راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 57401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57401 مریم صفریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57402 مهسا صفریان 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
57403 مجید صفریان بروجنی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57404 بهنوش صفریان بنا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57405 حمیده صفریان بنا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57406 بهناز صفریان بناء 1391 مهندسي مهندسی شیمی
57407 بهناز صفریان بناء 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
57408 بهنوش صفریان بناء 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57409 حمیده صفریان بناء 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
57410 سحر صفریان بناء 1384 مهندسي مهندسی شیمی
57411 فاطمه صفریان پوبه 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
57412 معصومه صفریان چمن آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
57413 سامان صفریان فیض آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57414 سبحان صفریان فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
57415 آرش صفریان کلات 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
57416 اعظم صفوتی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
57417 مریم صفوتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57418 میترا صفوتی یوسف آباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57419 نسرین صفوری 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57420 امید صفوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57421 سمیرا صفوی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57422 سیّد زین العابدین صفوی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
57423 سیداحمدرضا صفوی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
57424 سیدمهدی صفوی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57425 سیده عسل صفوی 1384 علوم پايه زمین شناسی
57426 شیوا صفوی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
57427 فاطمه صفوی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57428 ماندا صفوی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
57429 مهدی صفوی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57430 مهدی صفوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
57431 وجیهه سادات صفوی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
57432 علی صفوی شاملو 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57433 رضا صفوی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57434 تکتم صفوی حصار 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
57435 محمدرحیم صفوی خلیلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57436 اورانوس صفوی شاملو 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57437 حسین صفوی شاملو 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
57438 ژینوس صفوی شاملو 1354 علوم پايه علوم جانوری
57439 ملیحه صفوی شاملو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57440 ملیحه صفوی شاملو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57441 سیدپوریا صفوی مؤمنی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57442 سیده مریم صفوی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57443 سیده مریم صفوی مقدم 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
57444 سیدعزیز صفوی میرمحله 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57445 سیده لیلا صفوی میرمحله 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57446 علی صفوی نژاد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57447 سیده الناز صفی آبادی پیش نماز 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57448 نیر صفی آبادی ثانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57449 صنم صفی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57450 اکبر صفی پورافشار 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57451 علی صفی پورسرچشمه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57452 باسم صفی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57453 فروزان صفی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
57454 مرضیه صفی زاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57455 مریم صفی زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57456 مریم صفی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
57457 ملیحه صفی زاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57458 هادی صفی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57459 عظیمه صفی طرج 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57460 علیرضا صفی قلی پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57461 الهام صفی کیکله 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
57462 مهدیه صفی نتاج 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57463 محدثه صفی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
57464 ارژنگ صفیان بلداجی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
57465 طیبه صفیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57466 ساره صلاتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57467 فاطمه کبری صلاتی 1354 علوم پايه فیزیک
57468 محمدمهدی صلاتی 1358 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
57469 منصور صلاتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57470 مهدی صلاتی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57471 بهاره صلاتی کاخکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
57472 محمدعلی صلاتی کاخکی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57473 ریحانه صلاح منش 1385 مهندسي مهندسی شیمی
57474 ریحانه صلاح منش 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
57475 محمدرضا صلاحپور 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
57476 خدیجه صلاحدیدرودی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
57477 احمدرضا صلاحی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57478 امین صلاحی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
57479 ترانه صلاحی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
57480 رضا صلاحی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
57481 سارا صلاحی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57482 سمیه صلاحی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57483 صالحه صلاحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57484 علیرضا صلاحی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57485 محمدامین صلاحی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
57486 میر امیر صلاحی 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
57487 میرامیر صلاحی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
57488 نسیم صلاحی 1386 هنر نيشابور نقاشی
57489 طیبه صلاحی شامیر 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57490 سهراب صلاحی اردکانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57491 عبدالوهاب صلاحی اردکانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57492 رقیّه صلاحی استاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57493 زهرا صلاحی استاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57494 محمد صلاحی ایردموسی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57495 اعظم صلاحی ایزدموسی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57496 زهرا صلاحی توپکانلو 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57497 بهرام صلاحی دیسفان 1358 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
57498 نرگس صلاحی دیسفانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57499 نرگس صلاحی دیسفانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57500 محمدرضا صلاحی سینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201842