راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 57601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57601 طوبی عباسی دلوئی 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
57602 معصومه عباسی دلوئی 1373 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
57603 معصومه عباسی دلوئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
57604 طوبی عباسی دلویی 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
57605 راضیه عباسی دنگسرکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57606 فریدون عباسی دوانی 1363 علوم پايه فیزیک
57607 رویا عباسی دوغ ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
57608 صابره عباسی راد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
57609 نجمه عباسی راد 1384 علوم پايه فیزیک
57610 صدیق عباسی راژان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57611 حاتم عباسی رستمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57612 عادله عباسی رستمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
57613 مریم عباسی رشتخواری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
57614 سوسن عباسی زاده 1366 علوم پايه دبیری شیمی
57615 مجید عباسی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
57616 مهدی عباسی زرمهری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
57617 هادی عباسی زهان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57618 ریحانه عباسی سرمزده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57619 ریحانه عباسی سرمزده 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
57620 مهدی عباسی سرمزده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57621 سمیرا عباسی سلطان ابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57622 الهام عباسی سیوکی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
57623 مهدی عباسی شاهکوه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57624 مریم عباسی شایه 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
57625 سعیده عباسی شمیرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57626 شکیبا عباسی شمیرانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57627 شکیبا عباسی شمیرانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
57628 زهرا عباسی شهرستانک 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
57629 محمود عباسی شیرازی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
57630 سیدعلی عباسی صفی آبادی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57631 امید عباسی صید آباد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
57632 بهاره عباسی طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57633 حسین عباسی علی کمر 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
57634 رضا عباسی علی کمر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57635 رضا عباسی علی کمر 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
57636 منیره عباسی علی کمر 1381 علوم رياضي ریاضی محض
57637 منیره عباسی علی کمر 1385 علوم رياضي ریاضی محض
57638 فاطمه عباسی عنبرکه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
57639 محمدرضا عباسی فاروجی 1354 علوم رياضي ریاضی
57640 مریم عباسی فاروجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57641 احمد عباسی فر 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57642 ازاده عباسی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57643 علی عباسی فرد 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
57644 الاله عباسی قادی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57645 بیژن عباسی قادی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
57646 غزاله عباسی قادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57647 مسعود عباسی قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57648 شهرام عباسی قلعه جوق 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
57649 رضا عباسی قلعه عباسی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57650 زهرا عباسی قلعه نوئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
57651 اعظم عباسی کرقند 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
57652 فاطمه عباسی کریم آباد 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57653 شهرام عباسی کلان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57654 صدیقه عباسی کوشک مهدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
57655 علی عباسی کوشک مهدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57656 الهام عباسی گراوند 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
57657 زینب عباسی گنجی 1392 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
57658 طاهره عباسی گونجوک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57659 مصطفی عباسی گیوشاد 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
57660 رضا عباسی ماکرانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
57661 ارزو عباسی مایوان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57662 اعظم عباسی محمدآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57663 احمد عباسی مقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57664 الهه عباسی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57665 بهجت عباسی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57666 حسین عباسی مقدم 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
57667 زهرا عباسی مقدم 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57668 صفا عباسی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57669 فاطمه عباسی مقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57670 فرناز عباسی مقدم 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57671 راضیه عباسی مقدم بایگی 1375 علوم رياضي آمار
57672 مریم عباسی منجزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57673 سمانه عباسی مندی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
57674 رضا عباسی موخر 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
57675 علی عباسی مود 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
57676 محمدرضا عباسی میبدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57677 مجتبی عباسی میم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57678 حسن عباسی نژاد 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57679 رضا عباسی نژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
57680 محمدتقی عباسی نژاد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57681 ژاله عباسی نژادمود 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57682 نسترن عباسی نژادمود 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57683 مریم عباسی وصالیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57684 مجتبی عباسی هاشم آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
57685 سمیرا عباسی ینگه قلعه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57686 اعظم عباسیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57687 اکرم عباسیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57688 الهه عباسیان 1385 علوم رياضي آمار
57689 امیر عباسیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57690 جلال عباسیان 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
57691 حسین عباسیان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
57692 ساناز عباسیان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
57693 سعید عباسیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
57694 سوسن عباسیان 1356 علوم پايه دبیری شیمی
57695 سیدابوالفضل عباسیان 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57696 شیوا عباسیان 1371 علوم پايه زمین شناسی
57697 صادق عباسیان 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
57698 عاطفه عباسیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57699 عباس عباسیان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
57700 عباس عباسیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299412