راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 59801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59801 مریم عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
59802 مریم عباسی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59803 مریم عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
59804 مریم عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
59805 مریم عباسی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
59806 مریم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
59807 مریم عباسی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
59808 مریم عباسی 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
59809 مریم عباسی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
59810 مریم عباسی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59811 مریم عباسی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59812 مصطفی عباسی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
59813 معصومه عباسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
59814 معصومه عباسی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59815 معصومه عباسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59816 ملکه عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59817 ملیحه عباسی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59818 منصور عباسی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59819 منصوره عباسی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59820 مه لقا عباسی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
59821 مهدی عباسی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59822 مهدی عباسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59823 مهدی عباسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59824 مهدی عباسی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
59825 مهدی عباسی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59826 مهدی عباسی 1361 علوم پايه زمین شناسی
59827 مهدی عباسی 1354 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
59828 مهدی عباسی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59829 مهسا عباسی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59830 مهسا عباسی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59831 میترا عباسی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59832 میثم عباسی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59833 مینا عباسی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
59834 نادیا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59835 نجمه عباسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59836 نعیمه عباسی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59837 وجیهه عباسی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
59838 وجیهه عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
59839 وحید عباسی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59840 وحیده عباسی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
59841 هادی عباسی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
59842 هادی عباسی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
59843 هانیه عباسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59844 هدی عباسی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59845 یحیی عباسی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
59846 آتنا عباسی پیروز 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59847 محمودرضا عباسی کهنه 1378 علوم پايه زمین شناسی
59848 محمدعلی عباسی گراوند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59849 سمانه عباسی مقدم 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59850 سیدرامین عباسی نیشابوری 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
59851 فریده عباسی آبروان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59852 آمنه عباسی آغوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59853 آمنه عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
59854 احمد عباسی آغوی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
59855 وحید عباسی ازرلو 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59856 محمدرضا عباسی ازغدی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59857 ام البنین عباسی استاد 1386 علوم پايه فیزیک
59858 محمداسلام عباسی اسفدن 1371 كشاورزى زراعت
59859 سُمّیه عباسی اصطلخ پشتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59860 شفیع عباسی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59861 فاطمه عباسی اصل 1383 علوم پايه فیزیک
59862 عاطفه عباسی الیادرانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
59863 بهنام عباسی اول 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59864 جواد عباسی اول 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
59865 علیرضا عباسی اول 1372 كشاورزى زراعت
59866 مهدی عباسی برگو 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
59867 زهرا عباسی بلوچخانه 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59868 حسین عباسی بنده قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59869 سکینه عباسی بورندرق 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
59870 محسن عباسی بیلندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59871 محسن عباسی بیلندی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59872 رامین عباسی پادری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59873 فروغ عباسی پریزد 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
59874 علیرضا عباسی پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
59875 مرجان عباسی پور 1380 علوم پايه فیزیک
59876 رقیه عباسی پورعسگرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59877 مرضیه عباسی تکلوابدال ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59878 اکرم عباسی ثانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59879 حسین عباسی ثانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59880 محمد عباسی ثانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59881 محسن عباسی جنت آباد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59882 میلاد عباسی جنت آباد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59883 محسن عباسی جنت اباد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59884 محسن عباسی جنت اباد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
59885 رضا عباسی چری 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59886 فاطمه عباسی چک 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59887 ثریا عباسی حبشی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
59888 علی اکبر عباسی حسن کیاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59889 سیدحمید عباسی حسینی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59890 سیده ژاله عباسی حسینی 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
59891 داود عباسی خالجیری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59892 سیدعلی عباسی خبوشان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59893 خدیجه عباسی خنامانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59894 راضیه عباسی خور 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59895 امیر عباسی خوشکار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59896 سجاد عباسی خولنجانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
59897 حمید عباسی دباغ 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59898 علی عباسی دزفولی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
59899 امیر عباسی دلوئی 1388 مهندسي مهندسی عمران
59900 طوبی عباسی دلوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826636