راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 59401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59401 طوبی عالمی پور 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
59402 ثوبیه عالمی رستمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
59403 الهه عالمی مهر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59404 سیدعلی عالمی نسب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59405 عبدالعلی عالمی نسیمی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59406 مرتضی عالمی نصراباد 1393 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
59407 عبدالصاحب عالمی نیسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59408 آمنه عالی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59409 آمنه عالی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
59410 احسانعلی عالی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59411 زهرا عالی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59412 شهربانو عالی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
59413 شهربانو عالی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59414 شهربانو عالی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
59415 علی عالی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
59416 محمد عالی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59417 مرضیه عالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59418 مرضیه عالی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
59419 مصطفی عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59420 ملیحه عالی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59421 مهدی عالی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
59422 مهین عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
59423 هادی عالی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59424 هادی عالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59425 صفر عالی انگاس 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59426 نرمین عالی جناب منفرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59427 لیلا عالی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59428 محسن عالی زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
59429 رقیه عالی زاده ایسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59430 احسان عالی مارشک 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
59431 ناهید عالی مقدم فریمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59432 محمدرضا عالی منش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
59433 محمدرضا عالی منش 1390 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
59434 مجید عالی نژاد 1366 علوم رياضي آمار
59435 شهره عالیان سماک خواه 1384 دامپزشكي دامپزشکی
59436 نفیسه عالیپورهفشجانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59437 محمد عالیجناب رودی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59438 احسان عالیخانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
59439 ایران عالیشان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59440 صغری عالیشان اوریمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59441 حنان شاکر عامر 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
59442 ساره عامرپایهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59443 محمدصادق عامرپایهان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59444 محمدکاظم عامرپایهان 1354 علوم پايه فیزیک
59445 هانیه عامرلو 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
59446 ابوالقاسم عامری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59447 احمد عامری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59448 امیر عامری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59449 امیررضا عامری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
59450 تکتم عامری 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
59451 جواد عامری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
59452 حسین عامری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
59453 حمیدرضا عامری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59454 خدیجه عامری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
59455 روح الله عامری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
59456 ریحانه عامری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59457 زهرا عامری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59458 سمانه عامری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
59459 شهرزاد عامری 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
59460 طیبه عامری 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
59461 علی عامری 1392 علوم پايه فیزیک
59462 علی اکبر عامری 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
59463 علی اصغر عامری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59464 فاطمه عامری 1387 علوم رياضي آمار
59465 فرشته عامری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59466 فهیمه عامری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59467 کریمه عامری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59468 لطفعلی عامری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59469 لطفعلی عامری 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59470 محبوبه عامری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
59471 محدیث عامری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59472 محمدرضا عامری 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59473 محمدرضا عامری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59474 مرضیه عامری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59475 مریم عامری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
59476 مریم عامری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59477 مریم عامری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
59478 معصومه عامری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
59479 معصومه عامری 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
59480 معصومه عامری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
59481 مهناز عامری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
59482 یداله عامری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59483 معصومه عامری رئوف 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59484 سعید عامری اختیارآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
59485 مریم عامری اختیارآبادی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59486 حسین عامری اختیارابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59487 ساره عامری افزادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59488 عاطفه عامری سیاهوئی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59489 عاطفه عامری سیاهوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
59490 عاطفه عامری سیاهوئی 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
59491 رضا عامری فرد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59492 محمود عامری فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59493 فرزاد عامری کردیانی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
59494 علی عامری مهر 1382 علوم رياضي ریاضی محض
59495 علی عامری مهر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
59496 صدیقه عامری هفتادر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59497 فاطمه عامری هفتادر 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
59498 اندیشه عامریان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
59499 پیروز عامریان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474858