راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 36 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,899

نمایش موارد : 57201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57201 اعظم عزیزی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57202 اکبر عزیزی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
57203 اکرم عزیزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57204 الهام عزیزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57205 الهام عزیزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
57206 الهام عزیزی 1383 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
57207 الهه عزیزی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
57208 امین عزیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57209 بی بی مرضیه عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57210 پرستو عزیزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
57211 پرویز عزیزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57212 ثریا عزیزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
57213 جواد عزیزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57214 حمید عزیزی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
57215 حمید عزیزی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57216 زهرا عزیزی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57217 زهرا عزیزی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
57218 زهره عزیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57219 زینب عزیزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
57220 زینب عزیزی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
57221 زینب عزیزی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
57222 سارا عزیزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57223 سیده فاطمه عزیزی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57224 شعیب عزیزی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57225 شیما عزیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
57226 صادق عزیزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57227 صالح عزیزی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57228 عباس عزیزی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57229 عبدالرضا عزیزی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57230 عثمان عزیزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57231 علی عزیزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
57232 علیرضا عزیزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57233 علیرضا عزیزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
57234 علیرضا عزیزی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
57235 غلامرضا عزیزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57236 فاطمه عزیزی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57237 فاطمه عزیزی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
57238 فرح ناز عزیزی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
57239 فهیمه عزیزی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
57240 فهیمه عزیزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
57241 قربان عزیزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57242 گل چهره عزیزی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57243 لعیا عزیزی 1382 علوم رياضي آمار
57244 لیلی عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57245 مانوشک عزیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57246 مجتبی عزیزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57247 محمد عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57248 محمد رضا عزیزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57249 محمدرضا عزیزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
57250 محمدمهدی عزیزی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
57251 مرتضی عزیزی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
57252 مریم عزیزی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57253 مریم عزیزی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57254 مریم عزیزی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57255 مریم عزیزی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
57256 معصومه عزیزی 1391
57257 منصوره عزیزی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57258 مهدی عزیزی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57259 مهدی عزیزی 1372 كشاورزى زراعت
57260 مهدی عزیزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
57261 مهری عزیزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57262 مهنوش عزیزی 1376 علوم رياضي آمار
57263 میلاد عزیزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
57264 نازنین عزیزی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57265 نسترن عزیزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
57266 نفیسه عزیزی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57267 هانیه عزیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57268 هما عزیزی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
57269 هما عزیزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57270 هما عزیزی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
57271 هما عزیزی 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
57272 حمید عزیزی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
57273 روح اله عزیزی ابرده سفلا 1386 علوم پايه فیزیک
57274 مژگان عزیزی احمدابادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
57275 مهناز عزیزی احمدابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57276 مینا عزیزی ارجستان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
57277 گوهر عزیزی اصل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57278 داریوش عزیزی افتری 1352 علوم رياضي دبیری ریاضی
57279 حبیبه عزیزی افضلی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57280 داود عزیزی اول 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت
57281 محبوبه عزیزی اول 1388 علوم پايه زمین شناسی
57282 سعید عزیزی بصیر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57283 ناهید عزیزی پوراسماعیل اباد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57284 رضا عزیزی ترکسلویه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57285 حسین عزیزی تو پکانلو 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
57286 حسین عزیزی توپکانلو 1387 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
57287 سعدی عزیزی جوجاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57288 مجید عزیزی حریری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57289 ناهید عزیزی حریری 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
57290 محمدعلی عزیزی خور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
57291 اعظم عزیزی خیاط 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
57292 حمید عزیزی دارسرا 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57293 محمود عزیزی دهسرخ 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57294 علی عزیزی زاده 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
57295 الهام عزیزی سلیمانی 1379 علوم رياضي آمار
57296 جلال عزیزی شجاع 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
57297 فریبا عزیزی فرد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57298 محمدرضا عزیزی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57299 اعظم عزیزی فروتقه 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
57300 خلیل عزیزی قاسم ابادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260724