راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 59001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59001 رسول عشیری لیوسی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
59002 پارسا عصار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59003 پدرام عصّار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59004 زهرا عصار 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
59005 شهناز عصار 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
59006 صالح عصار 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59007 علی عصار 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59008 منیره عصار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
59009 هایده عصار 1374 علوم پايه زیست شناسی
59010 سعید عصار زاده 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59011 آلاله عصارآن دربان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
59012 بی بی فاطمه عصاران 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
59013 ثمین عصاران 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
59014 سیدعلی عصاران 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
59015 شیماسادات عصاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59016 صغری عصاران 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59017 محمد عصاران 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59018 غزاله عصاران دربان 1394
59019 لیلی عصاران دربان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59020 محمدحسین عصاران دربان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59021 مریم عصاران دربان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59022 مصطفی عصاران دربان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59023 سعید عصارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59024 موسی الرضا عصارزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59025 مینا عصارزاده 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59026 مینا عصارزاده 1393 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59027 فائزه عصارزاده نوغانی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
59028 محمدتقی عصارگل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59029 زهره عصارنوقابی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
59030 عفت عصارنوقابی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
59031 ریحانه عصارنیا 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59032 ریحانه عصارنیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59033 فاطمه عصارنیا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59034 زهرا عصاره زادگان دزفولی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
59035 مهشید عصاره زادگان دزفولی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
59036 محمدرضا عصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59037 معصومه عصاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59038 محمد عصاریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59039 محمدرضا عصاریان 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
59040 سمانه عصبی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59041 رضا عصری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59042 عاطفه عصفوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59043 مهدی عصفوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59044 علیرضا عصمت پرست 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59045 محمود عصمت پناه رودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59046 امیرحسین عصمتی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59047 پروانه عصمتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59048 رقیه عصمتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
59049 سیدجواد عصمتی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
59050 سیدحسین عصمتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59051 علی عصمتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59052 مجتبی عصمتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59053 مرتضی عصمتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59054 مریم عصمتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59055 ملیحه عصمتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59056 مهدی عصمتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59057 مهدی عصمتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59058 ناصر عصمتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59059 محمدحسین عصمتی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59060 مریم عصمتی خدابنده 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59061 سیدمحسن عصمتی سرند 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59062 نرگس السادات عصمتی سرند 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59063 بی بی فاطمه عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59064 زهرا عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59065 فرشته عصمتیان قوچانی 1374 علوم پايه فیزیک
59066 اعظم عضدپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59067 جواد عضدپور 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
59068 وجیهه عضدپور 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
59069 طیبه عضدی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
59070 مرضیه عضدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59071 طاهره عضدی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59072 طاهره عضدی نیا 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
59073 مریم عضدی نیا 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59074 مریم عضدی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
59075 امید عضوامینیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
59076 نگار عضوامینیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59077 نگار عضوامینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59078 بهنام عطا 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
59079 محمد قلیچ عطا گزلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
59080 فرامرز عطااللهی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59081 فروغ عطاالهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
59082 حبیب اله عطاءاله گروه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59083 آرزو عطائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
59084 امیر عطائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
59085 بهاره عطائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
59086 جواد عطائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59087 حسن عطائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59088 حمید رضا عطائی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
59089 زهرا عطائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59090 زهرا عطائی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
59091 سارا عطائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59092 سروش عطائی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59093 سمانه عطائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
59094 سیده سمانه عطائی 1383 علوم پايه فیزیک
59095 طرلان عطائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59096 عبدالحسین عطائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
59097 علی عطائی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
59098 علی عطائی 1357 علوم پايه زمین شناسی
59099 علیرضا عطائی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
59100 علیرضا عطائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36613104