راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 57201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57201 نیکو ضیایی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57202 سعید ضیایی جنان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57203 نسترن ضیایی حکم آبادی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
57204 شهرام ضیایی داوری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57205 سارا ضیایی شیروان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57206 سیما ضیایی شیروان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57207 فرخ ضیایی فرد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57208 الهام ضیایی قوچان عتیق 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
57209 غلامرضا ضیایی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57210 زکیه ضیایی موحد 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57211 روح الله ضیایی نیا 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57212 سمانه ضیایی نیا 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57213 فاطمه ضیع پور 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57214 زهرا ضیغم 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
57215 ملیحه ضیغم اسدی 1374 علوم پايه فیزیک
57216 بهاره ضیغم جهانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57217 اذر ضیغمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
57218 شهرزاد ضیغمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
57219 علی ضیغمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57220 محسن ضیغمی 1372 علوم رياضي ریاضی
57221 مژگان ضیغمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
57222 رضا ضیغمی گل 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57223 حسین ضیغمی نژاد 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
57224 صدیقه طائفی گرمه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57225 فاطمه طائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57226 امین طاحونه نشلجی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57227 سیدعلی طاحونی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57228 صدیقه طاحونی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
57229 نازنین طاحونی نامقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57230 بنیامین طارقیان 1393 مهندسي مهندسی عمران
57231 رضا طارقیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57232 عطا طاریمرادی 1367 علوم رياضي آمار
57233 بی بی خدیجه طاطار 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57234 میلاد طاطاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57235 یونس طاطاری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
57236 خدیجه طاطی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57237 ذالفقار طاعت نژاد 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57238 آزاده طاعتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57239 آزاده طاعتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
57240 علی اکبر طاعتی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57241 فاطمه طاعتی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57242 فاطمه طاعتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57243 فاطمه طاعتی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
57244 نفیسه طاعتی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57245 سهیل طاعتی راد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57246 اکرم طاعتی زاده 1375 علوم رياضي آمار
57247 مجید طاغوتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
57248 محمد طاغونی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
57249 محمد طاغونی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
57250 طاهره طافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57251 غزاله طاق دره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
57252 رضا طاقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57253 حسین طاقیان 1352 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57254 عباس طالاری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
57255 مهلا طالاری 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57256 سعیده طالب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57257 شقایق طالب 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57258 علیرضا طالب 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57259 فاطمه طالب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57260 فرزاد طالب 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57261 افشین طالب العلم 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57262 ساحل طالب بیدختی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57263 علیرضا طالب بیدختی 1374 علوم پايه زمین شناسی
57264 بتول طالب پور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57265 مهدی طالب پور 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57266 مهرداد طالب پورانارکی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
57267 بهاره طالب زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57268 راضیه طالب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57269 زهرا طالب زاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57270 محسن طالب زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57271 محمدعلی طالب زاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57272 علیرضا طالب زاده دلویی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57273 عباس طالب زاده شوشتری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57274 کورش طالب زاده شهربابکی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57275 منصوره طالب الحق 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57276 بهنوش طالب پور 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
57277 زهرا طالب پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57278 عاطفه طالب پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57279 دلارام طالب خان گروسی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57280 راحله طالب زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
57281 زهرا طالب زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
57282 زهره طالب زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57283 سیده لاله طالب زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57284 عذرا طالب زاده 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57285 ناهید طالب زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57286 مریم طالب زاده برجی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57287 علی طالب زاده بردسیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57288 آلاء طالب زاده شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57289 آلاء طالب زاده شوشتری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57290 بتول طالب زاده فاروجی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57291 رقیه طالب زاده نرم 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57292 منیره طالب زاده نرم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57293 مهدی طالب کردیانی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
57294 علی اصغر طالب نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57295 زهرا طالب نژادنوبجاری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57296 سحر طالب نژادیزد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
57297 لعیا طالب همت 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
57298 اناهیتا طالبان پیرا 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57299 محمد طالبان زاده 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489275