راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 60 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
601 شادی آشگر طوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
602 شادی آشگر طوسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
603 خلیل آشگرطوسی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
604 خدیجه آشنا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
605 زینب آشنا 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
606 فاطمه آشنا 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
607 محمد آشنا 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
608 ملیحه آشنا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
609 حشمت آشنائی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
610 مهناز آشنائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
611 هاجر آشناقریه دولو 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
612 رسول آشوب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
613 امیراحمد آشورزاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
614 محمود آشورزاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
615 نجمه آشورزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
616 امیر آشوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
617 جواد آشوری 1389 علوم پايه زمین شناسی
618 حمیده آشوری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
619 علی آشوری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
620 فرح آشوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
621 فریماه آشوری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
622 محسن آشوری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
623 مونا آشوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
624 هانیه آشوری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
625 معصومه آشوری فخرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
626 شیما آشوری مقدم 1380 علوم رياضي آمار
627 رضا آشوری مندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
628 علیرضا آشوریان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
629 الهام آشیانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
630 مسعود آشیانی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
631 مسعود آشیانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
632 مهدی آشیم 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
633 مریم نگین آصف 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
634 اورنگ آصف افشار 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
635 اعظم آصف نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
636 توران آصفی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
637 معین آصفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
638 نفیسه آصفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
639 نیلوفر آصفی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
640 محمد حسن آصفی جزین 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
641 فاطمه آصفی راد 1363 علوم رياضي آمار
642 نرگس آصفی فیض آبادی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
643 معین آصفی یزدی 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
644 غزاله آغاز 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
645 مسعود آغاز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
646 مسعود آغاز 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
647 مریم آغازی عارفی 1381 علوم پايه فیزیک
648 مریم آغازی عارفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
649 محمود آغوئی رضائی 1351 مهندسي راه و ساختمان
650 علیرضا آفاق اسلامیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
651 عباس آفاقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
652 عصمت آفاقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
653 مجید آفاقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
654 راضیه آفاقی جامی ابدال آبادی 1380 علوم پايه زمین شناسی
655 احسان آفتابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
656 زهرا آفتابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
657 نفیسه آفتابی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
658 احمد آفتابی ثانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
659 یداله آفتابی آبگرم 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
660 احمد آفتابی ثانی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
661 الناز آفرنده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
662 مریم آفروشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
663 لاله آفرید 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
664 پرویز آفریدون 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
665 اشرف آفریده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
666 احسان آفریده اله 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
667 روح اله آفریکان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
668 احمد آق اتابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
669 اسحاق آق اتابای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
670 محمد آق خانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
671 مریم آق نیکوانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
672 محمدرضا آقاابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
673 محسن آقاابراهیمی سامانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
674 الهام آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
675 بی بی ربابه آقائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
676 رسول آقائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
677 سمیه آقائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
678 سید حسن آقائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
679 سیدعلی آقائی 1380 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
680 سیدعلی آقائی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
681 سیده عارفه آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
682 سیده ندا آقائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
683 عفت آقائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
684 علی آقائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
685 فاطمه آقائی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
686 فریده آقائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
687 فریما آقائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
688 لیلا آقائی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
689 مجتبی آقائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
690 محمدداود آقائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
691 محمدمسعود آقائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
692 مهدیه آقائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
693 مهلا آقائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
694 مهلا آقائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
695 مریم آقائی بجستانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
696 ارسلان آقائی کیاسه 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
697 سیده عطّیه آقائی بایگی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
698 حامد آقائی بجستان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
699 مریم آقائی بجستانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
700 نیلوفر آقائی جاغرق 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694297