راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 60201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60201 بهروز عباسی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60202 بهزاد عباسی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60203 پریسا عباسی 1375 علوم پايه فیزیک
60204 تکتم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
60205 تورج عباسی 1364 علوم رياضي ریاضی
60206 جلال عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60207 جواد عباسی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
60208 جواد عباسی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60209 جواد عباسی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60210 جواد عباسی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی (آموزش محور)
60211 حامد عباسی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60212 حسن عباسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60213 حسن عباسی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
60214 حسن عباسی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
60215 حسن عباسی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60216 حسن عباسی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
60217 حسن عباسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
60218 حسن عباسی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60219 حسن عباسی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
60220 حسن عباسی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
60221 حسن عباسی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60222 حسین عباسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
60223 حسین عباسی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
60224 حسین عباسی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60225 حسین عباسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60226 حسین عباسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
60227 حکیمه عباسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60228 حلیمه عباسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60229 حمید عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60230 حمید عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60231 حمیدرضا عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
60232 حمیده عباسی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60233 رجبعلی عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60234 رضا عباسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60235 رقیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
60236 رکساناسادات عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
60237 رمضانعلی عباسی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
60238 زهرا عباسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60239 زهرا عباسی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60240 زهرا عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
60241 زهرا عباسی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60242 زهرا عباسی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
60243 زهرا عباسی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
60244 زهره عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60245 زهره عباسی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60246 زهره عباسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60247 زهره عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
60248 زهره عباسی 1383 علوم رياضي آمار
60249 زهره عباسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60250 زهره عباسی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60251 زهره عباسی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
60252 زهره عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
60253 زهره عباسی 1391 علوم پايه زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
60254 زهره عباسی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
60255 زهره عباسی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60256 زینب عباسی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60257 زینب عباسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60258 زینب عباسی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
60259 ساناز عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60260 سعید عباسی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
60261 سلیمه عباسی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
60262 سمانه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60263 سمانه عباسی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
60264 سمیه عباسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60265 سمیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
60266 سمیه عباسی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
60267 سهیل عباسی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60268 سیدمحمدمهدی عباسی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60269 شهاب عباسی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60270 شهرام عباسی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
60271 شهرام عباسی 1379 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
60272 شهلا عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60273 شیلا عباسی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
60274 صدیقه عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60275 صدیقه عباسی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60276 صدیقه عباسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
60277 صدیقه عباسی 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
60278 صفا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60279 صفورا عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60280 طاهره عباسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60281 طلا عباسی 1369 علوم رياضي ریاضی
60282 طلایه عباسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60283 طلایه عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60284 طیبه عباسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60285 عاطفه عباسی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
60286 عباس عباسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60287 عباس عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
60288 عباس عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
60289 عباس عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
60290 عبدالله عباسی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60291 عذرا عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
60292 علی عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
60293 علی عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
60294 علی عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60295 علی عباسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60296 علی عباسی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60297 علی عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60298 علی عباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60299 علی عباسی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60300 علی اصغر عباسی 1376 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161239