راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 57001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57001 یگانه ضمیری جعفریان 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57002 مهدی ضمیری زارعی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57003 سعید ضمیری زراعتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57004 محبوبه ضمیری زراعتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57005 مرضیه ضمیری زراعتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57006 فرزانه ضمیری شیردل 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
57007 محمّد ضمیری شیردل 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57008 مسعود ضمیری موسوی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57009 نسرین ضمیری نداف 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57010 علی اصغر ضمیری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57011 عماد ضمیری نقره 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
57012 محمد ضمیریان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57013 سیدحمیدرضا ضیاالحق 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
57014 مریم السادات ضیاالحق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57015 زهره ضیاالدین دشت خاکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57016 مرتضی ضیاالدینی دشتخاک 1379 علوم پايه زمین شناسی
57017 مریم ضیاالدینی دشتخاکی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
57018 فیروزه ضیاء 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
57019 مریم ضیاء 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57020 سیده صفیه ضیاء الحق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
57021 مریم سادات ضیاء الحق 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57022 آمنه ضیاء ایزدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57023 سیدجواد ضیاء تبار 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57024 علیرضا ضیاء توحیدی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
57025 فاطمه ضیاء شهابی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
57026 مریم ضیاء ظریفی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57027 امین ضیاء فروغی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57028 بشری ضیاء فیروز آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
57029 سیده شوکت ضیاء قریشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57030 فاطمه ضیاء مقنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57031 علیرضا ضیاء میرزائی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57032 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57033 سیدحمیدرضا ضیاءالحق 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
57034 سیدمحمدسعید ضیاءالحق 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
57035 علی ضیاءالحق 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57036 محبوبه ضیاءالدینی دشت خاکی 1386 علوم پايه فیزیک
57037 مهرداد ضیاءحسین پور 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57038 مهرداد ضیاءحسین پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
57039 امین ضیاءفروغی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
57040 فهیمه ضیاءقریشی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57041 محمود ضیاءکمالی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57042 احسان ضیائی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57043 احسان ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
57044 احمد ضیائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57045 احمد ضیائی 1354 كشاورزى دامپروری
57046 اقدس سادات ضیائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57047 اکبر ضیائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
57048 امید ضیائی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57049 امیرمنصور ضیائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57050 بتول ضیائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57051 بی بی مریم ضیائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57052 پریسا ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57053 پریسا ضیائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57054 حجت ضیائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57055 حجت اله ضیائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57056 راما ضیائی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57057 رضا ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57058 زهرا ضیائی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57059 زهرا گلریز ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57060 زهراگلریز ضیائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57061 سبحان ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57062 سبحان ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
57063 سمانه ضیائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
57064 سیدامیر ضیائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57065 سیدامین ضیائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57066 سیدحسین ضیائی 1363 مهندسي مهندسی عمران
57067 سیدعلی ضیائی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57068 سیدمحسن ضیائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57069 سیدمحمدرضا ضیائی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57070 سیدمرتضی ضیائی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
57071 سیدمسعود ضیائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
57072 سیدمسعود ضیائی 1392 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
57073 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
57074 سیدمهدی ضیائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57075 سیده اکرم ضیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57076 سیده پریسا ضیائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57077 سیده سلیل ضیائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57078 سیده عاطفه ضیائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57079 سیده عاطفه ضیائی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
57080 سیده فرنوش ضیائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
57081 سیده مارال ضیائی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57082 سیما ضیائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57083 شهاب ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
57084 شهرزاد ضیائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
57085 شیما ضیائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
57086 صفیه ضیائی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
57087 عاطفه ضیائی 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
57088 عطاءاله ضیائی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57089 علی ضیائی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57090 علی ضیائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57091 علی ضیائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57092 علی اکبر ضیائی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57093 علی نقی ضیائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57094 غلامرضا ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57095 فائزه ضیائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57096 فاطمه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
57097 فرزانه ضیائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
57098 لاله ضیائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57099 محمد ضیائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
57100 محمد ضیائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489282