راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 58301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58301 سیدمهدی ضیائیان کاظم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58302 محمد ضیائیان مفید 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
58303 شادی ضیائیان مهدی زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58304 نوید ضیائیان مهدی زاده 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58305 ندا ضیائیان مهدیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58306 نوید ضیائیان مهدیزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58307 مهسا ضیابخش دیلمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
58308 رضا ضیاتوحیدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58309 رضا ضیاتوحیدی 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه
58310 سیامک ضیاخدادادیان 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58311 رقیه ضیاخرازی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58312 مهدی ضیارجائی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58313 جلال ضیاظریفی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58314 سیداحمد ضیافتی 1376 علوم پايه شیمی
58315 عباس ضیافتی بافراست 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58316 حمیده ضیافتی طالبی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
58317 سیدعلی ضیافتی فهمیده ثانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
58318 سیدعلی ضیافتی فهمیده ثانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58319 زهرا ضیافتی کفش دوگر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58320 زهرا ضیافتی کفش دوگر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (آموزش محور)
58321 اکرم ضیافتی مالدار 1382 دامپزشكي دامپزشکی
58322 اشرف ضیافتی مستفیض 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58323 اعظم ضیافتی مستفیض 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58324 احمد ضیایی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58325 بی بی انیسه ضیایی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
58326 بی بی مریم ضیایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58327 پریسا ضیایی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58328 سیدعلی رضا ضیایی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58329 سیدمحسن ضیایی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58330 سیدمهدی ضیایی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58331 سیده اکرم ضیایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58332 سیده سلیل ضیایی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58333 طاهره ضیایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58334 محسن ضیایی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58335 نادیا ضیایی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58336 نیکو ضیایی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58337 سعید ضیایی جنان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58338 نسترن ضیایی حکم آبادی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
58339 شهرام ضیایی داوری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58340 سارا ضیایی شیروان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58341 سیما ضیایی شیروان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58342 فرخ ضیایی فرد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58343 الهام ضیایی قوچان عتیق 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58344 غلامرضا ضیایی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58345 زکیه ضیایی موحد 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58346 روح الله ضیایی نیا 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58347 سمانه ضیایی نیا 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
58348 فاطمه ضیع پور 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58349 زهرا ضیغم 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
58350 ملیحه ضیغم اسدی 1374 علوم پايه فیزیک
58351 بهاره ضیغم جهانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
58352 اذر ضیغمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
58353 شهرزاد ضیغمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
58354 علی ضیغمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58355 محسن ضیغمی 1372 علوم رياضي ریاضی
58356 مژگان ضیغمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
58357 رضا ضیغمی گل 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58358 حسین ضیغمی نژاد 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
58359 صدیقه طائفی گرمه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58360 فاطمه طائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
58361 امین طاحونه نشلجی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58362 سیدعلی طاحونی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58363 صدیقه طاحونی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
58364 نازنین طاحونی نامقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
58365 بنیامین طارقیان 1393 مهندسي مهندسی عمران
58366 رضا طارقیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58367 عطا طاریمرادی 1367 علوم رياضي آمار
58368 بی بی خدیجه طاطار 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
58369 میلاد طاطاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58370 یونس طاطاری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
58371 خدیجه طاطی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58372 ذالفقار طاعت نژاد 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58373 آزاده طاعتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58374 آزاده طاعتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
58375 علی اکبر طاعتی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58376 فاطمه طاعتی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58377 فاطمه طاعتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
58378 فاطمه طاعتی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
58379 نفیسه طاعتی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58380 سهیل طاعتی راد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58381 اکرم طاعتی زاده 1375 علوم رياضي آمار
58382 مجید طاغوتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
58383 محمد طاغونی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
58384 محمد طاغونی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
58385 طاهره طافی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58386 غزاله طاق دره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
58387 رضا طاقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58388 حسین طاقیان 1352 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
58389 عباس طالاری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58390 مهلا طالاری 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58391 سعیده طالب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58392 شقایق طالب 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58393 علیرضا طالب 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
58394 فاطمه طالب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58395 فرزاد طالب 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58396 افشین طالب العلم 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58397 ساحل طالب بیدختی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58398 علیرضا طالب بیدختی 1374 علوم پايه زمین شناسی
58399 بتول طالب پور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58400 مهدی طالب پور 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226211