راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,268

نمایش موارد : 57201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57201 حسن عباسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
57202 حسن عباسی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57203 حسن عباسی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
57204 حسن عباسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
57205 حسن عباسی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57206 حسن عباسی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
57207 حسن عباسی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57208 حسین عباسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
57209 حسین عباسی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
57210 حسین عباسی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57211 حسین عباسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57212 حسین عباسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
57213 حکیمه عباسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57214 حلیمه عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57215 حمید عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57216 حمید عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57217 حمیدرضا عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57218 حمیده عباسی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57219 رجبعلی عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57220 رضا عباسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57221 رقیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
57222 رکساناسادات عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
57223 رمضانعلی عباسی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
57224 زهرا عباسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
57225 زهرا عباسی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57226 زهرا عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
57227 زهرا عباسی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57228 زهرا عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
57229 زهرا عباسی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
57230 زهره عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57231 زهره عباسی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57232 زهره عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57233 زهره عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
57234 زهره عباسی 1383 علوم رياضي آمار
57235 زهره عباسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57236 زهره عباسی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57237 زهره عباسی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
57238 زهره عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
57239 زهره عباسی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
57240 زهره عباسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
57241 زینب عباسی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57242 زینب عباسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57243 زینب عباسی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
57244 ساناز عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57245 سعید عباسی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
57246 سلیمه عباسی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
57247 سمانه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57248 سمانه عباسی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
57249 سمیه عباسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57250 سمیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
57251 سمیه عباسی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
57252 سهیل عباسی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
57253 سیدمحمدمهدی عباسی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57254 شهاب عباسی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57255 شهرام عباسی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
57256 شهرام عباسی 1379 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
57257 شهلا عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57258 شیلا عباسی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
57259 صدیقه عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57260 صدیقه عباسی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
57261 صدیقه عباسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
57262 صدیقه عباسی 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
57263 صفا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57264 صفورا عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57265 طاهره عباسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57266 طلا عباسی 1369 علوم رياضي ریاضی
57267 طلایه عباسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57268 طلایه عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57269 طیبه عباسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57270 عاطفه عباسی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
57271 عباس عباسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
57272 عباس عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
57273 عباس عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
57274 عباس عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
57275 عبدالله عباسی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57276 عذرا عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
57277 علی عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
57278 علی عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57279 علی عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57280 علی عباسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57281 علی عباسی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
57282 علی عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57283 علی عباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57284 علی عباسی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57285 علی اصغر عباسی 1376 علوم رياضي آمار
57286 علی اکبر عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57287 علی اکبر عباسی 1362 مهندسي مهندسی عمران
57288 علیرضا عباسی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57289 غلام حسن عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
57290 غلامحسین عباسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57291 غلامرضا عباسی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
57292 فاطمه عباسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57293 فاطمه عباسی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
57294 فاطمه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57295 فاطمه عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
57296 فاطمه عباسی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57297 فاطمه عباسی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
57298 فاطمه عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
57299 فاطمه عباسی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57300 فرزاد عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36836005