راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 59001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59001 سعیده عرفانی یزدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59002 آرمین عرفانیان 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
59003 ارش عرفانیان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59004 بتول عرفانیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59005 حمیدرضا عرفانیان 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59006 حمیدرضا عرفانیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
59007 سونیا عرفانیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59008 شهربانو عرفانیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59009 علیرضا عرفانیان 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59010 منیره عرفانیان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
59011 مهدیه عرفانیان 1382 علوم رياضي آمار
59012 مهدیّه عرفانیان 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
59013 نیره عرفانیان 1354 علوم پايه علوم جانوری
59014 وحید عرفانیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59015 طیبه عرفانیان آب بند 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
59016 وحیده عرفانیان اجیل کارشوخ 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59017 مسعود عرفانیان ارغوان یان سرش 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59018 احسان عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1391 علوم پايه زمین شناسی
59019 شهناز عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59020 مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59021 مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
59022 مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
59023 بهاره عرفانیان الفتی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59024 حمید عرفانیان امدادی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
59025 کبری عرفانیان امیدوار 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59026 محسن عرفانیان امیدوار 1373 علوم رياضي ریاضی
59027 مجید عرفانیان اورعی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
59028 اصغر عرفانیان ایرانکار 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59029 پیروز عرفانیان بیوک نژادراه پیما 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
59030 حمید عرفانیان پارسا 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59031 بهرام عرفانیان تقوائی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59032 بهجت عرفانیان توتونکوب رابع 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59033 آسیه عرفانیان ثبات خانی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59034 آسیه عرفانیان ثبات خانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
59035 امیرحسین عرفانیان ثبات خانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
59036 معصومه عرفانیان جدی 1384 علوم رياضي آمار
59037 مرضیه عرفانیان چیتی زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59038 فاطمه عرفانیان خراسانیان بناء 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
59039 جعفر عرفانیان خرده فروش پاچناری 1368 علوم رياضي آمار
59040 شهره عرفانیان خوش سیما 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
59041 غلامحسین عرفانیان دباغ نوغانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59042 سمانه عرفانیان دقیق 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59043 فاطمه عرفانیان دقیق 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59044 زکیه عرفانیان رسول نیارابع 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59045 زهره عرفانیان رسول نیارابع 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
59046 سید محمد مهدی عرفانیان رسولی تهران 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
59047 سیده الهام عرفانیان رضازاده موسوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
59048 مرضیه عرفانیان زه کار شکرگذار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59049 مریم عرفانیان ستاریان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
59050 علی عرفانیان سعدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59051 رامین عرفانیان سلیم 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
59052 سعید عرفانیان سلیم 1364 علوم پايه شیمی
59053 مهنوش عرفانیان سلیم 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59054 مطهره عرفانیان شادکام 1388 علوم رياضي آمار
59055 منیژه عرفانیان صبائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59056 مرجان عرفانیان صفار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
59057 زهرا عرفانیان طالعی نوغان 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
59058 محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59059 محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
59060 الهه عرفانیان عبادی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59061 محمدرضا عرفانیان عبدی طوسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59062 محمدرضا عرفانیان عبدی طوسی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
59063 مهدی عرفانیان عصار 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59064 اعظم عرفانیان عطار 1386 علوم رياضي ریاضی محض
59065 اعظم عرفانیان عطار 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
59066 مهدی عرفانیان عیدی طوسی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
59067 سعیده سادات عرفانیان فعال 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59068 فاطمه عرفانیان قره اهل زنجان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59069 لیلا عرفانیان قره اهل زنجان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59070 المیرا عرفانیان قصاب 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59071 المیرا عرفانیان قصاب 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
59072 آسیه الزهرا عرفانیان قلندری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59073 سعید عرفانیان قنادشیرین کام 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
59074 علیرضا عرفانیان قنادشیرین کام 1364 علوم پايه فیزیک
59075 محمدرضا عرفانیان قنادشیرین کام 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59076 لیلا عرفانیان قونسولی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
59077 لیلا عرفانیان قونسولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
59078 مریم عرفانیان کفاش 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
59079 اعظم عرفانیان گلابفروشان اهل یزد 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59080 سحر عرفانیان گلابفروشان اهل یزد 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
59081 مریم عرفانیان گلپرور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59082 مریم عرفانیان گلپرور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59083 سمیرا عرفانیان مجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59084 سمیرا عرفانیان مجدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59085 اکرم عرفانیان مشیری نژاد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59086 فهیمه عرفانیان مشیری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59087 محمدرضا عرفانیان مشیری نژاد 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59088 علی رضا عرفانیان مصطفی پور 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
59089 مینا عرفانیان مقدم 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان و ادبیات فرانسه
59090 مرتضی عرفانیان مهرساز 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
59091 وحیده عرفانیان نانوارابع 1367 علوم پايه دبیری شیمی
59092 علیرضا عرفانیان نخچی طوسی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
59093 مهدی عرفانیان نخچی طوسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59094 حمیدرضا عرفانیان نظیف طوسی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59095 حمیدرضا عرفانیان نظیف طوسی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
59096 غزاله عرفانیان نظیف طوسی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59097 حانیه عرفانیان نقندری 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
59098 عطیه عرفانیان واثق 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59099 نجمه عرفانیان یعقوب زاده 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518508