راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 57001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57001 الهام صفادل 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
57002 محمد صفادل ریابی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57003 زهرا صفار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57004 سمانه صفار 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
57005 عصمت صفار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57006 فایزه صفار 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57007 کیوان صفار 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
57008 محمد صفار 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57009 هاشم صفار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57010 یاسر صفار 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
57011 فاطمه صفاران 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57012 سیما صفاربهاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
57013 لیلی صفارپوریدک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57014 لیلی صفارپوریدک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57015 حسین صفارحکم ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57016 حمیدرضا صفارحمیدی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
57017 محمدرضا صفارخراسانی 1364 علوم پايه زمین شناسی
57018 ژیلا صفارزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57019 سمانه صفارزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57020 علی صفارزاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57021 علیرضا صفارزاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
57022 محمدصادق صفارزاده 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57023 محمدمهدی صفارزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57024 مرتضی صفارزاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57025 نگین صفارزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57026 زینب صفارزاده شوشتری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
57027 نجمه صفارزاده قندهاری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57028 پیمان صفارزاده کرمانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57029 راحله صفارسبزواری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
57030 سیدمیلاد صفارسجادی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
57031 فرزاد صفارسحرخیز 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57032 محبوبه صفارشاهرودی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
57033 حمید صفارشرق 1376 دامپزشكي دامپزشکی
57034 حبیب صفارنجیب 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
57035 صدیقه صفارنجیب 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
57036 سمیه صفارنیا 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
57037 اعظم صفاری 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
57038 امیر صفاری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57039 امیر صفاری 1380 مهندسي مهندسی عمران - آب
57040 بهاره صفاری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57041 بهمن صفاری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
57042 بهناز صفاری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57043 پروانه صفاری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57044 پروانه صفاری 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57045 پریسا صفاری 1379 علوم پايه فیزیک
57046 تهمینه صفاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57047 حقداد صفاری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57048 حمید صفاری 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
57049 راحله صفاری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57050 راحله صفاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57051 راضیه صفاری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57052 رویا صفاری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57053 زهرا صفاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57054 زهرا صفاری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57055 زهراالسادات صفاری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
57056 سکینه صفاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57057 سیدا حسان صفاری 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
57058 سیداحسان صفاری 1378 علوم رياضي آمار
57059 سیدحسن صفاری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57060 سیدرضا صفاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57061 سیدعلیرضا صفاری 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
57062 سیدمحمد صفاری 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57063 شهلا صفاری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
57064 عطیه صفاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57065 علی صفاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57066 غلامرضا صفاری 1354 مهندسي راه و ساختمان
57067 فرشته صفاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57068 مرضیه صفاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57069 مسعود صفاری 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
57070 منصوره صفاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
57071 مهدی صفاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57072 مهری صفاری 1372 كشاورزى زراعت
57073 نفیسه السادات صفاری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
57074 نگار صفاری 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57075 هادی صفاری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57076 مروارید صفاری امان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57077 مرتضی صفاری تخته جان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
57078 عبدالحمید صفاری زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57079 عاطفه صفاری طبالوندانی 1371 علوم پايه زمین شناسی
57080 شایسته صفاری مقدم 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57081 مهسا صفاری مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
57082 حامد صفاریان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
57083 حمیدرضا صفاریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی
57084 سورن صفاریان 1367 علوم پايه دبیری شیمی
57085 سیده منیره صفاریان 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57086 محبوبه صفاریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57087 رؤیا صفاریان زو 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57088 حمیدرضا صفاریان طوسی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57089 رامین صفاریان طوسی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57090 محمدرضا صفاریان طوسی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57091 میترا صفاریان طوسی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57092 میترا صفاریان طوسی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
57093 ندا صفاریان طوسی 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
57094 آزاده صفاریزدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57095 آزاده صفاریزدی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
57096 زهرا صفاریزدی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57097 شکوفه صفاریزدی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57098 حامد صفافر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57099 شهاب الدین صفاکمال 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57100 حامد صفاکیش 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223401