راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 60101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60101 بتول عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60102 برات الله عباسی 1372 علوم رياضي آمار
60103 بهرام عباسی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
60104 بهروز عباسی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60105 بهزاد عباسی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60106 پریسا عباسی 1375 علوم پايه فیزیک
60107 تکتم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
60108 تورج عباسی 1364 علوم رياضي ریاضی
60109 جلال عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60110 جواد عباسی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
60111 جواد عباسی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60112 جواد عباسی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60113 جواد عباسی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی (آموزش محور)
60114 حامد عباسی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60115 حسن عباسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60116 حسن عباسی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
60117 حسن عباسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
60118 حسن عباسی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60119 حسن عباسی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
60120 حسن عباسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
60121 حسن عباسی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60122 حسن عباسی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
60123 حسن عباسی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
60124 حسن عباسی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60125 حسین عباسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
60126 حسین عباسی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
60127 حسین عباسی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60128 حسین عباسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60129 حسین عباسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
60130 حکیمه عباسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60131 حلیمه عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60132 حمید عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60133 حمید عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60134 حمیدرضا عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
60135 حمیده عباسی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60136 رجبعلی عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60137 رضا عباسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60138 رقیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
60139 رکساناسادات عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
60140 رمضانعلی عباسی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
60141 زهرا عباسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60142 زهرا عباسی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60143 زهرا عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
60144 زهرا عباسی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60145 زهرا عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
60146 زهرا عباسی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
60147 زهره عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60148 زهره عباسی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60149 زهره عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60150 زهره عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
60151 زهره عباسی 1383 علوم رياضي آمار
60152 زهره عباسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60153 زهره عباسی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60154 زهره عباسی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
60155 زهره عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
60156 زهره عباسی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
60157 زهره عباسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
60158 زهره عباسی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60159 زینب عباسی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60160 زینب عباسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60161 زینب عباسی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
60162 ساناز عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60163 سعید عباسی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
60164 سلیمه عباسی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
60165 سمانه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60166 سمانه عباسی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
60167 سمیه عباسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60168 سمیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
60169 سمیه عباسی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
60170 سهیل عباسی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60171 سیدمحمدمهدی عباسی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60172 شهاب عباسی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60173 شهرام عباسی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
60174 شهرام عباسی 1379 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
60175 شهلا عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60176 شیلا عباسی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
60177 صدیقه عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60178 صدیقه عباسی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60179 صدیقه عباسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
60180 صدیقه عباسی 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
60181 صفا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60182 صفورا عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60183 طاهره عباسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60184 طلا عباسی 1369 علوم رياضي ریاضی
60185 طلایه عباسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60186 طلایه عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60187 طیبه عباسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60188 عاطفه عباسی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
60189 عباس عباسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60190 عباس عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
60191 عباس عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
60192 عباس عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
60193 عبدالله عباسی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60194 عذرا عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
60195 علی عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
60196 علی عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
60197 علی عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60198 علی عباسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60199 علی عباسی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60200 علی عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904083