راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 59801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59801 وحید عامل منیریان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59802 ریحانه عامل نیک 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59803 محسن عامل هلالی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59804 احمد عاملی 1373 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59805 احمد عاملی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
59806 امیرحسین عاملی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59807 حسین عاملی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59808 رضا عاملی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59809 سبیکه عاملی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59810 سمانه عاملی 1380 علوم رياضي آمار
59811 سمانه عاملی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
59812 سوسن عاملی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
59813 شکراله عاملی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59814 عطیه عاملی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59815 عطیّه عاملی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
59816 علی عاملی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59817 علی عاملی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59818 فرشته عاملی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
59819 کاظم عاملی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59820 محمد عاملی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59821 مریم عاملی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59822 مریم عاملی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
59823 معصومه عاملی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59824 مهدی عاملی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59825 مهدی عاملی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59826 مهدی عاملی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
59827 مهدی عاملی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59828 میلاد عاملی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
59829 اسد عاملی بصیری 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
59830 محدثه عاملی بصیری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59831 مهدی عاملی بصیری 1392 مهندسي مهندسی عمران
59832 مریم عاملی رضائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59833 زهرا عاملی سرچاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59834 مسعود عاملی شاندیز 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59835 امیرحسن عاملی گنابادی نژاد 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59836 مهلا عاملی لخه دوز 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
59837 علی اکبر عاملی نژاد 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
59838 علی اکبر عاملی نژاد 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59839 فرزانه عبائی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59840 عصمت عباباف 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59841 راهله عباباف یزدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59842 شمسی عباباف یزدی 1386 علوم پايه زمین شناسی
59843 اعظم عباچی 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
59844 اعظم عباچی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59845 اعظم عباچی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
59846 اکرم عباچی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59847 فاطمه عباچی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59848 نوشین عباچی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
59849 مهدی عباچی زاده 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59850 مهدی عباچی زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59851 زهرا عبادتی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59852 علیرضا عبادتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59853 امیرعباس عبادزاده سمنانی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59854 شیده عبادزاده سمنانی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59855 حمیدرضا عبادزاده ورزقان 1366 علوم رياضي آمار
59856 علیرضا عبادعباس آبادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59857 ابوالقاسم عبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59858 اعظم عبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59859 اعظم عبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59860 اعظم عبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59861 اکرم عبادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59862 بلقیس عبادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59863 جعفر عبادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59864 جعفر عبادی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59865 جعفر عبادی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59866 جعفر عبادی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59867 جعفر عبادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59868 حسین عبادی 1365
59869 زهرا عبادی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
59870 زهرا عبادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59871 زهره عبادی 1383 علوم پايه فیزیک
59872 زینب السادات عبادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
59873 ژیلا عبادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
59874 سمیرا عبادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59875 سمیرا عبادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59876 عاطفه عبادی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59877 عالیه عبادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
59878 علی رضا عبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59879 فاطمه عبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59880 فضل اله عبادی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59881 کاظم عبادی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59882 محمدتقی عبادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
59883 محمدتقی عبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
59884 مسعود عبادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59885 مهدی عبادی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
59886 مهدی عبادی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59887 نوشفر عبادی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
59888 پرویز عبادی باباجان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
59889 زهرا عبادی جامخانه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59890 عبدالغفار عبادی جامخانه 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59891 فریده عبادی جامخانه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59892 زیبا عبادی دشت بیاض 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59893 احسان عبادی دشت بیاض 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
59894 مریم عبادی دشت بیاض 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59895 ولی عبادی دمدل 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
59896 سیده معصومه عبادی راد 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
59897 مونا عبادی راد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59898 ساره عبادی روشناوند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59899 حجت اله عبادی زاده 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
59900 اصغر عبادی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41159019