راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 58101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58101 سیدالیاس طباطبایی زاده 1381 دامپزشكي دامپزشکی
58102 فاطمه سادات طباطبایی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
58103 خدیجه طباطبایی سیفی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
58104 سیده فهیمه طباطبایی شهرآباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
58105 بی بی مریم طباطبایی شهراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58106 فاطمه السادات طباطبایی شهراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58107 اتنا طباطبایی فخار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58108 سیدامین طباطبایی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58109 مهدی طباطبایی قمشه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
58110 زینب السادات طباطبایی لطفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
58111 سیدحسن طباطبایی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58112 سیدامیرمحمد طباطبایی واعظ 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58113 سیددانیال طباطبایی یزدی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58114 سیده نجمه طباطبایی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58115 شکوفه طباطبایی یزدی 1376 علوم پايه فیزیک
58116 فریده طباطبایی یزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58117 زهراسادات طباطباییان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
58118 زهراسادات طباطباییان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (میدان)
58119 سمیه طبخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
58120 کرامت طبرزدی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
58121 محسن طبرستانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
58122 تایماز طبری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
58123 تایماز طبری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
58124 حامد طبری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
58125 حسن طبری 1353 مهندسي راه و ساختمان
58126 علی طبری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58127 محمدعلی طبری آبکوه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58128 طاهره طبری زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
58129 جواد طبری شاهان دشت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58130 عاطفه طبری فرد 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
58131 عاطفه طبری فرد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
58132 عباس طبری فرد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58133 مسعود طبری فرد 1354 علوم پايه فیزیک
58134 سهیلا طبری کوچکسرائی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58135 الهه طبسی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58136 امیر طبسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58137 بتول طبسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58138 بی بی فهیمه طبسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58139 حسن طبسی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
58140 حسین طبسی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58141 حسین طبسی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58142 حمید طبسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58143 حمید طبسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58144 راحله طبسی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58145 رضا طبسی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58146 سارا طبسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58147 ساناز طبسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
58148 سکینه طبسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58149 سیده سکینه طبسی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
58150 طلعت طبسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58151 طناز طبسی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58152 عاطفه طبسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
58153 عذرا طبسی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
58154 عزت طبسی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58155 فرزاد طبسی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58156 مجید طبسی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
58157 محسن طبسی 1394 دامپزشكي بافت شناسی
58158 محمّد طبسی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58159 مرضیه طبسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58160 مریم طبسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58161 مریم طبسی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58162 مریم سادات طبسی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58163 مریم سادات طبسی 1387 علوم پايه فیزیک
58164 مژگان طبسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58165 مصطفی طبسی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
58166 منصوره السادات طبسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58167 مهلا طبسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58168 مهین طبسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58169 نفیسه السادات طبسی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58170 محمد طبسی زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
58171 احمد طبسی سبزوار 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58172 شاهد طبسی کاخکی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
58173 فریده طبسی کاخکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
58174 نازگل طبسی کاخکی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
58175 فاطمه طبسی نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58176 فاطمه طبسی نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
58177 فاطمه طبسی نژاد 1388 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
58178 رسول طبسیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58179 سمیرا طبسیان 1383 علوم رياضي آمار
58180 مهشاد طبسیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
58181 هایده طبسیان 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
58182 لادن طبطبائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58183 مرتضی طبق فروش 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58184 محمد طبقچی عباس زاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58185 فرزین طبیب زاده گناوه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
58186 فرزین طبیب زاده گناوه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
58187 آزیتا طبیبی 1380 هنر نيشابور نقاشی
58188 بهشته طبیبی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58189 سمانه طبیبیان 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
58190 سیدمسعود طبیبیان 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58191 حسن طبیعی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58192 حسن طبیعی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58193 زهره طبیعی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58194 محمد طبیعی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58195 مریم طبیعی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58196 هاجر طحامی 1388 علوم پايه زمین شناسی
58197 ادریس طحان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58198 رضا طحان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58199 عاطفه طحان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
58200 فاطمه طحان 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765385