راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 58201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58201 دینا ظهیری طوسی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
58202 علی ظهیری طوسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58203 نونا ظهیری طوسی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58204 سیده متینه ظهیری مقانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
58205 سید مجید ظهیری ممقانی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
58206 مصطفی ظهیری نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58207 حسن ظهیریان 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
58208 زهره ظهیریان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58209 امیرعلی عابد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58210 ثمینه عابد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58211 داود عابد 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58212 رسول عابد 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58213 سعید عابد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58214 سعید عابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58215 سعید عابد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58216 سمیه عابد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
58217 مرتضی عابد 1382 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
58218 مهروز عابد 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58219 معصومه عابد بغدادی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58220 قربانعلی عابداف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58221 راضیه عابدپور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
58222 علیرضا عابدپور 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
58223 نادره عابدپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58224 مریم عابدخراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58225 مهران عابدخراسانی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58226 نازلی عابدخراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58227 مینا عابدخسروی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58228 سمانه عابدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58229 صفی اله عابدزاده 1353 مهندسي راه و ساختمان
58230 عقیل عابدزاده 1388 علوم پايه فیزیک
58231 محمد عابدزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58232 مریم عابدزاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58233 مسعود عابدزاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58234 ویدا عابدزاده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58235 حسین عابدزاده سعیدی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58236 هادی عابدزاده سعیدی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58237 هاشم عابدزاده سعیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58238 مهدیه عابدزاده فیض آبادی 1388 علوم پايه فیزیک
58239 میلاد عابدزاده مرویان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58240 فهیمه سادات عابدسعیدی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58241 فهیمه سادات عابدسعیدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
58242 ملیحه سادات عابدسعیدی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
58243 سحر عابدکوران کردیه 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
58244 حامد عابدنیا 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58245 حبیب الله عابدهدتنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58246 آتنا عابدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58247 آزاده عابدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58248 ابراهیم عابدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58249 ابوالفضل عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58250 ارزو عابدی 1369 علوم پايه زمین شناسی
58251 الیاس عابدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58252 امیر عابدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
58253 به آفرین عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58254 تکتم عابدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
58255 جعفر عابدی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58256 جواد عابدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58257 جهانگیر عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58258 حسن عابدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
58259 حسین عابدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58260 حسین عابدی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58261 حسین عابدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58262 حسین عابدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58263 حسین عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58264 حسین عابدی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58265 خداداد عابدی 1363 كشاورزى امور زراعی
58266 ربابه عابدی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
58267 رقیه عابدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58268 زهرا عابدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
58269 زهراالسادات عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58270 زهره عابدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
58271 سامر سعدون شنغاره عابدی 1395 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
58272 سبا عابدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58273 سعید عابدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58274 سعید عابدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58275 سعیده عابدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58276 سمانه عابدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58277 سمیه عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58278 طاهره عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
58279 طیبه عابدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58280 عارف عابدی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
58281 عباس عابدی 1369 علوم پايه فیزیک
58282 عباس عابدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58283 عباس عابدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58284 عذرا عابدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58285 علی عابدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58286 علی عابدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58287 علی اکبر عابدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58288 علیرضا عابدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58289 علیرضا عابدی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
58290 علیرضا عابدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58291 علیرضا عابدی 1363 علوم پايه زمین شناسی
58292 غلامرضا عابدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
58293 فاطمه عابدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58294 فاطمه عابدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58295 فاطمه عابدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58296 فاطمه عابدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58297 فاطمه عابدی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
58298 فاطمه عابدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58299 فاطمه عابدی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
58300 فاطمه عابدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان (آموزش محور)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39466225