راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 59601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59601 اشرف عطاری 1355 علوم پايه زیست شناسی
59602 اکرم عطاری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59603 بهزاد عطاری 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
59604 حسین عطاری 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
59605 رضا عطاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59606 زهرا عطاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59607 سعیده عطاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59608 شیما عطاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59609 علی عطاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59610 غلامرضا عطاری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
59611 فرحناز عطاری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
59612 محمد عطاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59613 محمّد عطّاری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
59614 محمدباقر عطاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59615 محمدرضا عطاری 1368 علوم رياضي ریاضی
59616 محمدرضا عطاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59617 محمدرضا عطاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
59618 مرضیه عطاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59619 مریم سادات عطاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59620 یگانه عطاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59621 حمیدرضا عطاری ارزنه 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
59622 طاهره عطاری حصارجلال 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59623 رقیه عطاری ذنحه 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59624 وحید عطاری رودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59625 سمانه عطاری فارمد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59626 سیده زینب عطاری قوچانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59627 سیده زینب عطاری قوچانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
59628 پریسا عطاری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59629 منصوره عطاری مقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59630 آروین عطّاری نواب 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59631 امیرمهدی عطاریان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
59632 امیرمهدی عطاریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
59633 پریسا عطّاریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
59634 داریوش عطاریان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59635 فریبا عطاریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59636 محسن عطاریان 1366 كشاورزى زراعت
59637 میترا عطاریان 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59638 نسرین عطاریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59639 عصمت عطاریان بجستان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59640 محمد عطاریان شاندیز 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59641 محمود عطاریان شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی
59642 مریم عطاریان شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
59643 حامد عطاریانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59644 حامد عطاریانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59645 حمیده عطاریانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59646 خلیل عطاریانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59647 خلیل عطاریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
59648 محمدرضا عطاریانی 1374 علوم رياضي ریاضی
59649 میمنت عطاریانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59650 ریحانه عطاریزدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59651 ریحانه عطاریزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
59652 یعقوب عطازاده قوجق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59653 حسین عطازندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59654 مهدیه عطازندی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
59655 ابراهیم عطاسعدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59656 عارفه عطامنش 1390 علوم پايه فیزیک
59657 اسماعیل عطای صالحی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59658 ام البنین عطایی 1373 علوم پايه زمین شناسی
59659 بهجت عطایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59660 رضا عطایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
59661 رویا عطایی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59662 زهرا عطایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59663 زهره عطایی 1380 هنر نيشابور نقاشی
59664 لیلا عطایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59665 مجتبی عطایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
59666 محمد رفیع عطایی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59667 مهدی عطایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59668 امنه عطایی خلیل ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59669 وجیهه عطایی دیسفانی 1384 علوم پايه فیزیک
59670 حسن عطایی رویانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59671 غلام رضا عطایی سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59672 مجید عطایی عظیمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
59673 جواد عطایی فاز 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59674 علیرضا عطایی کجوئی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59675 اصغر عطایی ناصری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59676 اسیه عطایی نخعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59677 آزیتا عطری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59678 عاطفه عطری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59679 عباس عطری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59680 علیرضا عطری 1371 كشاورزى زراعت
59681 غزاله عطری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59682 فاطمه عطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59683 مهسا عطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
59684 مصیب عطف ناوخی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59685 علیرضا عطوفت انزابی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
59686 مهند محمد عطیه عطیه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
59687 وحید عظمیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59688 سیدرضا عظیم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
59689 ملیکا عظیم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
59690 معصومه عظیم زاده تبریز 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
59691 ارسلان عظیم بگی راد 1379 علوم پايه زمین شناسی
59692 عظیم عظیم پناه 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59693 الهه عظیم پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59694 عظیم عظیم پورمقدم 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59695 اکرم عظیم دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59696 حمیدرضا عظیم زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
59697 سیدجواد عظیم زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59698 سیدجواد عظیم زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
59699 سیدجواد عظیم زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
59700 سیدحسین عظیم زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299503