راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 57901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57901 غلامرضا صهبائی زارعی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
57902 امیرعطا صهبائی لطفی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57903 فاطمه صهبائی لطفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57904 معصومه صهبائی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57905 ازاده صهبایی احمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57906 سیده سیمین صهبایی رضوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57907 رویا صهبایی قدیمی 1385 علوم پايه فیزیک
57908 الیاس صیاحی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
57909 مصطفی صیاحی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57910 امیر صیاحی بجستانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
57911 حامد صیاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
57912 سمانه صیاد 1383 مهندسي مهندسی شیمی
57913 عاطفه صیاد 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
57914 علیرضا صیاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57915 محمد صیاد 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57916 محمدحسن صیّاد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
57917 پگاه صیادامین 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
57918 المیرا صیادچی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57919 رمضان صیادسالار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57920 الهام صیادعبدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
57921 ایمان صیادمحمدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
57922 ذبیح اله صیادنامنی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57923 آذردخت صیادی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
57924 چیمن صیادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
57925 حاجی مراد صیادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57926 حلیمه صیادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57927 حلیمه صیادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57928 سبحان صیادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
57929 سمانه صیادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57930 سمیه صیادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
57931 غلامحسین صیادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
57932 فروهه صیادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57933 مرجان صیادی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57934 هاجر صیادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57935 هادی صیادی 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
57936 علیرضا صیادی اناری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57937 حدیثه صیادی برزل آباد 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
57938 سمیّه صیادی فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57939 مصطفی صیادی قصبه 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
57940 سعیده صیادی لطف آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57941 فاطمه صیادی موبندانی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57942 علیرضا صیاف زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
57943 محمدصادق صیام پوراشکاوندی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
57944 بصیر صیامی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
57945 حسن صیامی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
57946 فاطمه صیامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
57947 فهیمه صیامی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57948 قدیر صیامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57949 محدثه صیامی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
57950 مریم صیامی 1381 علوم پايه فیزیک
57951 زهرا صیامی کلاتی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57952 فاطمه صیامی درمیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
57953 جواد صیامی کاخکی 1386 علوم رياضي آمار
57954 الهام صیامی کتلر 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
57955 فاطمه صیامی گوجه 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57956 زهیر صیامیان گرجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57957 یحیی صیدائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
57958 غلامرضا صیداحمدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57959 علی صیدالی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57960 لیلا صیدالی جوانمردی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57961 فهیمه صیدانلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
57962 الهام صیدمحمدخانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
57963 حمیده صیدمحمدخانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
57964 فاطمه صیدمحمدخانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
57965 الهه صیدمحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
57966 محمود صیدمحمدی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
57967 تیمور صیدنظری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
57968 آرش صیدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
57969 رضا صیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
57970 زهرا صیدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
57971 طاهره صیدی خرم آباد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57972 فاطمه صیدی کوه باد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
57973 سارا صیرفی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57974 محبوبه صیف 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
57975 صابر صیفوری طغرالجردی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57976 زهرا صیفی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57977 سارا صیفی 1384 علوم پايه زمین شناسی
57978 سمانه صیفی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
57979 سمانه صیفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
57980 سیمین صیفی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
57981 محمد صیفی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
57982 ذکیه صیفی فخرآبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
57983 سلیمان صیقل 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
57984 زری صیقل زنان مشهدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57985 صدیقه صیقل زنان مشهدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
57986 عباس صیقلی کومله 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
57987 مجید صیقلیان 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
57988 ازاده ضابط 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
57989 ام البنین ضابط 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57990 سارا ضابط 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
57991 سودابه ضابط 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
57992 طوبی ضابط 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57993 عبدالکریم ضابط 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
57994 فاطمه ضابط 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
57995 فاطمه ضابط 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
57996 مریم ضابط 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
57997 مریم ضابط 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
57998 زینب ضابط بهروز 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57999 محمد ضابط نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58000 زهره ضابطبهروز 1381 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199243