راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 59901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
59901 سیدمصطفی ظهورکارباف بربری 1393 علوم پايه فیزیک
59902 سیده مطهره ظهورکارباف بربری 1389 علوم پايه فیزیک
59903 سیده مطهره ظهورکارباف بربری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
59904 احسان ظهورکاری 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59905 ایمان ظهورکاری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
59906 نفیسه ظهورنجات 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
59907 ابراهیم ظهوروحیدکریمی 1387 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
59908 ابراهیم ظهوروحیدی کریمی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
59909 آزاده ظهوری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
59910 بتول ظهوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59911 بتول ظهوری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
59912 غلامحسین ظهوری 1356 علوم پايه شیمی
59913 فرشته ظهوری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
59914 محمدرضا ظهوری 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59915 محمدرضا ظهوری 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59916 مژگان ظهوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59917 نسترن ظهوری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
59918 مهزاد ظهوری تالی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59919 مهزاد ظهوری تالی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
59920 سمانه ظهوری جانقور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
59921 وحید ظهوری فر 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59922 معصومه ظهوری فرسنگی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
59923 المیرا ظهوریان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
59924 المیرا ظهوریان 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
59925 بهزاد ظهوریان 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
59926 رسول ظهوریان 1388 علوم پايه فیزیک
59927 رسول ظهوریان 1393 علوم پايه فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی
59928 شیدا ظهوریان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
59929 طاهره ظهوریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59930 علی ظهوریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59931 محبوبه ظهوریان 1371 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
59932 امیررضا ظهوریان ابوترابی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59933 ریحانه ظهوریان ابوترابی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59934 ریحانه ظهوریان ابوترابی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59935 فاطمه ظهوریان ابوترابی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59936 معصومه ظهوریان ابوترابی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
59937 میثم ظهوریان ابوترابی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
59938 الهه ظهوریان ازاد 1368 علوم رياضي آمار
59939 الهه ظهوریان ازاد 1372 علوم رياضي آمار
59940 حمیدرضا ظهوریان اسطایان 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
59941 حمیدرضا ظهوریان اسطایان 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59942 فرزانه ظهوریان ایزدپناه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
59943 فرزانه ظهوریان ایزدپناه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
59944 نگار ظهوریان ایزدپناه 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
59945 سیدمحمد ظهوریان پردل 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59946 شیما ظهوریان پردل 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59947 مهدیه ظهوریان پردل 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
59948 سمیه ظهوریان پورشفائی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
59949 زهره ظهوریان ثانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59950 محبوبه ظهوریان ثانی ممتاز 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59951 مهرنوش ظهوریان مفتخر 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
59952 محسن ظهوریان مفتخر لطفی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59953 محبوبه ظهوریان مفتخراحمدی 1375 علوم رياضي آمار
59954 محمد ظهوریان مفتخراحمدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
59955 نرجس خاتون ظهوریان مفتخراردواری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
59956 ریحانه ظهوریان مفتخرالاسلام 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59957 سمانه ظهوریان مفتخرکاظمی 1375 علوم پايه فیزیک
59958 سمانه ظهوریان مفتخرکاظمی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
59959 فهیمه ظهوریان مفتخرلطفی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
59960 جواد ظهوریان ملقب 1372 علوم پايه زمین شناسی
59961 حسن ظهوریان ملقب 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59962 فیروزه ظهوریان میاندواب 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
59963 بهاره ظهوریان نیک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59964 امیر پویان ظهیری 1394 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
59965 امیرپویان ظهیری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59966 امیرپویان ظهیری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
59967 امیرحسن ظهیری 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59968 حسین ظهیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
59969 حمید ظهیری 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
59970 سمیه ظهیری 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
59971 فرید ظهیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
59972 کامبیز ظهیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59973 کتایون معصومه ظهیری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
59974 میترا ظهیری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59975 رامین ظهیری رودی 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
59976 رامین ظهیری سبزوار 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
59977 زهرا ظهیری سروری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
59978 نسرین ظهیری صفا 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
59979 دینا ظهیری طوسی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
59980 علی ظهیری طوسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59981 نونا ظهیری طوسی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
59982 سیده متینه ظهیری مقانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
59983 سید مجید ظهیری ممقانی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
59984 مصطفی ظهیری نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
59985 حسن ظهیریان 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
59986 زهره ظهیریان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
59987 امیرعلی عابد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59988 ثمینه عابد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59989 داود عابد 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
59990 رسول عابد 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59991 سعید عابد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59992 سعید عابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
59993 سعید عابد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
59994 سمیه عابد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
59995 مرتضی عابد 1382 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
59996 مهروز عابد 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59997 معصومه عابد بغدادی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
59998 قربانعلی عابداف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
59999 راضیه عابدپور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
60000 علیرضا عابدپور 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223089