راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 58001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58001 صولت عسکری دشت بیاض 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58002 صبا عسکری دشت بیاض 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58003 نیره عسکری رابری 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58004 حسین عسکری راد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58005 صدیقه عسکری زاده 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58006 محمدرضا عسکری زاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
58007 مهدیه عسکری زاده خنامان 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
58008 مارال عسکری سیرچی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58009 سیدعبدالله عسکری طباطبائی 1353 مهندسي راه و ساختمان
58010 سمانه عسکری فرسنگی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
58011 جلال عسکری فرسنگی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58012 ساجده عسکری فرسنگی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58013 سمانه عسکری فرسنگی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58014 علیرضا عسکری فرسنگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58015 مجتبی عسکری قوچانی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58016 بتول عسکری کزج 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58017 علی اکبر عسکری کلاته نو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58018 مرضیه عسکری نیا 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58019 عارفه عسکری واوسری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
58020 مینا عسکری ورنوسفادرانی 1384 علوم پايه فیزیک
58021 رضا عسکریان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58022 زهرا عسکریان 1387 علوم پايه فیزیک
58023 محمد عسکریان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58024 محمد عسکریان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58025 مریم عسکریان 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
58026 مهشید عسکریان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58027 شهاب الدین عسکریان بجستانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
58028 بنفشه عسکریان تبریزی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58029 ا لهام عسکریان کاخ 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
58030 ابوالفضل عسکریان کلات 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58031 سیدسعید عسکریانی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
58032 فهیمه عسگرآبادی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
58033 عبدالمجید عسگرابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
58034 ریحانه عسگرپور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
58035 ریحانه عسگرپور 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
58036 ساناز عسگرپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58037 ساناز عسگرپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58038 علی عسگرپور 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
58039 محمدرضا عسگرپور 1362 مهندسي مهندسی عمران
58040 ابوالقاسم عسگرزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58041 سیداحسان عسگرزاده خراسانی 1384 علوم پايه فیزیک
58042 خدیجه عسگرزاده طرقبه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
58043 رجبعلی عسگرزاده طرقبه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58044 سمیه عسگرشمسی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58045 سمانه عسگرنژاد 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
58046 رودابه عسگرنیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58047 طلیعه عسگرنیافعال 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58048 ابوالفضل عسگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58049 احمد عسگری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
58050 الهام عسگری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58051 تکتم عسگری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58052 حسین عسگری 1376 علوم پايه فیزیک
58053 حمیدرضا عسگری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58054 زهرا عسگری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58055 زهرا عسگری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
58056 زهرا عسگری 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
58057 زهرا عسگری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58058 سلیله عسگری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58059 سیدعلی اکبر عسگری 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
58060 سیده غزاله عسگری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58061 شروین عسگری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
58062 عادله عسگری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58063 علی عسگری 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58064 علی اکبر عسگری 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
58065 علی اکبر عسگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
58066 علی اکبر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58067 فاطمه عسگری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58068 فرید عسگری 1372 علوم رياضي آمار
58069 کاظم عسگری 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
58070 ماریا عسگری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
58071 محسن عسگری 1376 علوم رياضي آمار
58072 محمد عسگری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58073 محمدصادق عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
58074 محمود عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
58075 مسعود عسگری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
58076 معصومه عسگری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58077 منیر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58078 مهرداد عسگری 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
58079 میثم عسگری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58080 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1378 مهندسي مهندسی عمران - آب
58081 افسانه عسگری دیارجان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58082 نجمه عسگری بیلندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58083 نجمه عسگری بیلندی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
58084 فاطمه عسگری پناه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58085 برزو عسگری پیربلوطی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
58086 قباد عسگری جعفرابادی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
58087 ربابه عسگری چانوچایی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58088 راهله عسگری خادر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58089 هادی عسگری خادر 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
58090 وحیدرضا عسگری دریوسفی درانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58091 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58092 سمانه عسگری ساری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
58093 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58094 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
58095 صدیقه سادات عسگری طباطبائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58096 سید محمد جواد عسگری طباطبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58097 عباس عسگری طرقبه 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58098 مصطفی عسگری فرسنگی 1382 علوم پايه فیزیک
58099 مصطفی عسگری فرسنگی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
58100 نجمه عسگری فرسنگی 1380 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549806