاد 1383 مهندسي مهندسی شیمی
56969 عاطفه صیاد 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
56970 علیرضا صیاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56971 محمد صیاد 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56972 محمدحسن صیّاد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
56973 پگاه صیادامین 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
56974 المیرا صیادچی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
56975 رمضان صیادسالار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
56976 الهام صیادعبدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
56977 ایمان صیادمحمدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
56978 ذبیح اله صیادنامنی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56979 آذردخت صیادی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
56980 چیمن صیادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
56981 حاجی مراد صیادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56982 حلیمه صیادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
56983 حلیمه صیادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
56984 سبحان صیادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
56985 سمانه صیادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
56986 سمیه صیادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56987 غلامحسین صیادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
56988 فروهه صیادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56989 مرجان صیادی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
56990 هاجر صیادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
56991 هادی صیادی 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
56992 علیرضا صیادی اناری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
56993 حدیثه صیادی برزل آباد 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
56994 سمیّه صیادی فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
56995 مصطفی صیادی قصبه 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
56996 سعیده صیادی لطف آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
56997 فاطمه صیادی موبندانی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56998 علیرضا صیاف زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
56999 محمدصادق صیام پوراشکاوندی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
57000 بصیر صیامی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905178