راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 57701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57701 حسن صمدیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57702 آزاده صمدیانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57703 رویا صمدیانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57704 علیرضا صمدیانی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
57705 غلامرضا صمدیانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
57706 نجمه صمدیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57707 حسین صمدیه 1376 علوم پايه فیزیک
57708 حسین صمدیه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57709 حسین صمدیه 1389 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
57710 زکیه صمدیه 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57711 محبوبه صمدیه 1382 علوم پايه زمین شناسی
57712 محبوبه صمدیه 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
57713 مرضیه صمدیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57714 نرجس صمدیه 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
57715 هادی صمدیه 1390 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
57716 رضا صمصامی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57717 رضوان صمصامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
57718 رضوان صمصامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
57719 سپیده صمصامی 1393 علوم پايه فیزیک
57720 صدیقه صمصامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
57721 مهرداد صمصامی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
57722 فرید صمصامی خداداد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57723 محبوبه صمصامی قازقان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57724 امیر صمصامی کوشک اباد 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه
57725 عبدالرحمن صمیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57726 سمیرا صمیم پور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57727 سمیرا صمیم پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
57728 جواد صمیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57729 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57730 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57731 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57732 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57733 سمانه صمیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57734 سمیه صمیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57735 سیدکاظم صمیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57736 سیده مهدیه صمیمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57737 عذرا صمیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57738 مرضیه صمیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
57739 مرضیه صمیمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
57740 مهران صمیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57741 مهران صمیمی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57742 منصوره صمیمی چنار 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
57743 جواد صمیمی رباط 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57744 فرهمند صمیمی رشتخوار 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57745 زهرا صمیمی سارنگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
57746 حسین صمیمی فرد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57747 اکرم صمیمی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57748 شعبانعلی صمیمی گرد 1364 علوم پايه زمین شناسی
57749 سارا صمیمی لقمانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
57750 علیرضا صمیمی متقی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57751 ملیحه صمیمی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57752 پریسا صناعت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57753 حامد صناعت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57754 احسان صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57755 بتول صناعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57756 بتول صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
57757 افشین صناعی سده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
57758 محمّدهادی صناعی مقدم 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
57759 فائزه صنایع پرکار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57760 حمیدرضا صندوقچین 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
57761 صدیقه صندوقی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57762 اعظم صنعت جو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57763 اعظم صنعت جو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57764 سهیلا صنعت نگار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57765 امیر حسین صنعت کار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
57766 فاطمه صنعت کار 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57767 لیلا صنعت کار 1382 علوم پايه زمین شناسی
57768 مجید صنعت کارچایجانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57769 مجید صنعت کارچایجانی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57770 سمانه صنعت گر 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
57771 سارا صنعت نگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57772 سارا صنعت نگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57773 محمدرضا صنعتکار 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57774 رایحه صنعتگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57775 سمانه صنعتگر 1384 علوم پايه فیزیک
57776 مجید صنعتگر 1386 علوم رياضي آمار
57777 مجید صنعتگر 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
57778 علی صنعتگر قوچانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
57779 احمد صنعتگرایوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
57780 اکرم صنعتگرایوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57781 زینب صنعتگرایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57782 اعظم صنعتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
57783 افسانه صنعتی 1374 علوم پايه زمین شناسی
57784 الهه صنعتی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
57785 حسین صنعتی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57786 زهرا صنعتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
57787 زهرا صنعتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57788 زینب صنعتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57789 زینب صنعتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57790 سمیه صنعتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57791 سهیل صنعتی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57792 سیدسینا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
57793 سیده معصومه صنعتی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
57794 شاهرخ صنعتی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57795 شیرین صنعتی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57796 شیرین صنعتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
57797 شیوا صنعتی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
57798 شیوا صنعتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
57799 طاهره صنعتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57800 عاطفه صنعتی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226226