راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 59601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59601 حسین علیزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
59602 حسین جان علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59603 حمید علیزاده 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59604 داریوش علیزاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59605 راضیه علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59606 رامبد علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59607 رحمان علیزاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59608 رضا علیزاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59609 رضا علیزاده 1355 علوم رياضي آمار
59610 رویا علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59611 ریحانه علیزاده 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59612 زهرا علیزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59613 زهرا علیزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59614 زهرا علیزاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59615 زهرا علیزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59616 زهرا علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
59617 زهره علیزاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59618 زینب علیزاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59619 زینب علیزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59620 زینت علیزاده 1354 علوم پايه فیزیک
59621 سارا علیزاده 1382 علوم پايه فیزیک
59622 سارا علیزاده 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
59623 سعید علیزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
59624 سعید علیزاده 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
59625 سکینه علیزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59626 سمانه علیزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
59627 سمانه علیزاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59628 سمیرا علیزاده 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
59629 سمیرا علیزاده 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
59630 سیاوش علیزاده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59631 سیدابراهیم علیزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
59632 سیداحمد علیزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
59633 سیددانا علیزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59634 سیدعلی علیزاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59635 شهناز علیزاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59636 شیوا علیزاده 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
59637 عاطفه علیزاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59638 عاطفه علیزاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59639 عباس علیزاده 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59640 علی علیزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
59641 علی علیزاده 1375 علوم پايه شیمی
59642 علی علیزاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59643 علی علیزاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59644 علی اصغر علیزاده 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
59645 علیرضا علیزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59646 علیرضا علیزاده 1385 علوم پايه فیزیک
59647 علیرضا علیزاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
59648 علیرضا علیزاده 1390 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
59649 علیرضا علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
59650 غفور علیزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59651 غفور علیزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59652 فائزه علیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59653 فاطمه علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59654 فاطمه علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59655 فاطمه علیزاده 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
59656 فاطمه السادات علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
59657 فاطمه سلطان علیزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59658 فرزانه علیزاده 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59659 فرزانه علیزاده 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
59660 فرناز علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
59661 فهیمه علیزاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59662 فهیمه علیزاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
59663 محبوبه علیزاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59664 محسن علیزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59665 محمد علیزاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59666 محمد علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59667 محمد علیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59668 محمدرضا علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59669 محمود علیزاده 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59670 محمود علیزاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59671 محمود علیزاده 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59672 مرتضی علیزاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59673 مرتضی علیزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
59674 مرجان علیزاده 1367 علوم رياضي آمار
59675 مرجان علیزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59676 مریم علیزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59677 مریم علیزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
59678 مریم علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59679 مریم علیزاده 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59680 مریم علیزاده 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
59681 مریم علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
59682 معصومه علیزاده 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
59683 ملیحه علیزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
59684 منصوره علیزاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
59685 منصوره علیزاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
59686 مهدی علیزاده 1377 علوم پايه زمین شناسی
59687 مهیار علیزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59688 میثم علیزاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
59689 میرزا علیزاده 1382 مهندسي مهندسی شیمی
59690 میلاد علیزاده 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59691 مینا علیزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59692 نادعلی علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59693 ناهید علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59694 ندا علیزاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59695 نرجس علیزاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59696 نرجس علیزاده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59697 نرگس علیزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59698 نسرین علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59699 نگار علیزاده 1388 هنر نيشابور نقاشی
59700 نیره علیزاده 1385 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060336