راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 6001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
6001 سیدعلی اشرفی شهری 1378 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
6002 صدیقه اشرفی شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6003 سیدرحمان اشرفی علیکلایه 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
6004 ربابه اشرفی مسافری 1376 علوم پايه فیزیک
6005 سیدنصراله اشرفی مشک آبادی 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
6006 موسی الرضا اشرفی نسب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6007 صبا اشرفی ورجوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
6008 سمیه اشرفیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6009 مریم اشرفیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6010 علی اشرفیان کلاتی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
6011 عصمت اشعارقدیم 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
6012 پریسیما اشعاری 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
6013 حوری اشعاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6014 طوبی اشعری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
6015 داود اشفته 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6016 شیما اشفته برگی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6017 سمیه اشفته پورلیله کوهی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6018 محمد اشفته کلاتی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6019 علیرضا اشفته یزدی 1367 كشاورزى زراعت
6020 مریم اشفته یزدی 1369 علوم پايه زمین شناسی
6021 مرتضی اشک 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
6022 فاطمه اشک زری زهتاب 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6023 نیلوفر اشک تراب 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
6024 فرشته اشک زران 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
6025 سمیرا اشک زری یزدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6026 محدثه اشکاراهنگرکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
6027 حمیده اشکان نژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
6028 آزاده اشکان نژند 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
6029 سپیده اشکان نژند 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
6030 نجمه اشکانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6031 نجمه اشکانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6032 عباسعلی اشکاوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6033 محمدهاشم اشکاوند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6034 مرتضی اشکاوند 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
6035 ایمان اشکبوسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
6036 فاطمه اشکذری زهتاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
6037 سهیلا اشکذری طوسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
6038 سیدعلی اشکران 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6039 مروارید اشکش 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
6040 کتایون اشکفتی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
6041 بیتا اشکنانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
6042 حسین اشکنانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6043 علی اشکوا ری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6044 محمدجعفر اشکواری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
6045 فاطمه اشکوروکیلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
6046 رضا اشکوری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6047 امیرمحمد اشکوریان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
6048 سکینه اشکوه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
6049 رضا اشکوه طاهری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6050 فرهاد اشکوه طاهری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
6051 امیرعلا اشکیانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
6052 زکیه اشکیل 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6053 فاطمه اشکیل 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
6054 فاطمه اشکیل 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
6055 شهربانو اشگ 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6056 احمد اشگزران 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6057 ملیحه اشنا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
6058 مهناز اشنائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
6059 احمد اشورزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6060 حسن اشوری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6061 حمید اشوری 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
6062 رضا اشوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6063 غلامرضا اشوری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6064 محمدرضا اشوری 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6065 یکتا اشوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6066 مهدی اشهد 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
6067 مجتبی اشهدی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
6068 مرتضی اشهدی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
6069 سمانه اشیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
6070 غلامعلی اشیانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
6071 هادی اشیانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6072 الهه اصدقی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
6073 طیبه اصدقی 1387 علوم پايه فیزیک
6074 عاطفه اصدقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
6075 لیدا اصطهباناتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
6076 ندا اصطهباناتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
6077 طاهره اصغر نژاد 1354 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
6078 اسماعیل اصغرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6079 بهرام اصغرپور 1372 علوم پايه دبیری شیمی
6080 حلیمه اصغرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
6081 رسول اصغرپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6082 زینب اصغرپور 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
6083 سمیه اصغرپور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
6084 ابراهیم اصغرپور کلائی 1364 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
6085 سمیه اصغرپورچهارامان 1385 علوم رياضي ریاضی محض
6086 علیرضا اصغرپورقوشخانه 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6087 احمدرضا اصغرپورماسوله 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6088 احمدرضا اصغرپورماسوله 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
6089 ابوالفضل اصغرخواه فرخانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6090 شهریار اصغردوست 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
6091 آزاده اصغرزاده 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
6092 اکرم سادات اصغرزاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
6093 حسن اصغرزاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6094 حسن اصغرزاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
6095 رضا اصغرزاده 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6096 زهرا اصغرزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6097 عباس اصغرزاده 1375 علوم رياضي آمار
6098 علی اصغرزاده 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
6099 فاطمه اصغرزاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6100 قربانعلی اصغرزاده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033093