راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 60201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60201 شکیبا عباسی شمیرانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60202 شکیبا عباسی شمیرانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
60203 زهرا عباسی شهرستانک 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
60204 محمود عباسی شیرازی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
60205 سیدعلی عباسی صفی آبادی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60206 امید عباسی صید آباد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60207 بهاره عباسی طرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60208 حسین عباسی علی کمر 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60209 رضا عباسی علی کمر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60210 رضا عباسی علی کمر 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
60211 منیره عباسی علی کمر 1381 علوم رياضي ریاضی محض
60212 منیره عباسی علی کمر 1385 علوم رياضي ریاضی محض
60213 فاطمه عباسی عنبرکه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
60214 محمدرضا عباسی فاروجی 1354 علوم رياضي ریاضی
60215 مریم عباسی فاروجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60216 آزاده عباسی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60217 احمد عباسی فر 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
60218 علی عباسی فرد 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
60219 الاله عباسی قادی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60220 بیژن عباسی قادی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
60221 غزاله عباسی قادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60222 مسعود عباسی قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60223 شهرام عباسی قلعه جوق 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
60224 رضا عباسی قلعه عباسی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60225 زهرا عباسی قلعه نوئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60226 اعظم عباسی کرقند 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60227 فاطمه عباسی کریم آباد 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60228 شهرام عباسی کلان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60229 صدیقه عباسی کوشک مهدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60230 علی عباسی کوشک مهدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60231 الهام عباسی گراوند 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
60232 محمدحسن عباسی گراوند 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
60233 زینب عباسی گنجی 1392 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
60234 طاهره عباسی گونجوک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60235 مصطفی عباسی گیوشاد 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60236 رضا عباسی ماکرانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
60237 ارزو عباسی مایوان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60238 جواد عباسی محب سراج 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
60239 اعظم عباسی محمدآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60240 احمد عباسی مقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60241 الهه عباسی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60242 بهجت عباسی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60243 حسین عباسی مقدم 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
60244 زهرا عباسی مقدم 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60245 صفا عباسی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60246 فاطمه عباسی مقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60247 فرناز عباسی مقدم 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60248 راضیه عباسی مقدم بایگی 1375 علوم رياضي آمار
60249 مریم عباسی منجزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60250 سمانه عباسی مندی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
60251 رضا عباسی موخر 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
60252 علی عباسی مود 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
60253 محمدرضا عباسی میبدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60254 مجتبی عباسی میم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60255 حسن عباسی نژاد 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60256 رضا عباسی نژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
60257 محمدتقی عباسی نژاد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60258 ژاله عباسی نژادمود 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60259 نسترن عباسی نژادمود 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60260 مریم عباسی وصالیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60261 مجتبی عباسی هاشم آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
60262 سمیرا عباسی ینگه قلعه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60263 اعظم عباسیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60264 اکرم عباسیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60265 الهه عباسیان 1385 علوم رياضي آمار
60266 امیر عباسیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60267 جلال عباسیان 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
60268 حسین عباسیان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
60269 ساناز عباسیان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
60270 سعید عباسیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
60271 سعیده عباسیان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60272 سوسن عباسیان 1356 علوم پايه دبیری شیمی
60273 سیدابوالفضل عباسیان 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60274 شیوا عباسیان 1371 علوم پايه زمین شناسی
60275 صادق عباسیان 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60276 عاطفه عباسیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60277 عباس عباسیان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60278 عباس عباسیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
60279 عباس عباسیان 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
60280 علی عباسیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60281 علی عباسیان 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
60282 علیرضا عباسیان 1374 دامپزشكي دامپزشکی
60283 فاطمه عباسیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60284 فرشته عباسیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60285 فروغ عباسیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
60286 فهیمه عباسیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
60287 قدسی عباسیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60288 کورش عباسیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
60289 مجید عباسیان 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60290 محبوبه عباسیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60291 محراب عباسیان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60292 محمدتقی عباسیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60293 محمدرضا عباسیان 1370 علوم پايه فیزیک
60294 محمدصادق عباسیان 1376 دامپزشكي دامپزشکی
60295 مریم عباسیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
60296 معصومه سادات عباسیان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
60297 ملیحه عباسیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
60298 مهین عباسیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60299 وحید عباسیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60300 غلامرضا عباسیان تنورجه 1365 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436849