راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 58601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58601 محمد ظهوریان مفتخراحمدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
58602 نرجس خاتون ظهوریان مفتخراردواری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
58603 ریحانه ظهوریان مفتخرالاسلام 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58604 سمانه ظهوریان مفتخرکاظمی 1375 علوم پايه فیزیک
58605 سمانه ظهوریان مفتخرکاظمی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
58606 فهیمه ظهوریان مفتخرلطفی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58607 جواد ظهوریان ملقب 1372 علوم پايه زمین شناسی
58608 حسن ظهوریان ملقب 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58609 فیروزه ظهوریان میاندواب 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
58610 بهاره ظهوریان نیک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58611 امیرپویان ظهیری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58612 امیرپویان ظهیری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
58613 امیرحسن ظهیری 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58614 حسین ظهیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58615 حمید ظهیری 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58616 سمیه ظهیری 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
58617 فرید ظهیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58618 کامبیز ظهیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58619 کتایون معصومه ظهیری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58620 میترا ظهیری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58621 رامین ظهیری رودی 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
58622 رامین ظهیری سبزوار 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58623 زهرا ظهیری سروری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58624 نسرین ظهیری صفا 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58625 دینا ظهیری طوسی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
58626 علی ظهیری طوسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58627 نونا ظهیری طوسی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58628 سیده متینه ظهیری مقانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
58629 سید مجید ظهیری ممقانی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
58630 مصطفی ظهیری نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58631 حسن ظهیریان 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
58632 زهره ظهیریان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58633 امیرعلی عابد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58634 ثمینه عابد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58635 داود عابد 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58636 رسول عابد 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58637 سعید عابد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58638 سعید عابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58639 سعید عابد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58640 سمیه عابد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
58641 مرتضی عابد 1382 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
58642 مهروز عابد 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58643 معصومه عابد بغدادی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58644 قربانعلی عابداف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58645 راضیه عابدپور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
58646 علیرضا عابدپور 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
58647 نادره عابدپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58648 مریم عابدخراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58649 مهران عابدخراسانی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58650 نازلی عابدخراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58651 مینا عابدخسروی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58652 سمانه عابدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58653 صفی اله عابدزاده 1353 مهندسي راه و ساختمان
58654 عقیل عابدزاده 1388 علوم پايه فیزیک
58655 محمد عابدزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58656 مریم عابدزاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58657 مسعود عابدزاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58658 ویدا عابدزاده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58659 حسین عابدزاده سعیدی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58660 هادی عابدزاده سعیدی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58661 هاشم عابدزاده سعیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58662 مهدیه عابدزاده فیض آبادی 1388 علوم پايه فیزیک
58663 میلاد عابدزاده مرویان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58664 فهیمه سادات عابدسعیدی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58665 فهیمه سادات عابدسعیدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
58666 ملیحه سادات عابدسعیدی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
58667 سحر عابدکوران کردیه 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
58668 حامد عابدنیا 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58669 حبیب الله عابدهدتنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58670 آتنا عابدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58671 آرزو عابدی 1369 علوم پايه زمین شناسی
58672 آزاده عابدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58673 ابراهیم عابدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58674 ابوالفضل عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58675 الیاس عابدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58676 امیر عابدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
58677 به آفرین عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58678 تکتم عابدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
58679 جعفر عابدی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58680 جواد عابدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58681 جهانگیر عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58682 حسن عابدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
58683 حسین عابدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58684 حسین عابدی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58685 حسین عابدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58686 حسین عابدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58687 حسین عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58688 حسین عابدی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58689 خداداد عابدی 1363 كشاورزى امور زراعی
58690 ربابه عابدی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
58691 رقیه عابدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58692 زهرا عابدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
58693 زهراالسادات عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58694 زهره عابدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
58695 سامر سعدون شنغاره عابدی 1395 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
58696 سبا عابدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58697 سعید عابدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58698 سعید عابدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58699 سعیده عابدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58700 سمانه عابدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40101806