راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
601 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
602 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
603 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
604 فائزه آستی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
605 فرشته آسمانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
606 فاطمه آسمند 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
607 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
608 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
609 محمدرضا آسیائی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
610 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
611 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
612 سیاوش آسیابان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
613 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
614 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
615 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
616 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
617 سمیرا آسیابانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
618 صدف آسیابانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
619 ناصر آسیابانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
620 مجید آسیایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
621 محمد آسیایی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
622 محمد آسیایی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
623 مهری آسیایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
624 سونا آسید نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
625 بهجت آسیون 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
626 یاسمن آش خانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
627 لیلا آشتاب 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
628 هادی آشتیانی عراقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
629 افشین آشفته 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
630 سمیّه آشفته 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
631 مهدی آشفته 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
632 نیلوفر آشفته پور 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
633 راحله آشکار 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
634 ساره آشکار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
635 اسماء آشکارخرگردی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
636 زهرا آشکارخرگردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
637 شادی آشگر طوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
638 شادی آشگر طوسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
639 خلیل آشگرطوسی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
640 بخشعلی آشنا 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
641 خدیجه آشنا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
642 زینب آشنا 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
643 فاطمه آشنا 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
644 محمد آشنا 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
645 ملیحه آشنا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
646 حشمت آشنائی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
647 مهناز آشنائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
648 هاجر آشناقریه دولو 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
649 رسول آشوب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
650 امیراحمد آشورزاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
651 محمود آشورزاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
652 نجمه آشورزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
653 امیر آشوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
654 جواد آشوری 1389 علوم پايه زمین شناسی
655 حمیده آشوری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
656 علی آشوری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
657 فرح آشوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
658 فریماه آشوری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
659 محسن آشوری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
660 مونا آشوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
661 هانیه آشوری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
662 معصومه آشوری فخرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
663 شیما آشوری مقدم 1380 علوم رياضي آمار
664 رضا آشوری مندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
665 علیرضا آشوریان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
666 الهام آشیانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
667 مسعود آشیانی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
668 مسعود آشیانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
669 مهدی آشیم 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
670 مریم نگین آصف 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
671 اورنگ آصف افشار 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
672 اعظم آصف نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
673 توران آصفی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
674 معین آصفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
675 نفیسه آصفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
676 نیلوفر آصفی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
677 محمد حسن آصفی جزین 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
678 فاطمه آصفی راد 1363 علوم رياضي آمار
679 نرگس آصفی فیض آبادی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
680 معین آصفی یزدی 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
681 غزاله آغاز 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
682 مسعود آغاز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
683 مسعود آغاز 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
684 مریم آغازی عارفی 1381 علوم پايه فیزیک
685 مریم آغازی عارفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
686 محمود آغوئی رضائی 1351 مهندسي راه و ساختمان
687 علیرضا آفاق اسلامیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
688 عباس آفاقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
689 عصمت آفاقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
690 مجید آفاقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
691 راضیه آفاقی جامی ابدال آبادی 1380 علوم پايه زمین شناسی
692 احسان آفتابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
693 زهرا آفتابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
694 نفیسه آفتابی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
695 احمد آفتابی ثانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
696 یداله آفتابی آبگرم 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
697 احمد آفتابی ثانی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
698 مریم آفتابی خادر 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
699 الناز آفرنده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
700 مریم آفروشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307076