راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 59901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59901 آسیه عباسپور محمدآباد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
59902 سعید عباسپوراسفدن 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59903 آذر عباسپوراول 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59904 شعبان عباسپوراهنگری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
59905 غلامرضا عباسپورتبادکان 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
59906 غلامرضا عباسپورتبادکان 1374 علوم رياضي ریاضی
59907 غلامرضا عباسپورتبادکان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
59908 فضل اله عباسپورتبادکانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59909 فاضل عباسپوردربندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
59910 علی رضا عباسپوررادداخلی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
59911 محمدصادق عباسپورسرشوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59912 ایرج عباسپورسیدکلائی 1354 علوم رياضي آمار
59913 رمضانعلی عباسپورطهرانی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
59914 حسن عباسپورمحمداباد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
59915 رمضان عباسپورمقدم 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59916 رمضان عباسپورمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59917 مریم عباسپورمقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59918 میلاد عباسپورمقدم شیروانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
59919 محبوبه عباسپورنوغانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59920 محبوبه عباسپورنوغانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59921 حیدرعلی عباسزاده مزرجی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
59922 نجمه عباسعلی پور منزلساز 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59923 سیامک عباسعلی پورقاسم آبادی 1368 مهندسي مهندسی عمران
59924 محمّدصادق عباسعلی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59925 بهزا د عباسقلی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
59926 آتنا عباسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59927 آزاده عباسی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59928 ابراهیم عباسی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59929 ابوالفضل عباسی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
59930 احسان عباسی 1386 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
59931 احسان عباسی 1390 علوم پايه زمین شناسی
59932 احمد عباسی 1368 علوم رياضي ریاضی
59933 احمد عباسی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
59934 احمد عباسی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59935 احمد عباسی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59936 احمد عباسی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
59937 اسماعیل عباسی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
59938 اعظم عباسی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59939 اعظم عباسی 1377 علوم پايه زمین شناسی
59940 اعظم عباسی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59941 اعظم عباسی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59942 اعظم عباسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59943 اکبر عباسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59944 اکرم عباسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59945 اکرم عباسی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
59946 الهام عباسی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
59947 الهه عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
59948 امیر عباسی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
59949 بتول عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59950 برات الله عباسی 1372 علوم رياضي آمار
59951 بهرام عباسی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
59952 بهروز عباسی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59953 بهزاد عباسی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59954 پریسا عباسی 1375 علوم پايه فیزیک
59955 تکتم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
59956 تورج عباسی 1364 علوم رياضي ریاضی
59957 جلال عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59958 جواد عباسی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
59959 جواد عباسی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
59960 جواد عباسی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59961 جواد عباسی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی (آموزش محور)
59962 حامد عباسی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59963 حسن عباسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59964 حسن عباسی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
59965 حسن عباسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
59966 حسن عباسی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59967 حسن عباسی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
59968 حسن عباسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
59969 حسن عباسی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59970 حسن عباسی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
59971 حسن عباسی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
59972 حسن عباسی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
59973 حسین عباسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
59974 حسین عباسی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
59975 حسین عباسی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59976 حسین عباسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
59977 حسین عباسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
59978 حکیمه عباسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59979 حلیمه عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59980 حمید عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
59981 حمید عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
59982 حمیدرضا عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59983 حمیده عباسی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59984 رجبعلی عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59985 رضا عباسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59986 رقیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
59987 رکساناسادات عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
59988 رمضانعلی عباسی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
59989 زهرا عباسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
59990 زهرا عباسی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59991 زهرا عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
59992 زهرا عباسی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59993 زهرا عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
59994 زهرا عباسی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
59995 زهره عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59996 زهره عباسی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59997 زهره عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59998 زهره عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
59999 زهره عباسی 1383 علوم رياضي آمار
60000 زهره عباسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491243