راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 59601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59601 زهراسادات علوی صدر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59602 سیدجواد علوی طبری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
59603 فاطمه سادات علوی علی آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59604 بی بی سکینه علوی فر 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59605 فخرالسادات علوی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59606 مهدیه سادات علوی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59607 نقدعلی علوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
59608 عبدالرضا علوی قره باغ 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59609 سیده مرضیه علوی کاخک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59610 مریم علوی کاخکی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59611 مریم سادات علوی کاخکی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59612 مریم سادات علوی کاخکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
59613 سیدعباس علوی کنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
59614 زینب علوی گرمک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59615 سیدجعفر علوی گنابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59616 سیدسلمان علوی گنابادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
59617 مرضیّه علوی گنابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59618 ریحانه سادات علوی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59619 سیدمجتبی علوی مقدم 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59620 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
59621 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
59622 سیمین علوی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59623 صبا علوی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59624 محبوبه علوی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59625 محبوبه علوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
59626 مهیار علوی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59627 مهیار علوی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59628 فرید علوی نائینی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59629 سیدحامد علوی نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59630 فاطمه علوی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59631 سیده فرشته علوی نسب 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59632 نسرین السادات علوی نسب سوق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
59633 فاطمه علوی نصر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59634 سیدابراهیم علوی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59635 یاسر علوی نیا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59636 بی بی زهرا علویان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
59637 بی بی مهناز علویان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59638 رؤیاسادات علویان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59639 رویاسادات علویان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59640 زهره علویان 1380 علوم پايه فیزیک
59641 زهره علویان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
59642 سیدرضا علویان 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
59643 سیدعبداله علویان 1354 علوم پايه فیزیک
59644 سیدمرتضی علویان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59645 سیده پریا علویان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59646 اشرف السادات علویان پطرودی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
59647 سمانه علویان خلیل اباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59648 عزت اله علویان سینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59649 سید محمد صادق علویان شهری 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
59650 فاطمه السادات علویان شهری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
59651 صدیقه علویزاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59652 محسن علویزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59653 بی بی فاطمه علویون 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
59654 سیداحمد علویون 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59655 اسامه طالب علی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59656 تقی عبدالکریم عبدالله علی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
59657 جمیل ابراهیم علی علی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59658 غدیر علی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
59659 محمد علی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59660 حسن علی اصغرزاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59661 معصومه علی اصغری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59662 رویا علی بخش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59663 بتول علی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
59664 عابدین علی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59665 علی علی زاده نوقابی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59666 طاهر علی محمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59667 ناهید علی مرادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59668 حسن علی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59669 رقیه علی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59670 معصومه علی نژاد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59671 مجتبی علی یاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59672 آسیه علی آبادی 1375 علوم پايه زیست شناسی
59673 احمد علی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
59674 اعظم علی آبادی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
59675 الهام علی آبادی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59676 بتول علی آبادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59677 حسن علی آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
59678 حسن علی آبادی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
59679 ربابه علی آبادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
59680 سحر علی آبادی 1389
59681 سحر علی آبادی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
59682 سمانه علی آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59683 سیدمحسن علی آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59684 سیدمحمود علی آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
59685 شریفه علی آبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
59686 طوبی علی آبادی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59687 عباس علی آبادی 1363 كشاورزى امور زراعی
59688 فاطمه علی آبادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
59689 فاطمه علی آبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59690 مجید علی آبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
59691 محبوبه علی آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59692 محمد علی آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
59693 محمد حسین علی آبادی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
59694 مرتضی علی آبادی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59695 مرتضی علی آبادی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59696 مرتضی علی آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
59697 مریم علی آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
59698 مریم علی آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59699 مژگان علی آبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59700 مهدی علی آبادی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273161