راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 57301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57301 زهرا ضیغم 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
57302 ملیحه ضیغم اسدی 1374 علوم پايه فیزیک
57303 بهاره ضیغم جهانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57304 اذر ضیغمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
57305 شهرزاد ضیغمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
57306 علی ضیغمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57307 محسن ضیغمی 1372 علوم رياضي ریاضی
57308 مژگان ضیغمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
57309 رضا ضیغمی گل 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57310 حسین ضیغمی نژاد 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
57311 صدیقه طائفی گرمه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57312 فاطمه طائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57313 امین طاحونه نشلجی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57314 سیدعلی طاحونی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57315 صدیقه طاحونی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
57316 نازنین طاحونی نامقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57317 بنیامین طارقیان 1393 مهندسي مهندسی عمران
57318 رضا طارقیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57319 عطا طاریمرادی 1367 علوم رياضي آمار
57320 بی بی خدیجه طاطار 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57321 میلاد طاطاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57322 یونس طاطاری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
57323 خدیجه طاطی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57324 ذالفقار طاعت نژاد 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57325 آزاده طاعتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57326 آزاده طاعتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
57327 علی اکبر طاعتی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57328 فاطمه طاعتی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57329 فاطمه طاعتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57330 فاطمه طاعتی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
57331 نفیسه طاعتی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57332 سهیل طاعتی راد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57333 اکرم طاعتی زاده 1375 علوم رياضي آمار
57334 مجید طاغوتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
57335 محمد طاغونی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
57336 محمد طاغونی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
57337 طاهره طافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57338 غزاله طاق دره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
57339 رضا طاقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57340 حسین طاقیان 1352 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57341 عباس طالاری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
57342 مهلا طالاری 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57343 سعیده طالب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57344 شقایق طالب 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57345 علیرضا طالب 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57346 فاطمه طالب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57347 فرزاد طالب 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57348 افشین طالب العلم 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57349 ساحل طالب بیدختی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57350 علیرضا طالب بیدختی 1374 علوم پايه زمین شناسی
57351 بتول طالب پور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57352 مهدی طالب پور 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57353 مهرداد طالب پورانارکی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
57354 بهاره طالب زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57355 راضیه طالب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57356 زهرا طالب زاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57357 محسن طالب زاده 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57358 محمدعلی طالب زاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57359 علیرضا طالب زاده دلویی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57360 عباس طالب زاده شوشتری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57361 کورش طالب زاده شهربابکی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57362 منصوره طالب الحق 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57363 بهنوش طالب پور 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
57364 زهرا طالب پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57365 عاطفه طالب پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57366 دلارام طالب خان گروسی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57367 راحله طالب زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
57368 زهرا طالب زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
57369 زهره طالب زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57370 سیده لاله طالب زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57371 عذرا طالب زاده 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57372 ناهید طالب زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57373 مریم طالب زاده برجی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57374 علی طالب زاده بردسیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57375 آلاء طالب زاده شوشتری 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57376 آلاء طالب زاده شوشتری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57377 بتول طالب زاده فاروجی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57378 رقیه طالب زاده نرم 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57379 منیره طالب زاده نرم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57380 مهدی طالب کردیانی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
57381 علی اصغر طالب نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57382 زهرا طالب نژادنوبجاری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57383 سحر طالب نژادیزد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
57384 لعیا طالب همت 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
57385 اناهیتا طالبان پیرا 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57386 محمد طالبان زاده 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
57387 نفیسه طالبان فرد 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57388 نفیسه طالبان فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57389 فاطمه طالبان نقندر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57390 احمدفرهاد طالبی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57391 احمدفرهاد طالبی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
57392 احمدفرهاد طالبی 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
57393 اعظم طالبی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57394 اعظم طالبی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57395 الهام طالبی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
57396 انسیه طالبی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57397 بتول طالبی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57398 براتعلی طالبی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
57399 بهاره طالبی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729649