راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 58801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58801 فیروزه ظهوریان میاندواب 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
58802 بهاره ظهوریان نیک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58803 امیرپویان ظهیری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58804 امیرپویان ظهیری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
58805 امیرحسن ظهیری 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58806 حسین ظهیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58807 حمید ظهیری 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58808 سمیه ظهیری 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
58809 فرید ظهیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58810 کامبیز ظهیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58811 کتایون معصومه ظهیری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
58812 میترا ظهیری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58813 رامین ظهیری رودی 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
58814 رامین ظهیری سبزوار 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58815 زهرا ظهیری سروری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58816 نسرین ظهیری صفا 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58817 دینا ظهیری طوسی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
58818 علی ظهیری طوسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58819 نونا ظهیری طوسی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
58820 سیده متینه ظهیری مقانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
58821 سید مجید ظهیری ممقانی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
58822 مصطفی ظهیری نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58823 حسن ظهیریان 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
58824 زهره ظهیریان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58825 امیرعلی عابد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58826 ثمینه عابد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58827 داود عابد 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58828 رسول عابد 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58829 سعید عابد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
58830 سعید عابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58831 سعید عابد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58832 سمیه عابد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
58833 مرتضی عابد 1382 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
58834 مهروز عابد 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58835 معصومه عابد بغدادی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58836 قربانعلی عابداف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58837 راضیه عابدپور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
58838 علیرضا عابدپور 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
58839 نادره عابدپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58840 مریم عابدخراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58841 مهران عابدخراسانی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58842 نازلی عابدخراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58843 مینا عابدخسروی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58844 سمانه عابدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
58845 صفی اله عابدزاده 1353 مهندسي راه و ساختمان
58846 عقیل عابدزاده 1388 علوم پايه فیزیک
58847 محمد عابدزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58848 مریم عابدزاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58849 مسعود عابدزاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58850 ویدا عابدزاده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58851 حسین عابدزاده سعیدی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58852 هادی عابدزاده سعیدی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58853 هاشم عابدزاده سعیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58854 مهدیه عابدزاده فیض آبادی 1388 علوم پايه فیزیک
58855 میلاد عابدزاده مرویان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58856 فهیمه سادات عابدسعیدی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58857 فهیمه سادات عابدسعیدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
58858 ملیحه سادات عابدسعیدی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
58859 سحر عابدکوران کردیه 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
58860 حامد عابدنیا 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58861 حبیب الله عابدهدتنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58862 آتنا عابدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58863 آرزو عابدی 1369 علوم پايه زمین شناسی
58864 آزاده عابدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58865 ابراهیم عابدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58866 ابوالفضل عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58867 الیاس عابدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58868 امیر عابدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
58869 به آفرین عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58870 بهجت عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58871 تکتم عابدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
58872 جعفر عابدی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
58873 جواد عابدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
58874 جهانگیر عابدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
58875 حسن عابدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
58876 حسین عابدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58877 حسین عابدی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
58878 حسین عابدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58879 حسین عابدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
58880 حسین عابدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58881 حسین عابدی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
58882 خداداد عابدی 1363 كشاورزى امور زراعی
58883 ربابه عابدی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
58884 رقیه عابدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58885 زهرا عابدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
58886 زهراالسادات عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58887 زهره عابدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
58888 سامر سعدون شنغاره عابدی 1395 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
58889 سبا عابدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58890 سعید عابدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58891 سعید عابدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58892 سعید عابدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
58893 سعیده عابدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58894 سمانه عابدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
58895 سمیه عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58896 طاهره عابدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
58897 طیبه عابدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58898 عارف عابدی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
58899 عباس عابدی 1369 علوم پايه فیزیک
58900 عباس عابدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475495