راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,321

نمایش موارد : 601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
601 بهجت آسیون 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
602 یاسمن آش خانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
603 هادی آشتیانی عراقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
604 افشین آشفته 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
605 سمیّه آشفته 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
606 مهدی آشفته 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
607 راحله آشکار 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
608 ساره آشکار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
609 اسماء آشکارخرگردی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
610 زهرا آشکارخرگردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
611 شادی آشگر طوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
612 شادی آشگر طوسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
613 خلیل آشگرطوسی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
614 خدیجه آشنا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
615 زینب آشنا 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
616 فاطمه آشنا 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
617 محمد آشنا 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
618 ملیحه آشنا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
619 حشمت آشنائی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
620 مهناز آشنائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
621 هاجر آشناقریه دولو 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
622 رسول آشوب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
623 امیراحمد آشورزاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
624 محمود آشورزاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
625 نجمه آشورزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
626 امیر آشوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
627 جواد آشوری 1389 علوم پايه زمین شناسی
628 حمیده آشوری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
629 علی آشوری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
630 فرح آشوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
631 فریماه آشوری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
632 محسن آشوری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
633 مونا آشوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
634 هانیه آشوری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
635 معصومه آشوری فخرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
636 شیما آشوری مقدم 1380 علوم رياضي آمار
637 رضا آشوری مندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
638 علیرضا آشوریان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
639 الهام آشیانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
640 مسعود آشیانی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
641 مسعود آشیانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
642 مهدی آشیم 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
643 مریم نگین آصف 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
644 اورنگ آصف افشار 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
645 اعظم آصف نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
646 توران آصفی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
647 معین آصفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
648 نفیسه آصفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
649 نیلوفر آصفی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
650 محمد حسن آصفی جزین 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
651 فاطمه آصفی راد 1363 علوم رياضي آمار
652 نرگس آصفی فیض آبادی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
653 معین آصفی یزدی 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
654 غزاله آغاز 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
655 مسعود آغاز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
656 مسعود آغاز 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
657 مریم آغازی عارفی 1381 علوم پايه فیزیک
658 مریم آغازی عارفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
659 محمود آغوئی رضائی 1351 مهندسي راه و ساختمان
660 علیرضا آفاق اسلامیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
661 عباس آفاقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
662 عصمت آفاقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
663 مجید آفاقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
664 راضیه آفاقی جامی ابدال آبادی 1380 علوم پايه زمین شناسی
665 احسان آفتابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
666 زهرا آفتابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
667 نفیسه آفتابی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
668 احمد آفتابی ثانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
669 یداله آفتابی آبگرم 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
670 احمد آفتابی ثانی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
671 الناز آفرنده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
672 مریم آفروشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
673 لاله آفرید 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
674 پرویز آفریدون 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
675 اشرف آفریده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
676 احسان آفریده اله 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
677 روح اله آفریکان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
678 احمد آق اتابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
679 اسحاق آق اتابای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
680 محمد آق خانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
681 مریم آق نیکوانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
682 محمدرضا آقاابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
683 محسن آقاابراهیمی سامانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
684 الهام آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
685 بی بی ربابه آقائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
686 رسول آقائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
687 سمیه آقائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
688 سید حسن آقائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
689 سیدعلی آقائی 1380 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
690 سیدعلی آقائی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
691 سیده عارفه آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
692 سیده ندا آقائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
693 عفت آقائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
694 علی آقائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
695 فاطمه آقائی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
696 فریده آقائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
697 فریما آقائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
698 لیلا آقائی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
699 مجتبی آقائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
700 محمدداود آقائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34979726