راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 59801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59801 مرضیه علاّمه 1385 علوم پايه زمین شناسی
59802 مرضیه علامه 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
59803 پریسا علامی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
59804 روح اله علامی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59805 مهدی یار علامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ وتمدن ملل اسلامی ( آموزش محور )
59806 سارا علاوی طوسی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
59807 سحر علایی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
59808 فاطمه علایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
59809 فرهاد علایی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
59810 مروه علایی 1368 علوم رياضي ریاضی
59811 رضا علایی کاخکی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
59812 سمیه علایی کاخکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59813 میثم علایی کاخکی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59814 نیلوفر علایی کاخکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59815 الهه علایی نیا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59816 مهدی علفی نوش آبادی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
59817 اسعدعبدالامیرعلم علم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59818 سیدمرتضی علم الهدائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
59819 بی بی نرجس علم الهدایی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59820 سارا علم الهدئی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59821 سیده الناز علم خواه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
59822 ماهرخ علم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
59823 زهرا علم مهرجردی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59824 نسرین علم مهرجردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
59825 الهه علمائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
59826 اسماعیل علمدار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
59827 امیرحسین علمدار 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
59828 بی بی الهامه علمدار 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59829 رجبعلی علمدار 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
59830 سمانه علمدار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59831 سمیه علمدار 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
59832 سیدحسین علمدار 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59833 سیدمجتبی علمدار 1381 علوم پايه فیزیک
59834 سیده محبوبه علمدار 1383 علوم پايه زمین شناسی
59835 سیده محبوبه علمدار 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
59836 طاهره علمدار 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
59837 مریم علمدار 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59838 فاطمه علمدارایسک 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59839 محبوبه علمدارایسک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59840 اقدس علمداربایگی 1379 علوم پايه فیزیک
59841 رضا علمداربایگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
59842 سمیه علمداربایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59843 سیداحمد علمداربایگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
59844 سمیرا علمدارعلی اکبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59845 مهدی علمدارلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
59846 عصمت علمدارمزار 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
59847 سیده بی بی لیلا علمداری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59848 محدالدین علمداری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
59849 آمنه علمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59850 امیرمحمد علمی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
59851 حسن علمی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
59852 حسین علمی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
59853 راضیه سادات علمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59854 سیدعلی علمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59855 علی علمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59856 علی اصغر علمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59857 محمدرضا علمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59858 بی بی زهرا علمی حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59859 سیدرضا علمی حسینی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
59860 سیدرضا علمی حسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59861 فاطمه علمی راد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59862 سعید علمی سنگ دیوار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59863 حکمت علمی سولا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59864 ساره علمی سولا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59865 فاطمه علمی سولا 1389 علوم پايه زمین شناسی
59866 فاطمه علمی سولا 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
59867 محمّدامین علمی سولا 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59868 محمدرضا علمی سولا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59869 محمدرضا علمی سولا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59870 مینا علمی مقدم 1384 علوم رياضي آمار
59871 فرزاد علمیه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59872 علیاء حسون علوان 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59873 الهام علومی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59874 زینب علومی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
59875 سیدحامد علومی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
59876 شبنم علومی 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
59877 محمد علومی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59878 مهدی علومی 1379 علوم پايه فیزیک
59879 مهدی علومی بایگی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59880 ارزو علومی بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59881 مجید علومی بایگی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59882 مجید علومی بایگی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59883 مجید علومی بایگی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59884 مهدی علومی بایگی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59885 مهناز علومی فروتقه 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
59886 ابوالفضل علوی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
59887 ابوذر علوی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
59888 اعظم سادات علوی 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
59889 الناز علوی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
59890 الهام سادات علوی 1386 علوم رياضي آمار
59891 الهه علوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59892 الهه سادات علوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59893 الهه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
59894 امید علوی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59895 بی بی عزت علوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59896 پروانه علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59897 ثمانه علوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59898 جلیل علوی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
59899 جواد علوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59900 خدیجه علوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795304