راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 59801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59801 فاطمه عطارزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
59802 فریدرضا عطارزاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
59803 محمدابراهیم عطارزاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
59804 محمدرضا عطارزاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
59805 محسن عطارزاده بهرام ابادی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
59806 امنه عطارزاده طوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59807 فهیمه عطارزاده علیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
59808 زهرا عطارزاده فدکی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
59809 محبوبه عطارزاده فیروزآبادی 1377 علوم رياضي آمار
59810 میلاد عطارزاده یزدی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59811 معصومه عطارسیاح 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
59812 سیده مریم عطارشهرکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59813 گل اره عطارطوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59814 رضا عطارعلیائی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
59815 محبوبه عطارگلمکانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59816 ندا عطارمقدم 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
59817 نرگس عطارمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59818 نرگس عطارمقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59819 آرش عطاری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59820 آزاده عطاری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59821 ازاده عطاری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
59822 اشرف عطاری 1355 علوم پايه زیست شناسی
59823 اکرم عطاری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59824 بهزاد عطاری 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
59825 حسین عطاری 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
59826 رضا عطاری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59827 زهرا عطاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59828 سعیده عطاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59829 شیما عطاری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59830 علی عطاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59831 غلامرضا عطاری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
59832 فرحناز عطاری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
59833 محمد عطاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59834 محمّد عطّاری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
59835 محمدباقر عطاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59836 محمدرضا عطاری 1368 علوم رياضي ریاضی
59837 محمدرضا عطاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59838 محمدرضا عطاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
59839 مرضیه عطاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
59840 مریم سادات عطاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59841 یگانه عطاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59842 حمیدرضا عطاری ارزنه 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
59843 طاهره عطاری حصارجلال 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59844 رقیه عطاری ذنحه 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59845 وحید عطاری رودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59846 سمانه عطاری فارمد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59847 سیده زینب عطاری قوچانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59848 سیده زینب عطاری قوچانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
59849 پریسا عطاری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59850 منصوره عطاری مقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59851 آروین عطّاری نواب 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59852 امیرمهدی عطاریان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
59853 امیرمهدی عطاریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
59854 پریسا عطّاریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
59855 داریوش عطاریان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59856 فریبا عطاریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59857 محسن عطاریان 1366 كشاورزى زراعت
59858 میترا عطاریان 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59859 نسرین عطاریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59860 عصمت عطاریان بجستان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59861 محمد عطاریان شاندیز 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59862 محمود عطاریان شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی
59863 مریم عطاریان شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
59864 حامد عطاریانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59865 حامد عطاریانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59866 حمیده عطاریانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
59867 خلیل عطاریانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59868 خلیل عطاریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
59869 محمدرضا عطاریانی 1374 علوم رياضي ریاضی
59870 میمنت عطاریانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59871 ریحانه عطاریزدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59872 ریحانه عطاریزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
59873 یعقوب عطازاده قوجق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59874 حسین عطازندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59875 مهدیه عطازندی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
59876 ابراهیم عطاسعدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59877 عارفه عطامنش 1390 علوم پايه فیزیک
59878 اسماعیل عطای صالحی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59879 ام البنین عطایی 1373 علوم پايه زمین شناسی
59880 بهجت عطایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59881 رضا عطایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
59882 رویا عطایی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59883 زهرا عطایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59884 زهره عطایی 1380 هنر نيشابور نقاشی
59885 لیلا عطایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59886 مجتبی عطایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
59887 محمد رفیع عطایی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59888 مهدی عطایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59889 امنه عطایی خلیل ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59890 وجیهه عطایی دیسفانی 1384 علوم پايه فیزیک
59891 حسن عطایی رویانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59892 غلام رضا عطایی سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59893 مجید عطایی عظیمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
59894 جواد عطایی فاز 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59895 علیرضا عطایی کجوئی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59896 زینب عطایی کردیانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
59897 اصغر عطایی ناصری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59898 اسیه عطایی نخعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59899 آزیتا عطری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59900 عاطفه عطری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518460