راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 58301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58301 ویدا طیرانی بابائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58302 سیدعلیرضا طیرانی بطحائی 1353 مهندسي راه و ساختمان
58303 سّیده سعیده طیرانی بطحائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58304 شهزاد طیرانی بطحایی 1382 علوم رياضي آمار
58305 امیرسامان طیرانی چرمچی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
58306 حمیدرضا طیرانی چرمچی 1363 علوم پايه زمین شناسی
58307 امیرمحمد طیرانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58308 مهلا طیرانی زارع 1392 مهندسي مهندسی صنایع
58309 علی طیرانی نجاران 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58310 علی طیرانی نجاران 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58311 فرزانه طیرانی نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58312 مهدی طیرانی نجاران 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58313 الهام طیرانی نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58314 حمید طیرانی نیک نژاد 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
58315 حجت اله طیرانیان حبیب پور 1382 علوم پايه فیزیک
58316 اکرم طیرانیان حسینی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58317 سیدآرش طیرانیان حسینی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58318 سیدسعید طیرانیان حسینی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58319 سیدسعید طیرانیان حسینی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
58320 سیدمحمدعلی طیرانیان حسینی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58321 سمیرا طیرانیان رنجبر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58322 سمیرا طیرانیان رنجبر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58323 امیر طیرانیان مرویان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
58324 ایمان طیرونی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
58325 حسن طیری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58326 صادق طیفوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58327 حمید طیموری 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
58328 سمیرا طیموری 1384 علوم رياضي آمار
58329 سمیرا طیموری 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
58330 محسن طیموری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
58331 مهدی طیموری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58332 احمد طینتی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58333 جواد طیوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58334 امل طیوری یگانه 1362 علوم پايه زمین شناسی
58335 محمّدرضا ظاهر آراء 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
58336 طاهره ظاهرآرا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58337 عذرا ظاهربین اوشیبی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
58338 محمّدرضا ظاهرپرستار 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58339 لاله ظاهرتبریزی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58340 ایمان ظاهرسرابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
58341 عهدیه ظاهرفریمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58342 اکرم ظاهری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58343 حمید ظاهری 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
58344 نسرین ظاهری بیرگانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58345 سودابه ظاهری سرابی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
58346 هوشیار ظاهریانی 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
58347 زهرا ظروفچیان مقدم طوسی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58348 مهران ظروفی 1371 علوم رياضي آمار
58349 امید ظریف 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58350 امید ظریف 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
58351 داود ظریف 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58352 فائزه ظریف 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58353 فاطمه ظریف 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58354 فاطمه ظریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58355 مریم ظریف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58356 مهدی ظریف 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58357 مهدی ظریف 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58358 ناصر ظریف 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58359 نوشین ظریف 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58360 مراد ظریف اقاعلیزاده قنادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58361 مراد ظریف اقاعلیزاده قنادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58362 مرضیه ظریف بروجردیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58363 طناز ظریف پرخیالان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58364 محراب ظریف جعفرزاده کرمانی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58365 فاطمه ظریف جلالیان صبور 1374 علوم پايه فیزیک
58366 علی اکبر ظریف جللالیان صبور 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58367 هومن ظریف رضائیان محقر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58368 مژگان ظریف روح بخش بیرجندی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58369 سمانه ظریف سلطانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58370 زهرا ظریف سنگ آتش خباز 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58371 محمد ظریف سیستانی پور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58372 علی ظریف فرخی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58373 حامد ظریف کتابی مشهد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58374 سعید ظریف گرمروددادخواه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58375 آزاده ظریف لولوئی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58376 حسن ظریف مقدم باصفت 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58377 رضا ظریف میرمحمدحسین قاینی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58378 محمد ظریف یزدیان اکبری 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
58379 مهران ظریف آقا علیزاده قنادی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58380 محمدصادق ظریف آهوبره 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58381 سپیده ظریف احمدزاده محمودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58382 پدرام ظریف اعظم کاردانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
58383 محدثه ظریف باقری موقّر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58384 زهرا ظریف بروجردیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58385 معصومه ظریف بروجردیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58386 نعمت اله ظریف بهانژاد موسوی 1357 مهندسي مهندسی عمران
58387 سیده عاطفه ظریف پارسا 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58388 سمیه ظریف پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58389 نگار ظریف پور حسینعلی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58390 نگار ظریف پورحسینعلی یزدی 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
58391 محمدمحسن ظریف پویا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58392 الهام ظریف جعفرزاده کرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58393 راهله ظریف چیان جاوید 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58394 سیده سمانه ظریف حامی صفارذبیح 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58395 سیده سمانه ظریف حامی صفارذبیح 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
58396 مهدیه ظریف حسینیان مهاجرسمنان 1380 علوم پايه زمین شناسی
58397 صفورا ظریف دادخواه نیک روز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58398 مهشید ظریف رئیسیان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58399 یلدا ظریف زرگریان طلاساز 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58400 قاسم ظریف سربازسفیدگر 1355 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100422