راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 57901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57901 مصطفی طاهری هروی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
57902 امیر طاهری یگانه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
57903 احمد طاهریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57904 ارش طاهریان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57905 الناز طاهریان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57906 ایمان طاهریان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
57907 بتول طاهریان 1381 علوم پايه زمین شناسی
57908 جواد طاهریان 1392 مهندسي مهندسی صنایع
57909 حسین طاهریان 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57910 حسین طاهریان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
57911 حسین طاهریان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57912 راضیه طاهریان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57913 ریحانه طاهریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57914 زهرا طاهریان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57915 زهرا طاهریان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57916 زهرا طاهریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
57917 سمانه طاهریان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
57918 سمانه طاهریان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
57919 طاهره طاهریان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
57920 طاهره طاهریان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57921 علی اکبر طاهریان 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57922 علیرضا طاهریان 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57923 فرزانه طاهریان 1356 علوم پايه فیزیک
57924 کاظم طاهریان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57925 مرجان طاهریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57926 مریم طاهریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57927 مصطفی طاهریان 1388 مهندسي مهندسی شیمی
57928 مصطفی طاهریان 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
57929 معصومه طاهریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57930 معصومه طاهریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57931 معصومه طاهریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
57932 مهدی طاهریان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57933 مهشید طاهریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57934 میثم طاهریان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
57935 میثم طاهریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
57936 میلاد طاهریان 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57937 میلاد طاهریان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57938 ناصر طاهریان 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
57939 ناصر طاهریان 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57940 نجمه طاهریان 1379 علوم پايه فیزیک
57941 نجمه طاهریان شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57942 شهرزاد طاهریان صراف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57943 معصومه طاهریان قادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57944 عاطفه طاهریان کلاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57945 عاطفه طاهریان کلاتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
57946 حسین طاهریان مقدم 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
57947 زهرا طاهریان مقدم 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
57948 ابوالقاسم طاهونچی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
57949 مسعود طاهونچی شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
57950 مهدی طاهونچی شاندیز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
57951 محمد طایفه علی اکبرخانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57952 بهاره طایفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57953 محمد طایفی نصرآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57954 حسین طایق نصرابادی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57955 امیر طایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
57956 سیدکاظم طبائی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57957 سیده مرضیه طبائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
57958 فاطمه سادات طبائی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
57959 بهاره طباخ شیرازی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57960 فریال طباخ شیرازی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
57961 مهدی طباخ قزوینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57962 ناهید طباخ گوهرشاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57963 لیلی طباخیان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57964 لیلی طباخیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
57965 مهسا طباخیان مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57966 مهسا طباخیان مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57967 عطیه سادات طباطبا ئی شهرآباد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57968 اعظم السادات طباطبائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
57969 بی بی فاطمه طباطبائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57970 بی بی مهدیه طباطبائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57971 حسنیه طباطبائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
57972 زکیه سادات طباطبائی 1375 علوم پايه فیزیک
57973 زهره بیگم طباطبائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57974 سید سلمان طباطبائی 1385 علوم پايه زمین شناسی
57975 سیدابوذر طباطبائی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57976 سیدحسین طباطبائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57977 سیدحسین طباطبائی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57978 سیدحسین طباطبائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
57979 سیدمحمد طباطبائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57980 سیدمحمد طباطبائی 1354 علوم پايه زمین شناسی
57981 سیدمحمدحسین طباطبائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
57982 سیدمحمدرضا طباطبائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
57983 سیدمحمدصادق طباطبائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57984 سیدمحمدصادق طباطبائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
57985 سیدمحمود طباطبائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
57986 سیدمرتضی طباطبائی 1364 علوم رياضي آمار
57987 سیدمصطفی طباطبائی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
57988 سیدمهدی طباطبائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57989 سیده زهرا طباطبائی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
57990 سیده سمیرا طباطبائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
57991 سیده سمیرا طباطبائی 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
57992 سیده فاطمه طباطبائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57993 سیده مریم طباطبائی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
57994 سیده مریم طباطبائی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
57995 سیدهادی طباطبائی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
57996 صدیقه طباطبائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57997 طیبه طباطبائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57998 علی رضا طباطبائی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57999 غلام حسین طباطبائی 1363 كشاورزى امور دامی
58000 فاطمه سادات طباطبائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729636