راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 58801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58801 علی طیرانی نجاران 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58802 فرزانه طیرانی نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
58803 مهدی طیرانی نجاران 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58804 الهام طیرانی نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58805 حمید طیرانی نیک نژاد 1391 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
58806 حجت اله طیرانیان حبیب پور 1382 علوم پايه فیزیک
58807 اکرم طیرانیان حسینی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
58808 سیدآرش طیرانیان حسینی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58809 سیدسعید طیرانیان حسینی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58810 سیدسعید طیرانیان حسینی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
58811 سیدمحمدعلی طیرانیان حسینی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
58812 سمیرا طیرانیان رنجبر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58813 سمیرا طیرانیان رنجبر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58814 امیر طیرانیان مرویان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
58815 ایمان طیرونی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
58816 حسن طیری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58817 صادق طیفوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
58818 حمید طیموری 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
58819 سمیرا طیموری 1384 علوم رياضي آمار
58820 سمیرا طیموری 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
58821 محسن طیموری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
58822 مهدی طیموری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58823 احمد طینتی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58824 جواد طیوری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
58825 امل طیوری یگانه 1362 علوم پايه زمین شناسی
58826 محمّدرضا ظاهر آراء 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
58827 طاهره ظاهرآرا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58828 عذرا ظاهربین اوشیبی 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
58829 محمّدرضا ظاهرپرستار 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58830 لاله ظاهرتبریزی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58831 ایمان ظاهرسرابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
58832 عهدیه ظاهرفریمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58833 اکرم ظاهری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58834 حمید ظاهری 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
58835 نسرین ظاهری بیرگانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
58836 سودابه ظاهری سرابی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
58837 هوشیار ظاهریانی 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
58838 زهرا ظروفچیان مقدم طوسی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
58839 مهران ظروفی 1371 علوم رياضي آمار
58840 امید ظریف 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58841 امید ظریف 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
58842 داود ظریف 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58843 فائزه ظریف 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58844 فاطمه ظریف 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58845 فاطمه ظریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58846 مریم ظریف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58847 مهدی ظریف 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58848 مهدی ظریف 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
58849 ناصر ظریف 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58850 نوشین ظریف 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58851 مراد ظریف اقاعلیزاده قنادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58852 مراد ظریف اقاعلیزاده قنادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58853 مرضیه ظریف بروجردیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
58854 طناز ظریف پرخیالان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58855 محراب ظریف جعفرزاده کرمانی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58856 فاطمه ظریف جلالیان صبور 1374 علوم پايه فیزیک
58857 علی اکبر ظریف جللالیان صبور 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58858 هومن ظریف رضائیان محقر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
58859 مژگان ظریف روح بخش بیرجندی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58860 سمانه ظریف سلطانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58861 زهرا ظریف سنگ آتش خباز 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
58862 محمد ظریف سیستانی پور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58863 علی ظریف فرخی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
58864 حامد ظریف کتابی مشهد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58865 سعید ظریف گرمروددادخواه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
58866 آزاده ظریف لولوئی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
58867 حسن ظریف مقدم باصفت 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
58868 رضا ظریف میرمحمدحسین قاینی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
58869 محمد ظریف یزدیان اکبری 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
58870 مهران ظریف آقا علیزاده قنادی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
58871 محمدصادق ظریف آهوبره 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
58872 سپیده ظریف احمدزاده محمودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58873 پدرام ظریف اعظم کاردانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
58874 محدثه ظریف باقری موقّر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
58875 زهرا ظریف بروجردیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58876 معصومه ظریف بروجردیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
58877 نعمت اله ظریف بهانژاد موسوی 1357 مهندسي مهندسی عمران
58878 سیده عاطفه ظریف پارسا 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58879 سمیه ظریف پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58880 نگار ظریف پور حسینعلی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58881 نگار ظریف پورحسینعلی یزدی 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
58882 محمدمحسن ظریف پویا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
58883 الهام ظریف جعفرزاده کرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
58884 راهله ظریف چیان جاوید 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58885 سیده سمانه ظریف حامی صفارذبیح 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
58886 سیده سمانه ظریف حامی صفارذبیح 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
58887 مهدیه ظریف حسینیان مهاجرسمنان 1380 علوم پايه زمین شناسی
58888 صفورا ظریف دادخواه نیک روز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
58889 مهشید ظریف رئیسیان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
58890 یلدا ظریف زرگریان طلاساز 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
58891 قاسم ظریف سربازسفیدگر 1355 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
58892 وحید ظریف سنگ آتش خباز 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
58893 معین ظریف سیگاری غلامی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
58894 مجید ظریف صباغ نیا 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
58895 مجید ظریف صباغ نیا 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
58896 نعیمه ظریف عاطفی نیک پوش 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
58897 زهرا ظریف عصارحق کش 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58898 حمیده ظریف فاخری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
58899 الهه ظریف فاضلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58900 هدیه ظریف فرخی 1386 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189657