راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 57601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57601 محسن صمدی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
57602 محمد صمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
57603 محمد صمدی 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
57604 محمد صمدی 1363 مهندسي مهندسی عمران
57605 محمدتقی صمدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57606 محمدعلی صمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57607 محمدفواد صمدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57608 محمدمهدی صمدی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57609 محمدهادی صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57610 مرتضی صمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57611 مرتضی صمدی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57612 مریم صمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57613 مریم صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
57614 مسعود صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57615 معصومه صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57616 مقصود صمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
57617 منصوره صمدی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57618 موسی الرضا صمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
57619 مهناز صمدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57620 میثم صمدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57621 نازنین صمدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
57622 ناصر صمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57623 نرگس صمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57624 نسترن صمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
57625 نگار صمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57626 نگار صمدی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
57627 نیما صمدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
57628 وحیدرضا صمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57629 وحید صمدی بخارائی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57630 مهدی صمدی بی نیازی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57631 مهدی صمدی بی نیازی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57632 غلامرضا صمدی تربتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57633 سینا صمدی تقاب 1375 علوم پايه فیزیک
57634 علی صمدی تیله نوئی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57635 امیدرضا صمدی جوان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57636 علی صمدی جوان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
57637 سکینه صمدی حسن آباد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57638 درویش صمدی خورشیدی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57639 مجید صمدی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57640 نصرت صمدی راوری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57641 ناهید صمدی سالارآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57642 عالیه صمدی سلجوقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57643 عالیه صمدی سلجوقی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
57644 سعید صمدی سنخواستی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
57645 افتخار سادات صمدی سنگتراشانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57646 الهام صمدی طرقبه 1388 علوم رياضي آمار
57647 الهام صمدی طرقبه 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
57648 فاطمه صمدی علامه جنان 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57649 زهره صمدی علم شیری 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57650 اکرم صمدی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
57651 فاطمه صمدی فرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57652 فاطمه صمدی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
57653 نادر صمدی قربانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
57654 اعظم صمدی قوچان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57655 ناصر صمدی قوچانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
57656 ملیحه صمدی کاظمی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
57657 ملیحه صمدی کاظمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
57658 سهیلا صمدی کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57659 بتول صمدی کوشکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57660 میخک صمدی کوهی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
57661 ملیحه صمدی کیا 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
57662 مریم صمدی مجرد 1377 علوم پايه فیزیک
57663 مریم صمدی مجرد 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
57664 مریم صمدی مجرد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
57665 فاطمه صمدی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57666 مسعود صمدی مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57667 نسیم صمدی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57668 مسعود صمدی نیگ آب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
57669 حسن صمدیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57670 آزاده صمدیانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57671 رویا صمدیانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57672 علیرضا صمدیانی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
57673 غلامرضا صمدیانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
57674 نجمه صمدیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57675 حسین صمدیه 1376 علوم پايه فیزیک
57676 حسین صمدیه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57677 حسین صمدیه 1389 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
57678 زکیه صمدیه 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57679 محبوبه صمدیه 1382 علوم پايه زمین شناسی
57680 محبوبه صمدیه 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
57681 مرضیه صمدیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57682 نرجس صمدیه 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
57683 هادی صمدیه 1390 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
57684 رضا صمصامی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57685 رضوان صمصامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
57686 رضوان صمصامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
57687 سپیده صمصامی 1393 علوم پايه فیزیک
57688 صدیقه صمصامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
57689 مهرداد صمصامی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
57690 فرید صمصامی خداداد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57691 محبوبه صمصامی قازقان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57692 امیر صمصامی کوشک اباد 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه
57693 عبدالرحمن صمیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57694 سمیرا صمیم پور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57695 سمیرا صمیم پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
57696 جواد صمیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57697 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57698 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57699 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57700 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201829