راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 30 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 59401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59401 مرضیه عبدالرضایی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59402 احمد ثائر عبدالزهره 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
59403 یاس خضر عبدالزهره 1395 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
59404 علی جبار عبدالساده 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
59405 فاطمه عبدالسلامی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59406 نرجس عبدالسلامی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59407 یاسمین عبدالسلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59408 یاسمین عبدالسلامی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
59409 آنّا عبدالشاهی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
59410 صبا عبدالشاهی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59411 مهرانه عبدالشاهی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
59412 نیوشا عبدالصمدی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
59413 ایناس عبدالمجید عبدالعباس عبدالعباس 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59414 جعفر عیسی عبدالعباس 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
59415 اعظم عبدالعظیمی نجف ابادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59416 حکمت اله عبدالعلی 1362 مهندسي عمران روستايي
59417 جعفر عبدالعلی زاده 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59418 علی اکبر عبدالعلی زاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59419 فاطمه عبدالعلی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59420 فاطمه عبدالعلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
59421 حسین عبدالعلی زاده شادمهری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59422 آزاده عبدالعلی زاده فرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
59423 ژیلا عبدالعلیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59424 فریده عبدالغفوریان 1393 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
59425 سلمان عبدالقادری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59426 باقر طالب عبدالکاظم 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
59427 باسم محمد عبدالکریم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
59428 محمد عبدالکریم احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59429 مسلم عبدالکریم پورشربیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59430 حسین عبدالکریم صالح 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59431 مصلحت عبدالکریمی 1366 علوم رياضي ریاضی
59432 جمشید عبدالکریمی طوقچی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
59433 حسن عبدالله 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59434 ساره عبدالمحسن عزیز عبدالله 1394 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
59435 یعرب عبدالله 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
59436 فاریز عبدالله اف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59437 سحر عبدالله پور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
59438 مریم عبدالله پور 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
59439 مریم عبدالله پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59440 معصومه عبدالله پورکریزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
59441 بتول عبدالله پورهرمزدابادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59442 نصرت الله عبدالله چالکی 1355 علوم رياضي ریاضی
59443 توکتم عبدالله زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59444 رفعت عبدالله زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59445 زهرا عبدالله زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
59446 زهرا عبدالله زاده 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
59447 فاطمه عبدالله زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59448 فریده عبدالله زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
59449 منیره عبدالله زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59450 ریحانه عبدالله زاده خادر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
59451 سیدحمزه عبدالله زاده درونکلایی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
59452 حسین عبدالله زاده رافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59453 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59454 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
59455 سیده سمانه عبدالله زاده عربی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
59456 محمدحسین عبدالله نژاد 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
59457 فرزاد عبدالله نیا 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59458 فریده عبدالله یار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59459 رمضانعلی عبدالله یارفیض 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59460 آرزو عبداللهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59461 احسان عبداللهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
59462 الهه عبداللهی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59463 جواد عبداللهی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
59464 حسین عبداللهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59465 حمید عبداللهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
59466 داود عبداللهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59467 راحله عبداللهی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59468 رحیمه عبداللهی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59469 روح الله عبداللهی 1376 علوم پايه فیزیک
59470 زهرا عبداللهی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59471 زهرا عبداللهی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59472 زهرا عبداللهی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59473 زهره عبداللهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
59474 ساره عبداللهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59475 ساره عبداللهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
59476 سمانه عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59477 سمانه عبداللهی 1379 علوم رياضي آمار
59478 سمانه عبداللهی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
59479 سمانه عبداللهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
59480 سمانه عبداللهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
59481 سمیرا عبداللهی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59482 سیّده زهرا عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59483 صدیقه عبداللهی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59484 ضیامهر عبداللهی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
59485 طاهره عبداللهی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59486 عالیه عبدالّلهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59487 عبداله عبداللهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
59488 عبداله عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
59489 علی عبداللهی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59490 علی عبداللهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59491 علیرضا عبداللهی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59492 عماد عبداللهی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59493 فاطمه عبداللهی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59494 فاطمه عبداللهی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59495 فرخنده عبداللهی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
59496 مرضیه عبداللهی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
59497 مریم عبداللهی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
59498 مریم عبداللهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
59499 ملیحه عبداللهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
59500 موسی عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38681084