راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
601 نجمه آشورزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
602 امیر آشوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
603 جواد آشوری 1389 علوم پايه زمین شناسی
604 حمیده آشوری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
605 علی آشوری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
606 فرح آشوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
607 فریماه آشوری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
608 محسن آشوری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
609 مونا آشوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
610 هانیه آشوری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
611 معصومه آشوری فخرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
612 شیما آشوری مقدم 1380 علوم رياضي آمار
613 رضا آشوری مندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
614 علیرضا آشوریان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
615 الهام آشیانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
616 مسعود آشیانی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
617 مسعود آشیانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
618 مهدی آشیم 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
619 مریم نگین آصف 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
620 اورنگ آصف افشار 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
621 اعظم آصف نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
622 توران آصفی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
623 معین آصفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
624 نفیسه آصفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
625 نیلوفر آصفی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
626 محمد حسن آصفی جزین 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
627 فاطمه آصفی راد 1363 علوم رياضي آمار
628 نرگس آصفی فیض آبادی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
629 معین آصفی یزدی 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
630 غزاله آغاز 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
631 مسعود آغاز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
632 مریم آغازی عارفی 1381 علوم پايه فیزیک
633 مریم آغازی عارفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
634 محمود آغوئی رضائی 1351 مهندسي راه و ساختمان
635 علیرضا آفاق اسلامیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
636 عباس آفاقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
637 عصمت آفاقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
638 مجید آفاقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
639 راضیه آفاقی جامی ابدال آبادی 1380 علوم پايه زمین شناسی
640 احسان آفتابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
641 زهرا آفتابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
642 نفیسه آفتابی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
643 احمد آفتابی ثانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
644 یداله آفتابی آبگرم 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
645 احمد آفتابی ثانی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
646 الناز آفرنده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
647 مریم آفروشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
648 لاله آفرید 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
649 پرویز آفریدون 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
650 اشرف آفریده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
651 احسان آفریده اله 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
652 روح اله آفریکان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
653 احمد آق اتابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
654 اسحاق آق اتابای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
655 محمد آق خانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
656 مریم آق نیکوانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
657 محمدرضا آقاابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
658 محسن آقاابراهیمی سامانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
659 الهام آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
660 بی بی ربابه آقائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
661 رسول آقائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
662 سمیه آقائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
663 سید حسن آقائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
664 سیدعلی آقائی 1380 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
665 سیدعلی آقائی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
666 سیده عارفه آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
667 سیده ندا آقائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
668 عفت آقائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
669 علی آقائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
670 فاطمه آقائی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
671 فریده آقائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
672 فریما آقائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
673 لیلا آقائی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
674 مجتبی آقائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
675 محمدداود آقائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
676 محمدمسعود آقائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
677 مهدیه آقائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
678 مهلا آقائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
679 مریم آقائی بجستانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
680 ارسلان آقائی کیاسه 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
681 سیده عطّیه آقائی بایگی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
682 حامد آقائی بجستان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
683 مریم آقائی بجستانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
684 نیلوفر آقائی جاغرق 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
685 مینا آقائی حکاک 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
686 فرزانه آقائی دوست آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
687 حسن محمد آقائی سبزوار 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی
688 سیدعلی اکبر آقائی شهری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع فرآورده های کشاورزی
689 شیما آقائی عمرانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
690 حسین آقائی فر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
691 مجتبی آقائی کبیر 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
692 کامران آقائی کمازانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
693 علیرضا آقائی محمودآبادی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
694 زهرا آقائی مزرعه شاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
695 طاهره آقائی مغانجوقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
696 مینا آقائی مقدم فریمان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
697 محمد علی آقائی میبدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
698 مهناز آقائی میبدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
699 مریم آقائی نسب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
700 لادن آقائی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913505