راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 58601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58601 محبوبه عباسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
58602 محبوبه عباسی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
58603 محبوبه عباسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58604 محبوبه عباسی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
58605 محسن عباسی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58606 محسن عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
58607 محمد عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
58608 محمد عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
58609 محمد عباسی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58610 محمد عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
58611 محمدادیب عباسی 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
58612 محمدامین عباسی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
58613 محمدجواد عباسی 1354 علوم رياضي ریاضی
58614 محمدحسن عباسی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
58615 محمدرسول عباسی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58616 محمدرضا عباسی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
58617 محمدرضا عباسی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58618 محمدرضا عباسی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
58619 محمدرضا عباسی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
58620 محمدسینا عباسی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
58621 محمدصادق عباسی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
58622 محمدعلی عباسی 1380 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
58623 محمدعلی عباسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
58624 محمدمهدی عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58625 محمود عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58626 محمود عباسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58627 محمود عباسی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
58628 محیا عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58629 مرتضی عباسی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58630 مرتضی عباسی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58631 مرضیه عباسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58632 مرضیه عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58633 مرضیه عباسی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58634 مریم عباسی 1374 علوم رياضي ریاضی
58635 مریم عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
58636 مریم عباسی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
58637 مریم عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
58638 مریم عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
58639 مریم عباسی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
58640 مریم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
58641 مریم عباسی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
58642 مریم عباسی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
58643 مریم عباسی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58644 مصطفی عباسی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
58645 معصومه عباسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58646 معصومه عباسی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58647 معصومه عباسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58648 ملکه عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58649 ملیحه عباسی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58650 منصور عباسی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58651 منصوره عباسی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58652 مه لقا عباسی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
58653 مهدی عباسی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58654 مهدی عباسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58655 مهدی عباسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58656 مهدی عباسی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
58657 مهدی عباسی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58658 مهدی عباسی 1361 علوم پايه زمین شناسی
58659 مهدی عباسی 1354 مهندسي آتشنشاني
58660 مهدی عباسی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
58661 مهسا عباسی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58662 مهسا عباسی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
58663 میترا عباسی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
58664 میثم عباسی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58665 مینا عباسی 1389
58666 نادیا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58667 نجمه عباسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58668 نعیمه عباسی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58669 وجیهه عباسی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
58670 وجیهه عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
58671 وحید عباسی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58672 وحیده عباسی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
58673 هادی عباسی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
58674 هانیه عباسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58675 هدی عباسی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58676 یحیی عباسی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
58677 آتنا عباسی پیروز 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58678 محمودرضا عباسی کهنه 1378 علوم پايه زمین شناسی
58679 محمدعلی عباسی گراوند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58680 سمانه عباسی مقدم 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58681 سیدرامین عباسی نیشابوری 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
58682 فریده عباسی آبروان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58683 آمنه عباسی آغوی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
58684 آمنه عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
58685 احمد عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
58686 وحید عباسی ازرلو 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58687 محمدرضا عباسی ازغدی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58688 ام البنین عباسی استاد 1386 علوم پايه فیزیک
58689 محمداسلام عباسی اسفدن 1371 كشاورزى زراعت
58690 سُمّیه عباسی اصطلخ پشتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
58691 شفیع عباسی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58692 فاطمه عباسی اصل 1383 علوم پايه فیزیک
58693 عاطفه عباسی الیادرانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
58694 بهنام عباسی اول 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58695 جواد عباسی اول 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
58696 علیرضا عباسی اول 1372 كشاورزى زراعت
58697 مهدی عباسی برگو 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
58698 زهرا عباسی بلوچخانه 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58699 حسین عباسی بنده قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58700 سکینه عباسی بورندرق 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38147418