راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,953

نمایش موارد : 58001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58001 سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58002 حمید عبدالخالقی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58003 جمعه بیک عبدالرحمن اف 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58004 ملک علی عبدالرحمنی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58005 خورشید عبدالرحیم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58006 حامد عبدالرحیمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58007 محسن عبدالرحیمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58008 فهیمه عبدالرزاقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58009 عباس عبدالکاظم عبدالرضا عبدالرضا 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
58010 محمدرضا عبدالرضایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58011 مرضیه عبدالرضایی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58012 علی جبار عبدالساده 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
58013 فاطمه عبدالسلامی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58014 نرجس عبدالسلامی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58015 یاسمین عبدالسلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58016 یاسمین عبدالسلامی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
58017 آنّا عبدالشاهی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
58018 صبا عبدالشاهی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
58019 مهرانه عبدالشاهی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
58020 نیوشا عبدالصمدی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
58021 ایناس عبدالمجید عبدالعباس عبدالعباس 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58022 جعفر عیسی عبدالعباس 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58023 اعظم عبدالعظیمی نجف ابادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58024 حکمت اله عبدالعلی 1362 مهندسي عمران روستايي
58025 جعفر عبدالعلی زاده 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58026 علی اکبر عبدالعلی زاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58027 فاطمه عبدالعلی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58028 فاطمه عبدالعلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
58029 حسین عبدالعلی زاده شادمهری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58030 آزاده عبدالعلی زاده فرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
58031 ژیلا عبدالعلیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58032 فریده عبدالغفوریان 1393 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
58033 سلمان عبدالقادری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58034 باقر طالب عبدالکاظم 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58035 باسم محمد عبدالکریم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
58036 محمد عبدالکریم احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58037 مسلم عبدالکریم پورشربیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58038 حسین عبدالکریم صالح 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58039 مصلحت عبدالکریمی 1366 علوم رياضي ریاضی
58040 جمشید عبدالکریمی طوقچی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
58041 حسن عبدالله 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58042 یعرب عبدالله 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
58043 فاریز عبدالله اف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58044 سحر عبدالله پور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
58045 مریم عبدالله پور 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
58046 مریم عبدالله پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58047 معصومه عبدالله پورکریزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58048 بتول عبدالله پورهرمزدابادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58049 نصرت الله عبدالله چالکی 1355 علوم رياضي ریاضی
58050 توکتم عبدالله زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58051 رفعت عبدالله زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58052 زهرا عبدالله زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
58053 زهرا عبدالله زاده 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
58054 فاطمه عبدالله زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58055 فریده عبدالله زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
58056 منیره عبدالله زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58057 ریحانه عبدالله زاده خادر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
58058 سیدحمزه عبدالله زاده درونکلایی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
58059 حسین عبدالله زاده رافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58060 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58061 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58062 سیده سمانه عبدالله زاده عربی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
58063 محمدحسین عبدالله نژاد 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
58064 فرزاد عبدالله نیا 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58065 فریده عبدالله یار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58066 رمضانعلی عبدالله یارفیض 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58067 آرزو عبداللهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58068 احسان عبداللهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
58069 الهه عبداللهی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58070 جواد عبداللهی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58071 حسین عبداللهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58072 حمید عبداللهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
58073 داود عبداللهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58074 راحله عبداللهی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58075 رحیمه عبداللهی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58076 روح الله عبداللهی 1376 علوم پايه فیزیک
58077 زهرا عبداللهی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58078 زهرا عبداللهی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58079 زهرا عبداللهی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58080 زهره عبداللهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
58081 ساره عبداللهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58082 ساره عبداللهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
58083 سمانه عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58084 سمانه عبداللهی 1379 علوم رياضي آمار
58085 سمانه عبداللهی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
58086 سمانه عبداللهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
58087 سمانه عبداللهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
58088 سمیرا عبداللهی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58089 سیّده زهرا عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58090 صدیقه عبداللهی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58091 ضیامهر عبداللهی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58092 طاهره عبداللهی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58093 عالیه عبدالّلهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58094 عبداله عبداللهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
58095 عبداله عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
58096 علی عبداللهی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58097 علی عبداللهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
58098 علیرضا عبداللهی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58099 عماد عبداللهی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58100 فاطمه عبداللهی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37529087