راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 60201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60201 ذوالفقار عابدینی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60202 راضیه عابدینی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60203 راضیه عابدینی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60204 رضا عابدینی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60205 زهرا عابدینی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60206 زهرا عابدینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
60207 زینب عابدینی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60208 شیوا عابدینی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60209 عاطفه عابدینی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
60210 عباس عابدینی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
60211 عسگر عابدینی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
60212 علی عابدینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60213 علی عابدینی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
60214 علی عابدینی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
60215 علی اکبر عابدینی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
60216 علیرضا عابدینی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60217 علیه عابدینی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60218 غلامرضا عابدینی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60219 فائزه عابدینی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
60220 فاطمه عابدینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60221 فاطمه عابدینی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60222 فاطمه عابدینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60223 فرهاد عابدینی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
60224 فریبا عابدینی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60225 فریده عابدینی 1376 علوم رياضي آمار
60226 کاظم عابدینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60227 محسن عابدینی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60228 محسن عابدینی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60229 محمد عابدینی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
60230 محمود عابدینی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
60231 مرضییه عابدینی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
60232 مریم عابدینی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60233 مریم عابدینی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
60234 مریم عابدینی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60235 مریم عابدینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
60236 مصطفی عابدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
60237 معصومه عابدینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60238 منیره عابدینی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60239 مهدی عابدینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60240 مهدی عابدینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60241 میترا عابدینی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60242 احد عابدینی اسفهلانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60243 زهرا عابدینی بدرآبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60244 حسن عابدینی حجی آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60245 رضا عابدینی حسن ابادی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60246 محمد عابدینی دستگردی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60247 حمید عابدینی سفیدار 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
60248 زهرا عابدینی سفیدار 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60249 زهرا عابدینی شاندیز 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60250 زمان عابدینی صنوبری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60251 زمان عابدینی صنوبری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60252 الهام عابدینی طرقبه 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
60253 جواد عابدینی طرقبه 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
60254 علی عابدینی فنودی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60255 فیض الله عابدینی کردخیلی 1391 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
60256 سارا عابدینی گزافرودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60257 نعیمه عابدینی نجف ابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60258 محمد عابدینی نسب 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
60259 سمانه عابدینی نیا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60260 حمید عابدینی یزدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
60261 روشنک عابران تبریزی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
60262 سیده ملیحه عاجل 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
60263 صادق ثامر عاجل عاجل 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60264 سمانه عاجل تریقان 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60265 سیدمحمدرضا عادل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60266 سیدمحمدرضا عادل 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
60267 نیلوفر عادل 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60268 رکسانا عادل شوفر 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
60269 سیدمسعود عادل احمدیان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
60270 زهرا عادل برخوردار 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60271 سیّده لیلا عادل برخوردار 1387 مهندسي مهندسی شیمی
60272 احمدرضا عادل پور 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60273 الهه عادل پور 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
60274 زهرا عادل پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
60275 بتول عادل خواه 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60276 سعیده عادل راستگو 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60277 عادله عادل راستگو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60278 سیداحسان عادل رستخیز 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60279 سیده الهه عادل رستخیز 1384 علوم رياضي آمار
60280 زهرا عادل زاده 1354 كشاورزى صنایع غذایی
60281 سهیلا عادل زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60282 رکسانا عادل شوفر 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
60283 عاتکه عادل صالحی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60284 مرجان عادل قهرمان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60285 مرجان عادل قهرمان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60286 معصومه عادل قهرمان 1368 علوم رياضي ریاضی
60287 آمنه عادل گمنام 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60288 عباس عادل مشهدسری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60289 مهلا عادل مشهدسری 1376 علوم رياضي آمار
60290 سیدمحمدرضا عادل نسب 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
60291 محسن عادلخانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60292 مرتضی عادلخواه 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60293 آرمان عادلی 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
60294 بهزاد عادلی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60295 پریسا عادلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60296 زینب عادلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
60297 سیدمحمدعلی عادلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
60298 سیده نیلوفر عادلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
60299 فاطمه عادلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60300 محمد جواد عادلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227767