راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 59101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59101 لیلا طباطبائی یزدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59102 محمد هادی طباطبائی یزدی 1384 علوم پايه فیزیک
59103 مهدی طباطبائی یزدی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59104 زهراسادات طباطبائیان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59105 سیدعلی طباطبائیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
59106 مریم سادات طباطبائیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59107 مریم سادات طباطبائیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
59108 بی بی نیره طباطبایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59109 حسنیه طباطبایی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59110 زکیه طباطبایی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
59111 ستاره طباطبایی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59112 سیدمهدی طباطبایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59113 فاطمه طباطبایی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
59114 مهنازالسادات طباطبایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59115 میترا طباطبایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59116 سیدمحمد طباطبایی فرزقی 1376 علوم پايه زمین شناسی
59117 شکوفه طباطبایی یزدی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
59118 سیدمحمدحسین طباطبایی بالا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59119 سیدمحمدکاظم طباطبایی حسینی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59120 سیدالیاس طباطبایی زاده 1381 دامپزشكي دامپزشکی
59121 فاطمه سادات طباطبایی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59122 خدیجه طباطبایی سیفی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
59123 سیده فهیمه طباطبایی شهرآباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
59124 بی بی مریم طباطبایی شهراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59125 فاطمه السادات طباطبایی شهراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59126 اتنا طباطبایی فخار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59127 سیدامین طباطبایی قمشه 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59128 مهدی طباطبایی قمشه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
59129 زینب السادات طباطبایی لطفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
59130 سیدحسن طباطبایی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59131 سیدامیرمحمد طباطبایی واعظ 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59132 سیددانیال طباطبایی یزدی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59133 سیده نجمه طباطبایی یزدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59134 شکوفه طباطبایی یزدی 1376 علوم پايه فیزیک
59135 فریده طباطبایی یزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59136 زهراسادات طباطباییان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
59137 زهراسادات طباطباییان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (میدان)
59138 سمیه طبخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
59139 کرامت طبرزدی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
59140 محسن طبرستانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
59141 تایماز طبری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
59142 تایماز طبری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
59143 حامد طبری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
59144 حسن طبری 1353 مهندسي راه و ساختمان
59145 علی طبری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59146 محمدعلی طبری آبکوه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59147 طاهره طبری زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59148 جواد طبری شاهان دشت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59149 عاطفه طبری فرد 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59150 عاطفه طبری فرد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
59151 عباس طبری فرد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59152 مسعود طبری فرد 1354 علوم پايه فیزیک
59153 سهیلا طبری کوچکسرائی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59154 الهه طبسی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59155 امیر طبسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59156 بتول طبسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59157 بی بی فهیمه طبسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59158 حسن طبسی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
59159 حسین طبسی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59160 حسین طبسی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59161 حمید طبسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59162 حمید طبسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59163 راحله طبسی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59164 رضا طبسی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59165 سارا طبسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59166 ساناز طبسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
59167 سکینه طبسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59168 سیده سکینه طبسی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
59169 طلعت طبسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59170 طناز طبسی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59171 عاطفه طبسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59172 عذرا طبسی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
59173 عزت طبسی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59174 فرزاد طبسی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59175 مجید طبسی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
59176 محسن طبسی 1394 دامپزشكي بافت شناسی
59177 محمّد طبسی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59178 مرضیه طبسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59179 مریم طبسی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59180 مریم طبسی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59181 مریم سادات طبسی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59182 مریم سادات طبسی 1387 علوم پايه فیزیک
59183 مژگان طبسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59184 مصطفی طبسی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
59185 منصوره السادات طبسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59186 مهلا طبسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59187 مهین طبسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59188 نفیسه السادات طبسی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59189 محمد طبسی زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
59190 احمد طبسی سبزوار 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59191 شاهد طبسی کاخکی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
59192 فریده طبسی کاخکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59193 نازگل طبسی کاخکی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
59194 فاطمه طبسی نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59195 فاطمه طبسی نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
59196 فاطمه طبسی نژاد 1388 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
59197 رسول طبسیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59198 سمیرا طبسیان 1383 علوم رياضي آمار
59199 مهشاد طبسیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59200 هایده طبسیان 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199202