راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 46 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 57601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57601 اشرف عطاری 1355 علوم پايه زیست شناسی
57602 اکرم عطاری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57603 حسین عطاری 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
57604 رضا عطاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57605 زهرا عطاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57606 سعیده عطاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57607 شیما عطاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57608 علی عطاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57609 غلامرضا عطاری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
57610 فرحناز عطاری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
57611 محمد عطاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57612 محمّد عطّاری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
57613 محمدباقر عطاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57614 محمدرضا عطاری 1368 علوم رياضي ریاضی
57615 محمدرضا عطاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57616 محمدرضا عطاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
57617 مرضیه عطاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57618 مریم سادات عطاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57619 یگانه عطاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57620 طاهره عطاری حصارجلال 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57621 رقیه عطاری ذنحه 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57622 وحید عطاری رودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57623 سمانه عطاری فارمد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57624 سیده زینب عطاری قوچانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57625 سیده زینب عطاری قوچانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
57626 پریسا عطاری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57627 منصوره عطاری مقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57628 آروین عطّاری نواب 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
57629 امیرمهدی عطاریان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57630 امیرمهدی عطاریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
57631 پریسا عطّاریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
57632 داریوش عطاریان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57633 فریبا عطاریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57634 محسن عطاریان 1366 كشاورزى زراعت
57635 میترا عطاریان 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57636 نسرین عطاریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57637 عصمت عطاریان بجستان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57638 محمد عطاریان شاندیز 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
57639 محمود عطاریان شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی
57640 مریم عطاریان شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
57641 حامد عطاریانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57642 حامد عطاریانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
57643 حمیده عطاریانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
57644 خلیل عطاریانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57645 خلیل عطاریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
57646 محمدرضا عطاریانی 1374 علوم رياضي ریاضی
57647 میمنت عطاریانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57648 ریحانه عطاریزدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57649 ریحانه عطاریزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
57650 یعقوب عطازاده قوجق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57651 حسین عطازندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57652 مهدیه عطازندی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
57653 ابراهیم عطاسعدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57654 اسماعیل عطای صالحی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57655 ام البنین عطایی 1373 علوم پايه زمین شناسی
57656 بهجت عطایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57657 رضا عطایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57658 رویا عطایی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57659 زهرا عطایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57660 زهره عطایی 1380 هنر نيشابور نقاشی
57661 لیلا عطایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57662 مجتبی عطایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
57663 مهدی عطایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57664 امنه عطایی خلیل ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57665 وجیهه عطایی دیسفانی 1384 علوم پايه فیزیک
57666 حسن عطایی رویانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57667 غلام رضا عطایی سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57668 مجید عطایی عظیمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
57669 هدی عطایی علیزاده 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57670 جواد عطایی فاز 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57671 علیرضا عطایی کجوئی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
57672 اصغر عطایی ناصری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57673 اسیه عطایی نخعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57674 آزیتا عطری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57675 عاطفه عطری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57676 عباس عطری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57677 علیرضا عطری 1371 كشاورزى زراعت
57678 غزاله عطری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57679 فاطمه عطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57680 مهسا عطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
57681 مصیب عطف ناوخی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57682 علیرضا عطوفت انزابی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
57683 مهند محمد عطیه عطیه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
57684 وحید عظمیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
57685 سیدرضا عظیم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
57686 ملیکا عظیم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57687 معصومه عظیم زاده تبریز 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
57688 ارسلان عظیم بگی راد 1379 علوم پايه زمین شناسی
57689 عظیم عظیم پناه 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57690 الهه عظیم پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57691 عظیم عظیم پورمقدم 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57692 اکرم عظیم دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57693 حمیدرضا عظیم زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
57694 سیدجواد عظیم زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57695 سیدجواد عظیم زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
57696 سیدجواد عظیم زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
57697 سیدحسین عظیم زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57698 سیدمرتضی عظیم زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57699 طاهره عظیم زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57700 علی عظیم زاده 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709906