راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,933

نمایش موارد : 57301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57301 طیّیه طاهرپور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
57302 علی طاهرپور 1348 علوم پايه شیمی
57303 فیروزه طاهرپور 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57304 محمدشریف طاهرپور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
57305 معصومه طاهرپور 1377 علوم رياضي آمار
57306 ویدا طاهرپور خلیل آباد 1386 علوم پايه زمین شناسی
57307 علیرضا طاهرپورایدلیکی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57308 اعظم طاهرپورکال چقوکی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57309 آرزو طاهرپورکلانتری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
57310 ارزو طاهرپورکلانتری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57311 حمید طاهرپورکلانتری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57312 حمید طاهرپورکلانتری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57313 رضا طاهرپورکلانتری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
57314 ریحانه طاهرپورکلانتری 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57315 فریده طاهرپورکلانتری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57316 محمدرضا طاهرپورکلانتری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57317 نسرین طاهرپورکلانتری 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
57318 هادی طاهرپورکلانتری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57319 راهله طاهرحاجی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57320 زهرا طاهرخانی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
57321 علیرضا طاهردوست محمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
57322 احمد طاهرزاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57323 الهه طاهرزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
57324 زهرا طاهرزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57325 شهرزاد طاهرزاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
57326 محمد طاهرزاده 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57327 محمدرضا طاهرزاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57328 مریم طاهرزاده 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
57329 مریم طاهرزاده 1378 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
57330 مریم طاهرزاده 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
57331 ملیحه طاهرزاده 1383 علوم رياضي آمار
57332 میترا طاهرزاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
57333 نسرین طاهرزاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57334 محبوبه طاهرزاده ثانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57335 محمد طاهرزاده ثانی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57336 زهرا طاهرزاده گوجگی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57337 سیدناصر طاهرزاده موسویون 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
57338 مریم طاهرستوده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57339 افشین طاهرسلیمانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57340 حمید رضا طاهرکوهی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی ( گرایش زراعت )
57341 فهیمه طاهرکوهی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57342 زینب طاهرمنش گرجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57343 سمیه طاهرنژاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
57344 مرتضی طاهرنژاد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57345 زهرا طاهرنژادجوزم 1386 دامپزشكي دامپزشکی
57346 سمیه طاهرنژادجوزم 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57347 محبوبه طاهرنژادجوزم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57348 احمد طاهرنژادلداری 1373 علوم پايه دبیری شیمی
57349 صدف طاهرنیا 1384 علوم پايه زمین شناسی
57350 نسیم طاهرنیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57351 آرمین طاهری 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
57352 آسیه طاهری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57353 آمنه طاهری 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57354 ابوالقاسم طاهری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57355 ابوطالب طاهری 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57356 احسان طاهری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
57357 اعظم طاهری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57358 اکرم طاهری 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57359 المیرا طاهری 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
57360 الهام طاهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57361 الهه طاهری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57362 الهه طاهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
57363 امیر طاهری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
57364 امیر طاهری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
57365 امیرحمزه طاهری 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
57366 ایما طاهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57367 پدرام طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57368 پریسا طاهری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57369 پریسا طاهری 1378 كشاورزى گیاهپزشکی
57370 پریسا طاهری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
57371 پریسا طاهری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
57372 پریسا طاهری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
57373 پریسا طاهری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
57374 ثریا طاهری 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57375 ثریا طاهری 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57376 ثمانه طاهری 1376 علوم پايه زمین شناسی
57377 جعفر طاهری 1365 علوم پايه زمین شناسی
57378 جواد طاهری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57379 جواد طاهری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57380 حبیبه طاهری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57381 حسن طاهری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57382 حسن طاهری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57383 حسن طاهری 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
57384 حسن طاهری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
57385 حسین طاهری 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
57386 حسین طاهری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57387 حمید طاهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57388 حمید طاهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57389 حمید طاهری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57390 خدیجه طاهری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57391 خلیل اله طاهری 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
57392 خلیل اله طاهری 1357 علوم پايه شیمی
57393 ربابه طاهری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57394 رسول طاهری 1377 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57395 رضا طاهری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
57396 ریحانه طاهری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
57397 زهرا طاهری 1378 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57398 زهرا طاهری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57399 زهرا طاهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57400 زهرا طاهری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40038119