راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 60101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60101 حسین عابدی شهری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60102 سیدجواد عابدی شهری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60103 سیدجواد عابدی شهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60104 مریم عابدی علی آباد 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60105 مجید عابدی فیروزجائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
60106 یاسر عابدی فیروزجایی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60107 لیلی عابدی قشلاق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60108 محمد رضا عابدی قنبر آباد 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
60109 محمدرضا عابدی قنبراباد 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
60110 زهرا عابدی کارشک 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60111 هاجر عابدی کلرود 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60112 نسرین عابدی کوهستانق 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60113 فاطمه عابدی گبلو 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60114 اشرف السادات عابدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
60115 بی بی صدیقه عابدی مقدم 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
60116 زهرا عابدی مقدم 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60117 رضا عابدی مکی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
60118 سیدعباس عابدی موسوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60119 حمیده عابدی مهموئی 1375 علوم رياضي آمار
60120 فتانه عابدی نژاد 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
60121 اکرم عابدی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60122 انسیه عابدیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60123 سیدزمان عابدیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60124 سیده فهیمه عابدیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60125 سیده فهیمه عابدیان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
60126 علیرضا عابدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60127 علیرضا عابدیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60128 لادن عابدیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60129 محسن عابدیان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60130 محمدتقی عابدیان 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
60131 یوسف عابدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60132 اکرم عابدیان اول 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60133 اکرم عابدیان اول 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
60134 حسین عابدیان اول 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60135 فاطمه عابدیان اول 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
60136 فاطمه عابدیان جلودار 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60137 مجتبی عابدیان خراسانی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60138 مجتبی عابدیان خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60139 علی اصغر عابدیان راد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
60140 میرحسن عابدیان کلخوران 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60141 الهام عابدین 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
60142 مهدی عابدین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60143 رشید عابدین مقانکی 1384 هنر نيشابور نقاشی
60144 اویس عابدین پور 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
60145 حسن عابدین پور 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60146 صدیقه عابدین پورمعبود 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60147 سیدمصطفی عابدین دو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60148 عطیه سادات عابدین دو 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60149 الناز عابدین زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
60150 سعید عابدین زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60151 فرهاد عابدین زاده 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60152 نجمه عابدین زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
60153 نرگس عابدین زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60154 مریم عابدین زاده رحمتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60155 علی عابدین زاده طرقبه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60156 عذرا عابدین فخرآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60157 قاسم عابدین نژاد 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
60158 آرش عابدینی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
60159 آمنه عابدینی 1377 علوم پايه زمین شناسی
60160 احسان عابدینی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60161 الهام عابدینی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
60162 الهه عابدینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60163 الهه عابدینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60164 بابک عابدینی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60165 بهرنگ عابدینی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60166 جعفر عابدینی 1365 علوم پايه شیمی
60167 حسن عابدینی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
60168 داود عابدینی 1367 علوم پايه زمین شناسی
60169 ذوالفقار عابدینی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60170 راضیه عابدینی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60171 راضیه عابدینی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60172 رضا عابدینی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60173 زهرا عابدینی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60174 زهرا عابدینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
60175 زینب عابدینی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60176 شیوا عابدینی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60177 عاطفه عابدینی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
60178 عباس عابدینی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
60179 عسگر عابدینی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
60180 علی عابدینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60181 علی عابدینی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
60182 علی عابدینی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
60183 علی اکبر عابدینی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
60184 علیرضا عابدینی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60185 علیه عابدینی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60186 غلامرضا عابدینی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60187 فائزه عابدینی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
60188 فاطمه عابدینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60189 فاطمه عابدینی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60190 فاطمه عابدینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60191 فرهاد عابدینی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
60192 فریبا عابدینی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60193 فریده عابدینی 1376 علوم رياضي آمار
60194 کاظم عابدینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60195 محسن عابدینی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60196 محسن عابدینی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60197 محمد عابدینی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
60198 محمود عابدینی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
60199 مرضییه عابدینی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
60200 مریم عابدینی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199215