راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 57201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57201 سجاد صفرزاده 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57202 سروش صفرزاده 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
57203 سمانه صفرزاده 1385 علوم پايه زمین شناسی
57204 سمیه صفرزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
57205 سمیه صفرزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57206 عاطفه صفرزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57207 عاطفه صفرزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57208 علی صفرزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57209 علی رضا صفرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57210 فاطمه صفرزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57211 لیدا صفرزاده 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
57212 محسن صفرزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57213 محمد صفرزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57214 منصوره صفرزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57215 منصوره صفرزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57216 مهدی صفرزاده 1377 علوم پايه شیمی
57217 مهدی صفرزاده 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57218 نرگس صفرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57219 نسرین صفرزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57220 وجیهه صفرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57221 وجیهه صفرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
57222 هادی صفرزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57223 بتول صفرزاده سامانی 1378 علوم پايه فیزیک
57224 فاطمه صفرزاده ایسک 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
57225 سعید صفرزاده بقال 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57226 فاطمه صفرزاده بقال 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
57227 فیروزه صفرزاده بقال 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57228 جواد صفرزاده گورابی 1365 كشاورزى دامپروری
57229 مهرناز صفرزایی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57230 زهره صفرعلیزاده قوچان عتیق 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
57231 علی محمد صفرمقدم 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57232 مصطفی صفرمقدم 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57233 ندا صفرمقدم 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57234 اعظم صفرنژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57235 سعیده صفرنژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57236 عبدالصمد صفرنژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
57237 علی صفرنژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57238 علی صفرنژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57239 فاطمه صفرنژاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57240 لیدا صفرنژاد 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57241 محمد صفرنژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57242 محمدرضا صفرنژاد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57243 مریم صفرنژاد 1382 علوم پايه زمین شناسی
57244 مریم صفرنژاد 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
57245 حسین صفرنژاد زنده جان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57246 نرجس صفرنژادزنده جان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57247 علی صفرنژادزنده جان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57248 آزاده صفرنیاشهری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
57249 بتول صفرنیاشهری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57250 حسن صفرنیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57251 آرزو صفری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
57252 ابوذر صفری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57253 ارش صفری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57254 اعظم صفری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
57255 اعظم صفری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
57256 الهام صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
57257 الهام صفری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57258 ام البنین صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57259 بهروز صفری 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
57260 بهناز صفری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57261 پیمان صفری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57262 تکتم صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57263 جعفر صفری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
57264 جمیله صفری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57265 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57266 جواد صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57267 حجت صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
57268 حسن صفری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57269 حسن صفری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57270 حمیدرضا صفری 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57271 حمیدرضا صفری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
57272 راضیه صفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57273 رشید صفری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
57274 رشید صفری 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
57275 زهرا صفری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57276 زهره صفری 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش آلی
57277 زینب صفری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57278 زینب صفری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57279 سعید صفری 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
57280 سکینه صفری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57281 سمیه صفری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57282 سمیه صفری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57283 شهربانو صفری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57284 شهربانو صفری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57285 صادق صفری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
57286 صادق صفری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
57287 صدیقه صفری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57288 علی صفری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57289 علی اکبر صفری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57290 فاطمه صفری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57291 فاطمه صفری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57292 فاطمه صفری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
57293 فایز صفری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57294 فرشته صفری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
57295 فرشته صفری 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
57296 فرشته صفری 1396 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
57297 فریدون صفری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57298 قاسم صفری 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
57299 کیومرث صفری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57300 گلناز صفری 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199595