راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 59601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59601 علیرضا عبادتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59602 امیرعباس عبادزاده سمنانی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59603 شیده عبادزاده سمنانی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59604 حمیدرضا عبادزاده ورزقان 1366 علوم رياضي آمار
59605 علیرضا عبادعباس آبادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59606 ابوالقاسم عبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59607 اعظم عبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59608 اعظم عبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59609 اعظم عبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59610 اکرم عبادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59611 بلقیس عبادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59612 جعفر عبادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59613 جعفر عبادی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59614 جعفر عبادی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59615 جعفر عبادی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59616 جعفر عبادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59617 حسین عبادی 1365
59618 زهرا عبادی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
59619 زهرا عبادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59620 زهره عبادی 1383 علوم پايه فیزیک
59621 زینب السادات عبادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
59622 ژیلا عبادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
59623 سمیرا عبادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59624 سمیرا عبادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59625 عاطفه عبادی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59626 عالیه عبادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
59627 علی رضا عبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59628 فاطمه عبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59629 فضل اله عبادی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59630 کاظم عبادی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59631 محمدتقی عبادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
59632 محمدتقی عبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59633 مسعود عبادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59634 مهدی عبادی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
59635 مهدی عبادی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59636 نوشفر عبادی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
59637 پرویز عبادی باباجان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
59638 زهرا عبادی جامخانه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59639 عبدالغفار عبادی جامخانه 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59640 فریده عبادی جامخانه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59641 زیبا عبادی دشت بیاض 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59642 احسان عبادی دشت بیاض 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
59643 مریم عبادی دشت بیاض 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59644 ولی عبادی دمدل 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
59645 سیده معصومه عبادی راد 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
59646 مونا عبادی راد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59647 ساره عبادی روشناوند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59648 حجت اله عبادی زاده 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
59649 اصغر عبادی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59650 مهدی عبادی فرد 1378 علوم رياضي ریاضی محض
59651 علی اکبر عبادی کته تلخ 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59652 شیماء عبادی لطف آبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
59653 سیدجواد عبادی نژادحسینی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
59654 شعبانعلی عبادی نسب 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59655 فاطمه عبادی نیا 1367 كشاورزى صنایع غذایی
59656 فهیمه عبادی نیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
59657 فهیمه عبادی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59658 فهیمه عبادی نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
59659 صادق عبادیان 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
59660 فهیمه عبادیان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
59661 محمود عبادیان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59662 احمد شاکر عبار 1396 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59663 حیدر نعمه عباس 1395 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
59664 زهرانعمه عباس عباس 1395 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
59665 نزار جبار عباس عباس 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
59666 بتول عباس ابادی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
59667 بتول عباس ابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59668 حجت اله عباس ابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59669 علی عباس ابادی 1367 علوم پايه زمین شناسی
59670 علیرضا عباس ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
59671 مسعود عباس ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59672 عزیز عباس بیگی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59673 جواد عباس پلنگی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59674 هادی عباس پناه زو 1375 دامپزشكي دامپزشکی
59675 اسماعیل عباس پور 1377 مهندسي مهندسی عمران
59676 زهرا عباس پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59677 مجید عباس پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
59678 محسن عباس پور 1374 علوم پايه دبیری شیمی
59679 مریم عباس پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59680 حمید عباس پورطرقبه 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59681 مهدی عباس پورطرقبه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59682 سودابه عباس پورعربی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59683 ابوالقاسم عباس زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59684 امجداله عباس زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59685 براتعلی عباس زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59686 جواد عباس زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59687 حسن عباس زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59688 حسین عباس زاده 1374 علوم رياضي ریاضی
59689 زهرا عباس زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59690 طاهره عباس زاده 1373 علوم رياضي آمار
59691 عارفه عباس زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59692 فاطمه عباس زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59693 محمد عباس زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59694 محمد عباس زاده 1374 علوم رياضي آمار
59695 مریم عباس زاده 1379 علوم رياضي آمار
59696 معصومه عباس زاده 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
59697 میترا عباس زاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59698 هادی عباس زاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
59699 معصومه عباس زاده باجگیران 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
59700 حسین عباس زاده حاجی آباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489204