راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
601 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
602 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
603 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
604 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
605 سمیرا آسیابانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
606 صدف آسیابانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
607 ناصر آسیابانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
608 مجید آسیایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
609 محمد آسیایی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
610 محمد آسیایی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
611 مهری آسیایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
612 سونا آسید نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
613 بهجت آسیون 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
614 یاسمن آش خانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
615 لیلا آشتاب 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
616 هادی آشتیانی عراقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
617 افشین آشفته 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
618 سمیّه آشفته 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
619 مهدی آشفته 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
620 راحله آشکار 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
621 ساره آشکار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
622 اسماء آشکارخرگردی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
623 زهرا آشکارخرگردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
624 شادی آشگر طوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
625 شادی آشگر طوسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
626 خلیل آشگرطوسی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
627 خدیجه آشنا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
628 زینب آشنا 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
629 فاطمه آشنا 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
630 محمد آشنا 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
631 ملیحه آشنا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
632 حشمت آشنائی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
633 مهناز آشنائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
634 هاجر آشناقریه دولو 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
635 رسول آشوب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
636 امیراحمد آشورزاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
637 محمود آشورزاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
638 نجمه آشورزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
639 امیر آشوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
640 جواد آشوری 1389 علوم پايه زمین شناسی
641 حمیده آشوری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
642 علی آشوری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
643 فرح آشوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
644 فریماه آشوری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
645 محسن آشوری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
646 مونا آشوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
647 هانیه آشوری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
648 معصومه آشوری فخرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
649 شیما آشوری مقدم 1380 علوم رياضي آمار
650 رضا آشوری مندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
651 علیرضا آشوریان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
652 الهام آشیانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
653 مسعود آشیانی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
654 مسعود آشیانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
655 مهدی آشیم 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
656 مریم نگین آصف 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
657 اورنگ آصف افشار 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
658 اعظم آصف نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
659 توران آصفی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
660 معین آصفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
661 نفیسه آصفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
662 نیلوفر آصفی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
663 محمد حسن آصفی جزین 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
664 فاطمه آصفی راد 1363 علوم رياضي آمار
665 نرگس آصفی فیض آبادی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
666 معین آصفی یزدی 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
667 غزاله آغاز 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
668 مسعود آغاز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
669 مسعود آغاز 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
670 مریم آغازی عارفی 1381 علوم پايه فیزیک
671 مریم آغازی عارفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
672 محمود آغوئی رضائی 1351 مهندسي راه و ساختمان
673 علیرضا آفاق اسلامیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
674 عباس آفاقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
675 عصمت آفاقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
676 مجید آفاقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
677 راضیه آفاقی جامی ابدال آبادی 1380 علوم پايه زمین شناسی
678 احسان آفتابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
679 زهرا آفتابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
680 نفیسه آفتابی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
681 احمد آفتابی ثانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
682 یداله آفتابی آبگرم 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
683 احمد آفتابی ثانی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
684 مریم آفتابی خادر 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
685 الناز آفرنده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
686 مریم آفروشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
687 لاله آفرید 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
688 پرویز آفریدون 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
689 اشرف آفریده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
690 احسان آفریده اله 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
691 روح اله آفریکان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
692 احمد آق اتابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
693 اسحاق آق اتابای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
694 محمد آق خانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
695 مریم آق نیکوانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
696 محمدرضا آقاابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
697 محسن آقاابراهیمی سامانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
698 الهام آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
699 بی بی ربابه آقائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
700 رسول آقائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273203